/ Kiem Nieuws

RSS

Ledenvergadering over concept sociaal plan Nederlandse Orkesten

dinsdag 22 mei 2012 / Redactie / geen reacties

Op 21 mei hebben de vakbonden FNV KIEM en NTB met de orkestwerkgevers een onderhandelingsresultaat bereikt over een concept landelijk sociaal plan orkesten. Het sociaal plan is in principe van toepassing op alle Randstedelijke en regionale orkesten en alle werknemers die daar in vaste dienst zijn.

Ledenbijeenkomst
De vakbonden willen het concept sociaal plan graag met hun leden bespreken tijdens een landelijke ledenvergadering. Deze vindt plaats op:

Donderdag 31 mei a.s.
Plaats: Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK)
Zaal: Torenzaal
Domplein 4, Utrecht
Aanvang: 14.00 uur
(Het UCK ligt op loopafstand van Utrecht CS, direct naast de Domtoren)

Presentatie FNV KIEM en Ntb sociaal plan Nederlandse Orkesten - 31 mei 2012

Tijdens de bijeenkomst zullen we een nadere toelichting geven op de totstandkoming en inhoud van het onderhandelingsresultaat dat overigens ook door werkgevers op 31 mei besproken zal worden. Leden die niet in de gelegenheid zijn om naar Utrecht te komen, kunnen hun opmerkingen sturen naar secretariaat-cbb@fnv-kiem.nl onder vermelding van reactie concept sociaal plan orkesten.

Niet-leden ook welkom
Niet-vakbondsleden zijn welkom als zij zich voor aanvang van de bijeenkomst nog aanmelden als lid. Ze kunnen zich ook aanmelden als lid via deze link. De uiteindelijke stemming over het sociaal plan is uitsluitend voorbehouden aan de leden van FNV KIEM.

Drie hoofdlijnen
Het sociaal plan orkesten bevat drie hoofdlijnen:
- De procedures met betrekking tot aanwijzing van boventalligheid (hoofdstuk 3) en de daarop volgende (gedeeltelijke) beëindiging van de arbeidsovereenkomst (hoofdstuk 5)
- Maatregelen die werknemers kunnen helpen bij het vinden van nieuw werk binnen en buiten de sector  (hoofdstuk  4). Hiervoor worden per individuele werknemer bedragen voor scholing en bemiddeling (outplacement) ter beschikking gesteld.
- Een wachtgeldregeling om de inkomensgevolgen zoveel mogelijk op te vangen (hoofdstuk 6, artikel 20). Voor de goede orde zetten we ook de wachtgeldregeling (Besluit Bovenwettelijke Uitkering bij Werkloosheid Sector Rijk – afgekort tot BWU) online.

Financierbaarheid
Een delegatie van de bonden bestaande uit bestuurders en actieve leden/musici uit diverse orkesten heeft in de afgelopen maanden intensief met de orkestwerkgevers gesproken over de inhoud van het sociaal plan. Groot probleem daarbij was zicht te krijgen op de financierbaarheid van het sociaal plan.

Frictiegelden
Nog tijdens de onderhandelingen over het sociaal plan is door werkgevers per orkestorganisatie ook gesproken met het ministerie over de inzet van hun deel van de zogenaamde frictiegelden waaruit ook de maatregelen in het sociaal plan betaald zouden moeten worden. Het ministerie heeft daarnaast ook aangeven wat men wel en wat men niet wil financieren: wettelijke regelingen zoals WW en bovenwettelijke uitkeringen/wachtgeld wel, maar geen scholings- en bemiddelingskosten. Dat laatste vindt FNV KIEM naast inkomen ook zeer belangrijk. Dit omdat dit juist dat de maatregelen zijn die boventallige werknemers moeten helpen zo snel mogelijk van werk naar werk te komen.

Vervolg
Op 4 juni a.s. hebben FNV KIEM en de Ntb met de werkgevers nog een overlegronde gepland. Als blijkt uit de reacties van onze leden dat we inhoudelijk op het goede spoor zitten, dan zullen er geen ingewikkelde onderhandelingen meer nodig zijn. Dan kunnen we op 4 juni de definitieve tekst van het sociaal plan gaan afronden en is het de beurt aan de leden om hun stem uit te brengen over het resultaat.

- Presentatie FNV KIEM en Ntb sociaal plan Nederlandse Orkesten - 31 mei 2012
- Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector rijk

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 __  _   ___  __  __   ___   __  __  ______ 
| || | ||  / _ \\ \ \\ / //  / _ \\  \ \\/ // /_  _// 
| '--' || / //\ \\ \ \/ //  / //\ \\  \  //  -| ||- 
| .--. || | ___ || \ //  | ___ || / . \\  _| ||_ 
|_|| |_|| |_|| |_||  \//  |_|| |_|| /_//\_\\ /_____// 
`-` `-` `-`  `-`   `   `-`  `-` `-` --` `-----`