/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: Overheid neemt geen verantwoordelijkheid voor ontslaggolf podiumkunsten

vrijdag 15 juni 2012 / Redactie / 1 reactie

Binnenkort vangen de bezuinigingen op kunst en cultuur daadwerkelijk aan. Vanaf januari 2013 krijgt een zeer groot aantal instellingen geen subsidie meer. Een substantieel deel daarvan zal de deuren moeten sluiten of op veel kleinere schaal verder moeten opereren.

Naast de door de overheid aangekondigde bezuiniging van 200 miljoen euro (ruim een kwart van de totale kunst en cultuurbegroting) vinden er ook grootschalige bezuinigingen plaats op provinciaal en gemeentelijk niveau. Na vaststelling van de bezuinigingen eind 2011 staan veel instellingen voor de onmogelijke opgave om tegen de crisis in aanvullende of vervangende financiering te vinden om daarmee de productie kwalitatief en kwantitatief op peil te houden.

Veel baanverlies
Deze bezuinigingen gaan helaas ten koste van veel werkgelegenheid in de sector waardoor veel talent de sector definitief zal moeten verlaten. De verwachting is dat er rond de 1900 werknemers (alleen al in de gesubsidieerde sectoren dans theater en muziek) hun baan zullen verliezen.

Mobiliteitsplatform
De sociale partners, waaronder FNV KIEM hebben bij een terugtredende overheid op de arbeidsmarkt (het UWV en de arbeidsbemiddeling worden door omvangrijke bezuinigingen getroffen) hun verantwoordelijkheid genomen en een zogenaamd mobiliteitsplatform opgericht.  Daarnaast zijn zij een sociaal plan met elkaar overeengekomen of zijn daarover in delen van de sector nog in overleg. Beide gericht op het zo snel als mogelijk mensen die met werkloosheid geconfronteerd worden van werk naar (dikwijls ander) werk te begeleiden. 

Werkgevers kunnen kosten niet dragen
Helaas zijn de werkgevers in de kunstensector niet in staat de kosten van reorganisaties zelf te dragen. Zij hebben daar op grond van de subsidieregelingen geen vermogen voor kunnen en mogen opbouwen. Maar als de deuren dreigen te sluiten dan hebben werkgevers wel de zorgplicht om op een nette manier hun werknemers daarin te begeleiden. De kosten voor het sociaal plan en het mobiliteitsplatform dienen dan ook door de subsidieverstrekker te worden betaald.

Frictiegelden
Het Ministerie van OCW heeft hiertoe éénmalig 138 miljoen frictiegelden gereserveerd die gevonden is door de bezuinigingen simpelweg nog maar een jaar te vervroegen. Op het Ministerie van OCW weet men blijkbaar nu al dat dit bedrag naar aller waarschijnlijkheid onvoldoende is. Daarom mogen instellingen de subsidie voor 2012 alternatief inzetten (lees: deels gebruiken voor onder andere afvloeiingsregelingen).

Penny wise pound foolish
Helaas hebben veel instellingen doorlopende verplichtingen en kunnen niet van het ene moment op het andere zichzelf opheffen om deze extra sigaar uit eigen doos op te roken.  De instellingen in de kunstensector krijgen op voorhand een te laag frictiebudget om daarmee de kosten van de reorganisatie te bestrijden. Dat uit zich onder meer daarin dat niet overal de in de cao’s afgesproken afvloeiingsregelingen kunnen worden gevolgd, maar ook dat voor het van werk-naar-werk traject (scholing en outplacement) geen geld beschikbaar wordt gesteld. Dat is “penny wise pound foolish” van het departement omdat juist die investeringen bij dragen aan het sneller aan werk helpen van de ontslagen werknemers waardoor de afvloeiingskosten waar de werknemers recht op hebben lager uit kunnen vallen.

