/ Kiem Nieuws

RSS

Nieuwe wet is “eerste stap” in verbetering contractuele positie kunstenaars

woensdag 20 juni 2012 / Redactie / 4 reacties

De nieuwe wet Auteurscontractenrecht die deze week naar de Tweede Kamer is gestuurd is volgens FNV KIEM een “goede eerste stap” richting verbetering van de rechtspositie van kunstenaars die contracten sluiten met uitgevers, producenten of exploitanten. 

Verlies van zeggenschap
Bestuurder Caspar de Kiefte: “Nu draagt de maker, om het contract maar te krijgen, de rechten vaak voor niets of bijna niets over. Hij verliest daarmee veel zeggenschap over en inkomsten uit het gebruik van zijn creatie. Deze wet is de erkenning dat dat een misstand is. Maar in de uitwerking mist de wet nog wel een paar noodzakelijke onderdelen.”

Billijke vergoeding
Het wetsvoorstel stelt dat makers – van  acteurs tot schrijvers en van musici tot beeldmakers – recht hebben op een contractueel te bepalen “billijke vergoeding” van zijn wederpartij voor het verlenen van “exploitatiebevoegdheid”. De hoogte van die vergoeding kan men zelf overeenkomen met de exploitant/producent, of de minister van OCW kan deze vaststellen, na overeenstemming tussen een vereniging van makers en de exploitant of een vereniging van exploitanten.

Extra vergoeding
Gebruikt de exploitant het werk op een andere dan afgesproken wijze (bijvoorbeeld: een afgedrukte foto wordt ook op internet gebruikt) of is een werk een onverwacht en lucratief succes (bijvoorbeeld: een bestseller) dan heeft de maker recht op een extra vergoeding. Doet een exploitant juist helemaal niets om het werk te exploiteren dan heeft de maker het recht het contract te ontbinden.

Alleen uitzonderingssituaties
De Kiefte: “Dat zijn prima clausules in de nieuwe wet, het probleem is dat het alleen de uitzonderingssituaties goed regelt. Prachtig dat die ondervangen worden, maar voor het overgrote deel van de aangegane contracten heeft dit geen gevolgen. FNV KIEM wil dat een kunstenaar gewoon een redelijke vergoeding krijgt voor zijn werk. Het huidige wetsvoorstel biedt daartoe geen enkele garantie. Wat ontbreekt is een stok achter de deur om een betere vergoeding af te kunnen dwingen bij exploitanten. De billijke vergoeding mag volgens de toelichting op de wet ook nihil zijn, of ‘in het honorarium inbegrepen’!"

Nieuwe wet vertoont meer gaten
De nieuwe wet vertoont nog meer gaten, aldus De Kiefte: "Afspraken maken met verenigingen van makers hoeven de exploitanten alleen uit vrije wil. En die wil is er in de meeste gevallen niet. Exploitanten  zullen nooit zomaar meer betalen aan de makers. Anders hadden ze dat allang gedaan. Daarvoor was nu juist deze wet bedoeld. Waarom zouden individuele makers nu ineens wél in staat zijn om een goede billijke vergoeding af te spreken, als die ook ‘nihil’ of ‘in het honorarium inbegrepen’ mag zijn? En waarom zouden exploitanten afspraken maken met verenigingen van makers als ze er niets bij te winnen hebben?"

Filmwerken
Voor filmwerken kent de wet een specifiek artikel. Het zogenaamde “vermoeden van overdracht” blijft als principe bestaan, hetgeen betekent dat de rechten van de maker automatisch overgaan naar de exploitant, tenzij dat in het contract anders overeengekomen is. “ De onderhandelingsmacht om dat af te dwingen heeft een maker meestal niet. Daarom zijn we niet blij dat deze clausule in de nieuwe wet gehandhaafd blijft”, aldus De Kiefte. “Nieuw en positief is wel dat de wet bepaalt dat er tegenover die afdracht een ‘proportionele vergoeding’  moet staan.”

Al met al hoopt FNV KIEM dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel nog stevig onder handen zal nemen om de positie van kunstenaars effectief te versterken. FNV KIEM zal hiervoor haar best gaan doen, want: “deze wet gaat pas echt wat betekenen als alle gemakkelijke escapes voor exploitanten eruit verwijderd zijn.

Reactie Platform Makers

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • dinsdag 25 september 2012 / geert

  Jullie krijgen een dikke 10

 • dinsdag 25 september 2012 / hans

  harstikke bedankt voor deze informatie

 • dinsdag 25 september 2012 / hans

  harstikke bedankt voor deze informatie

 • dinsdag 25 september 2012 / ali achmed

  wat is dit voor slechte wibra informatie. da boundi mak

 
  _____  ______  _  _   ___   ______   ___  
 / ___// /_  _// | || | ||  / _ \\ |   \\  / _ \\ 
 \___ \\  -| ||- | || | || | / \ || | -- // | / \ || 
 /  //  _| ||_ | \\_/ || | \_/ || | -- \\ | \_/ || 
 /____//  /_____// \____//  \___// |______//  \___// 
`-----`  `-----`  `---`   `---`  `------`  `---`