/ Kiem Nieuws

RSS

Rapport Subsidiestromen in de amateurkunsten

donderdag 04 maart 2010 / Redactie / geen reacties

In de amateurkunstsector klinken al enige tijd geluiden over veranderende subsidiemogelijkheden en -criteria op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Kunstfactor heeft daarom Berenschot opdracht gegeven de subsidiestromen in de amateurkunsten te onderzoeken. Met het resultaat, het rapport Subsidiestromen in de amateurkunsten (maart 2010), geven we beleidsmakers en politici voeding bij hun besluitvorming en onderlinge afstemming over actieve kunstbeoefening.

Het rapport laat zien dat er de afgelopen drie jaar een min of meer constante subsidierelatie is tussen gemeenten en verenigingen. Het is bemoedigend te constateren dat de gemeente een blijvende steunpilaar is voor het verenigingsleven binnen de amateurkunst.

Ook de aandacht voor vernieuwende activiteiten bij subsidi├źrende overheden vindt Kunstfactor positief. De uitkomsten van het onderzoek onderstrepen echter tegelijkertijd het belang van blijvende aandacht voor de meer traditionele amateurkunstuitingen, waarvoor subsidie volgens het rapport moeilijker te bereiken is. Ook de landelijke koepelorganisaties binnen de amateurkunst hebben het moeilijk. Juist zij zien een negatief effect van de herstructurering van de subsidiestromen (40%). Deze verandering noopt de koepelorganisaties tot herijking van hun activiteiten.

Lees meer op de site van Kunstfaktor

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _  _   ______  _  _  __  __       _  _  
| \ / || /_  _// | \ / || \ \\/ //   ___  | || | || 
| \/ ||  -| ||- | \/ ||  \ ` //   /  || | || | || 
| . . ||  _| ||_ | . . ||  | ||   | [] || | \\_/ || 
|_|\/|_|| /_____// |_|\/|_||  |_||   \__ || \____// 
`-` `-`  `-----` `-` `-`   `-`'    -|_||  `---`  
                       `-`