/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: Cao-loos tijdperk Kunsteducatie

donderdag 05 juli 2012 / Redactie / 5 reacties

Ik vermoed dat de werkgeversorganisatie in de sector kunsteducatie (Kunstconnectie) toch graag een cao willen afspreken. De gebruikelijke route is dan dat ze de vakbonden uitnodigen voor een cao-overleg en aangeven dat ze de bereidheid hebben om daadwerkelijk goede afspraken te maken.

Kunstconnectie lijkt echter een nieuw soort onderhandelen uit te proberen. Sinds gisteren krijg ik mails binnen van bezorgde werknemers uit de sector die van mij willen horen hoe het komt dat ze geen nieuwe cao hebben gekregen en we in een cao-loos tijdperk zitten. De mails bevatten allemaal dezelfde tekst, dus vandaar mijn vermoeden dat het om een gecoördineerde actie gaat.
Natuurlijk kan ik als vakbondsbestuurder prima uitleggen hoe het komt dat er een cao-loze periode is.

Geen overeenstemming
Wij zitten sinds 1 januari 2012 in een cao-loze periode. Vanaf april 2011 hebben we met de werkgevers overlegd over een nieuwe cao. Er zijn vele gesprekken geweest, zowel formeel als informeel en verkennend. Het is tot op heden niet gelukt om tot overeenstemming te komen.

Bovenwettelijke rechten
Hete hangijzer zijn de bovenwettelijke rechten. De werkgevers willen geen cao afsluiten zonder dat wordt ingegrepen in de bovenwettelijke uitkeringen. Voor de werknemers in dienst van een instelling zijn deze rechten juist op dit moment in deze onzekere tijden een belangrijk vangnet. Op dit moment hebben de meeste werknemers in de sector bij ontslag gedurende maximaal 48 maanden recht op een bovenwettelijke uitkering. Deze bovenwettelijke uitkeringsregeling is niet gekoppeld aan het hebben van een WW-uitkering waardoor het feitelijk een inkomensregeling is.

Voor de vakbonden was een koppeling aan het hebben van een WW-uitkering en verkorting van de bovenwettelijke uitkering naar maximaal 38 maanden bespreekbaar. Dat levert de werkgevers een flinke besparing op aangezien de uitkeringsperiode na afloop van de WW-uitkering werkgevers het meeste geld kost. De werkgevers wilden de regeling sec koppelen aan de WW-duur zonder toevoeging van een maximale duur van 38 maanden. Gezien de politieke discussie over verkorting van de WW-duur zou het dus kunnen gebeuren dat na de verkiezingen de WW-duur wordt teruggebracht tot maximaal 12 maanden zoals bijvoorbeeld D66 voorstelt. Als dat gebeurt, valt de bovenwettelijke uitkering ineens terug van 48 naar 12 maanden.

Belang van leden en werknemers
In een tijd waarin er binnen de sector kunsteducatie heel veel ontslagen vallen, hebben de vakbonden de afweging gemaakt dat het in het belang van onze leden én van alle werknemers in de sector is om de huidige bovenwettelijke uitkeringsregeling te behouden. Daarom kunnen wij niet akkoord gaan met een verkorting van de bovenwettelijke uitkering zonder de garantie dat die wordt gekoppeld aan de duur van de huidige WW, dus maximaal 38 maanden. De werkgevers waren niet bereid om die afspraak te maken en daarom hebben we nu geen nieuwe cao.

Ik ga ervan uit dat de werkgeversorganisatie ook mijn blog leest. Misschien dat ze na lezing eindelijk begrijpen waar de oplossing zit om uit deze cao-loze periode te komen. Ik ben voorlopig nog niet op vakantie, dus bereikbaar voor goede en serieuze voorstellen.

Tanja Magnée
Bestuurder FNV KIEM

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • woensdag 11 juli 2012 / Tanja Magnée

  Ik ben het niet eens met de stelling dat geen cao de allerslechtste uitkomst is voor werknemers. Zolang er geen nieuwe cao is afgesloten, werkt de cao 2011 door in de individuele arbeidsovereenkomsten van de medewerkers. Dat betekent dat ze recht houden op alle afspraken, waaronder de bovenwettelijke uitkeringsregeling. In een tijd waarin veel ontslagen vallen denk ik dat medewerkers liever een goede inkomensregeling hebben dan een nieuwe cao waarin die regeling gekoppeld wordt aan de (onzekere) duur van de ww.
  Dat werkgevers beter af zijn met een nieuwe cao waarin de kosten van de bovenwettelijke uitkeringsregeling drastisch lager zijn, snap ik. Ik ben niet de onderhandelaar voor de werkgevers maar voor de werknemers, dus zeg ik: dan maar geen nieuwe cao.

