/ Kiem Nieuws

RSS

Geen extra bijdrage voor werkgevers en werknemers bij overstap Pensioenfonds Cultuur

dinsdag 03 juli 2012 / Redactie / geen reacties

Lang zag het er naar uit dat voor  de overstap van Pensioenfonds Cultuur naar Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) een extra bijdrage gevraagd zou moeten worden. Deze financiële bijdrage is, zoals het er nu naar uit ziet, niet meer nodig.

In de informatie die het pensioenfonds tot voor kort gaf in verband met de overstap naar Pensioenfonds Zorg en Welzijn was sprake van een mogelijke eenmalige bijdrage van zowel de werkgevers (indicatief drie maanden totale pensioenpremie) als de werknemers (indicatief 3% extra korting). Deze bijdrage zou nodig zijn om het dekkingsgraadverschil te overbruggen. 
 
Wat exact moest worden bijgedragen, was afhankelijk van de economische omstandigheden en van de financiële positie van zowel Pensioenfonds Cultuur als PFZW, het fonds waarnaar het grootste deel van de werkgevers overstapt. 
 
Het bestuur heeft de mogelijkheden onderzocht om grote bewegingen in de financiële positie zoveel mogelijk te dempen en vervolgens maatregelen getroffen. Ontwikkelingen op de financiële markten in de afgelopen maanden in combinatie met (de timing van) deze maatregelen hebben ervoor gezorgd dat het vermogen van Pensioenfonds Cultuur substantieel is gegroeid. De liquidatie kan nu gerealiseerd worden zonder extra verlaging van de pensioenen in 2012 en zonder extra bijdrage van de werknemer.

Voor werkgevers die niet overstappen naar PFZW, is het mogelijk dat de nieuwe pensioenuitvoerder een aanvullende bijdrage van de werkgever verlangt om de pensioenen over te nemen. Deze aanvullende bijdrage vervalt niet door de verbeterde financiële positie van het pensioenfonds.

Om zeker te zijn of de werkgever die reeds heeft aangekondigd mee over te gaan naar het Pensioenfonds Zorg en Welzijn kunnen werknemers het best bij hun werkgever informeren of zij die keuze hebben gemaakt. Voor werknemers die vallen onder één van de cao’s (Dans, Theater en Nederlandse Podia) geldt dat sociale partners reeds hebben ingestemd met de overgang.

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • AOW en pensioenen

  vrijdag 20 november 2015

  Nederland heeft een goed pensioenstelsel, maar zoals overal zijn er altijd verbeteringen mogelijk. Zo is er bijvoorbeeld een groep werkenden die nu geen of onvoldoende pensioen opbouwt. De FNV vindt dat iedereen, jong en oud, gewoon een goed pensioen verdient. Lees verder

/ Kiem Reacties

 
  _____  ______  __  __  _  _  _____   _  _  
 / ___// /_  _// \ \\/ // | || | || | __ \\ | || | || 
 \___ \\  -| ||-  \  // | || | || | | \ || | || | || 
 /  //  _| ||_  / . \\ | \\_/ || | |__/ || | \\_/ || 
 /____//  /_____// /_//\_\\ \____// |_____//  \____// 
`-----`  `-----`  `-` --`  `---`  -----`   `---`