/ Kiem Nieuws

RSS

Ledenvergaderingen over nieuwe cao Nederlandse Orkesten

woensdag 15 augustus 2012 / Redactie / geen reacties

De bezuinigingen in de orkestensector leiden tot veel reorganisaties. Om de gevolgen daarvan voor de musici / de werknemers op te vangen is FNV KIEM voor de zomervakantie na instemming van onze leden met de werkgevers het Sociaal Plan Nederlandse Orkesten overeengekomen.

Arbeidsvoorwaarden
Maar de bezuinigingen hebben naast gevolgen voor de werkgelegenheid ook gevolgen voor de rechtspositie ic voor de cao Nederlandse Orkesten. Het nieuwe ondernemende beleid met minder subsidie noodzaakt de sociale partners in de sector ook na te denken over de inrichting van de arbeidsvoorwaarden. Dat hoeven niet noodzakelijkerwijs verslechteringen van arbeidsvoorwaarden te zijn, maar het betekent zeker omvangrijke veranderingen van de cao. 

Gewijzigde cao Orkesten
Eind mei hebben werkgevers ons een concreet voorstel voor een geheel gewijzigde cao Orkesten voorgelegd. Voornaamste kenmerk daarvan was dat veel regels niet in de nieuwe cao terugkeren (deregulering) en dat er veel meer zaken dan voorheen geregeld moeten gaan worden op lokaal niveau, al dan niet met de ondernemingsraad. Met name op het terrein van de werktijden / inzetbaarheid van musici vinden we de sporen van deze inzet terug in de door werkgevers opgestelde concept cao.

Scherpte kantjes eraf
Overleg met werkgevers heeft er toe geleid dat de door werkgevers opgestelde concept cao al behoorlijk is aangepast en dat de scherpste kantjes ervan af zijn gehaald. De veranderingen van de arbeidsvoorwaarden blijven echter dermate ingrijpend, dat FNV KIEM samen met de andere vakbonden aan de werkgevers hebben laten weten een nieuw mandaat te moeten vragen aan de leden om de onderhandelingen voort te kunnen zetten. Het doel is op korte termijn een principeakkoord te bereiken over een nieuwe cao vanaf 1-8-2012 die ter goedkeuring aan de leden kan worden voorgelegd.

Een korte termijn van besluitvorming is ook noodzakelijk omdat de nieuwe cao ook al maatgevend zal moeten zijn voor de arbeidsvoorwaarden in de  bedrijfsvoering van orkesten in het seizoen 2012-2013. FNV KIEM kan zich heel goed voorstellen dat met de reorganisaties in uitvoering de gedachten van musici (en collega’s in de ondersteunende functies)  niet zozeer uitgaan naar de arbeidsvoorwaarden. Maar toch is het belangrijk daar in deze fase met elkaar over te spreken. De leden bepalen immers de koers die de vakbonden aan de onderhandelingstafel kunnen varen. De leden van de bond ontvangen per orkest een uitnodiging voor de ledenvergadering.

Download hier het voorstel voor de nieuwe cao orkesten.

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Modernisering cao Nederlandse orkesten

  dinsdag 02 februari 2010

  FNV KIEM, de Ntb en Werkgeversorganisatie CNO van de Nederlandse symfonieorkesten zijn bereid om gezamenlijk hun verantwoordelijkheid te nemen voor een toekomstbestendig en vitaal orkestenbestel. Onze visie op de arbeidsverhoudingen in de sector staan beschreven in de nota We gaan het verdienen, we zijn het waard!!'. Aanleiding is de uitdaging waarvo… Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 _ _  __  __  _ _  _  _  _____   __  __ 
 | \| || \ \\/ // | \| || | || | || | __ \\  \ \\/ // 
 | ' ||  \ ` //  | ' || | || | || | | \ ||  \ ` // 
 | . ||  | ||  | . || | \\_/ || | |__/ ||  | ||  
 |_|\_||  |_||  |_|\_|| \____// |_____//   |_||  
 `-` -`   `-`'  `-` -`  `---`  -----`   `-`'