  In de gesprekken met werkgevers over reorganisatie en ontslag hoor ik vaak dat er geen geld is voor die bovenwettelijke uitkeringsregeling, omdat er nooit geld voor opzij gelegd is. Dat vind ik schokkend. De bovenwettelijke uitkeringsregeling staat al jaren in de cao Kunsteducatie en die cao is altijd ondertekend door de werkgevers. Met die handtekening zijn werkgevers verplicht die cao ook uit te voeren, inclusief de bovenwettelijke uitkeringsregeling. Als de werkgever daar dus geen geld voor reserveert, ben je óf niet van plan om werknemers te ontslaan óf geen goed ondernemer. Elke ondernemer moet immers rekening houden met slechte tijden en daarvoor geld opzij zetten, ook kunstinstellingen.
  Je kunt toch niet van vakbonden en van werknemers verwachten dat zij opdraaien voor de keuze van de werkgever om geen geld te reserveren voor slechte tijden?

  Ik ben best bereid om met werkgevers naar een goede oplossing te zoeken maar daarbij wil ik wel recht doen aan medewerkers die jarenlang dachten dat ze bij ontslag op een goede regeling konden rekenen.
  In mijn beleving is de huidige actie erop gericht vooral de vakbonden op het matje te roepen terwijl er altijd twee partijen om tafel zitten. Op welke manier hebben jullie Kunstconnectie aangesproken op het mislukken van het cao overleg?

 • zaterdag 07 juli 2012 / F.Wittink

  Beste Tanja
  Bedankt voor deze uitleg.
  Ik benadruk nogmaals het belang van het hebben van een CAO, de allerslechtste uitkomst voor de werknemers én werkgevers is dat we er helemaal geen hebben. Ik hoop dat door iedereen wordt ingezien en dat de onderhandelingen weer hervat zullen worden.
  De actie is inderdaad vanuit de OR opgezet zoals beschreven door F.Dercksen en niet vanuit de werkgevers.
  vriendelijke groeten,
  F.Wittink, voorzitter OR Muziek- en Dansschool Amstelveen

 • zaterdag 07 juli 2012 / Peter van Nieuwkoop

  Beste Tanja,
  dit is geen actie die op touw is gezet door Kunstconnectie. Het is een actie die uitgaat van de ondernemingsraad van de Muziek- en Dansschool Amstelveen, van ongeruste werknemers dus, de mensen die jullie vertegenwoordigen,die slecht geïnformeerd worden over de opstelling van de vakbonden in de CAO KE-onderhandelingen. Wij zijn blij dat de vakbond(en) nu reageren met deze blog en zullen als OR laten doorrekenen wat de houding van de vakbonden uiteindelijk oplevert, d.w.z. het vasthouden aan de duur van de bovenwettelijke uitkeringen. Is het middel niet erger dan de kwaal?
  Met vriendelijke groet namens de OR MDA,
  Peter van Nieuwkoop

 • zaterdag 07 juli 2012 / Floor Wittink, voorzitter OR Amstelveen

  Beste Tanja
  Bedankt voor deze update.
  Ik benadruk het belang dat er een overeenstemming wordt bereikt, alles is beter dan helemaal geen CAO.
  Ook aan de werkgevers doen wij een oproep om verantwoordelijkheid te nemen en er samen uit te komen.
  vriendelijke groet,

 • vrijdag 06 juli 2012 / F. Dercksen, voorzitter OR UCK

  dank voor de update; tot nu toe was het me als lid niet duidelijk wat het breekpunt was. Overigens betreft het hier niet een actie van de werkgevers, maar van twee ondernemingsraden: die van Muziek- en Dansschool Amstelveen en van het Utrechts Centrum voor de Kunsten. Als OR staan we voor de belangen van werknemers én instellingen. Vandaar dat we onze oproep om tot een resultaat te komen óók aan de werkgevers gestuurd hebben.

 
 _  _  __  __  _ _   ___         ___  
| \ / || \ \\/ // | \| ||  / _ \\  ____   / _ \\ 
| \/ ||  \ ` //  | ' || / //\ \\ |  \\  / //\ \\ 
| . . ||  | ||  | . || | ___ || | [] || | ___ ||
|_|\/|_||  |_||  |_|\_|| |_|| |_|| | __// |_|| |_||
`-` `-`   `-`'  `-` -` `-`  `-` |_|`-`  `-`  `-` 
                    `-`