Uit deze frictiegelden kunnen het sociaal plan en mobiliteitsplatform niet worden gefinancierd. Laat staan de in het sociaal plan opgenomen mogelijkheid van outplacement en her-, om- en bijscholing. Werknemers die meer dan 12 jaar bij een culturele instelling hebben gewerkt kun je niet afschepen met maximaal vier maanden extra salaris en een WW-uitkering en dan ook nog zelf hun noodzakelijke scholings- en bemiddelingskosten laten betalen.

Verzoeken afgewezen
Een verzoek van sociale partners aan de Minister van OCW voor 370.000 euro voor een mobiliteitsplatform voor de sectoren Dans, Theater en Orkesten werd afgewezen. Reactie: Goed overigens dat sociale partners het initiatief nemen maar hier ligt een taak voor het UWV en dat is meer dan voldoende. Een UWV dat de eerste drie maanden alleen per internet contact heeft met een werkzoekende is wel een erg smalle basis om snel weer aan de slag te komen. 

Een verzoek aan de Minister van SZW voor extra middelen inzake omscholing en outplacement zoals opgenomen in het sociaal plan wordt eveneens afgedaan met de opmerking dat hier geen wettelijke verplichting toe is en dat het de verantwoordelijkheid is van werkgevers. Ook dit Ministerie verwijst naar het UWV.

Nu dreigen veel hoogopgeleide maar relatief smal opgeleide werknemers de dupe te worden van de slechte nazorg van deze overheid die veel hard werkende mensen al het perspectief op een baan in de sector waarvoor zij zijn opgeleid heeft ontnomen. Een langdurige periode van werkloosheid breekt aan met het enige perspectief op intensief e-line contact met het UWV. Laten we hopen dat werkgevers en werknemers creatiever zijn dan de overheid bij het vinden van adequate oplossingen. 

Pepijn ten Kate
Bestuurder FNV KIEM

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Bezuinigingen kunst en cultuur

  donderdag 26 november 2015

  De afgelopen jaren is er veel bezuinigd op kunst en cultuur en hier is nog geen einde aan gekomen. FNV KIEM doet er alles aan om de gevolgen van deze onevenredig grote bezuinigingen zo goed mogelijk op te vangen door bijvoorbeeld het afsluiten van goede sociaal plannen. FNV KIEM bracht ook verschillende partijen bij elkaar om ont… Lees verder

/ Kiem Reacties

 • zaterdag 16 juni 2012 / Andrew

  Tja, kan er niet wakker van liggen, als je het niet kunt halen zonder subsidie dan moet je misschien maar gewoon eens denken aan een echte baan. Het is heel simpel, kun je niet je brood ermee verdienen dan moet je gewoon net als de rest een (bij)baan zoeken, en doe net als de rest van het werkend volk dit als een hobbie erbij tot je wel weer er je brood mee kunt verdienen. Ik ken zelf redelijk wat 'artiesten'/'kunstenaars' in mijn directe omgeving dus ik weet waar ik over praat. Ik zou ook liever de hele dag bezig zijn met mijn hobbie, maar er zal toch brood op de plank moeten komen. Enuh, sorry hoor, maar als je veel hedendaagse kunst ziet, dan kun je net zo goed een gallerij in een peuterspeelzaak beginnen, want het is vaak gewoon van dat niveau..
  Enuh, met tegenwoordig die honderden festivals per weekend lijkt het toch helemaal niet slecht te gaan met de zogenaamde podiumkunsten en muziek... Laat men maar gewoon de volle mep betalen voor entree's etc, misschien dat dan echt alleen de waardige festivals over blijven..

  Wat mij betreft mag er dus zwaar bezuinigd worden op kunst etc. zeker zolang er zogenaamde crisis is...

 
 ______  __  __  _  _   ___        _____  
|   \\ \ \\/ // | | | ||  / _ \\  ____   | ___|| 
| -- //  \ ` // | |/\| || | / \ || |  \\  | ||__  
| -- \\  | ||  | /\ || | \_/ || | [] ||  | ||__  
|______//  |_||  |_// \_||  \___//  | __//  |_____|| 
`------`   `-`'  `-`  `-`  `---`  |_|`-`  `-----` 
                     `-`