/ Kiem Nieuws

RSS

“Pensioenfonds Cultuur beperkt de pijn door ‘m nu te pakken”

donderdag 23 februari 2012 / Redactie / geen reacties

Deze week werd het dan eindelijk officieel: de lang verwachte kortingsmaatregelen van de pensioenfondsen. Een groot aantal fondsen heeft moeten aankondigen eventueel te moeten gaan korten op de pensioenuitkeringen – het zogeheten “afstempelen”-   vanaf april 2013.

Uit de cijfers die De Nederlandse Bank naar buiten bracht blijkt dat praktisch alle fondsen hun financiële positie afgelopen jaar fors hebben zien verslechteren. De meeste fondsen hebben echter op grond van hun  dekkingsgraad – het percentage dat de financiële gezondheid van het fonds uitdrukt - geen korting hoeven aankondigen. Deze ontwikkeling geeft te denken vindt Pepijn ten Kate, bestuurder van het pensioenfonds Cultuur namens voor FNV KIEM. Veel fondsen bevinden zich namelijk al geruime tijd in een herstelfase. Vijf vragen aan Ten Kate over de positie van het pensioenfonds Cultuur.

Is het pensioenfonds Cultuur nou een uitzondering dat het al dit jaar gaat afstempelen?

Cultuur behoort inderdaad tot een beperkte groep fondsen dat dit jaar al zal korten. Vorig jaar bleek al dat het fonds op grond van de toenmalige dekkingsgraad - rond de 90% - al een korting moest aankondigen. De verwachting op dat moment was een korting van rond de 2%. Helaas is gebleken dat de financiële situatie zich alleen maar heeft verslechterd het afgelopen jaar waardoor de korting hoger is uitgevallen, namelijk 7%. En als de omstandigheden niet verbeteren zal het fonds gaan aankondigen dat ook in 2013 een percentage gekort zal gaan worden. 

Staat Cultuur er dan zoveel slechter voor dan de meeste andere pensioenfondsen?
Nee, dat is het gekke. Als je kijkt naar het lijstje met fondsen en dekkingsgraden dat De Nederlandse Bank gepubliceerd heeft is Cultuur zeker geen negatieve uitschieter. Die wonderlijke situatie komt voort uit de regels. Pensioenfondsen moeten het afstempelen namelijk een jaar van te voren aankondigen. Het pensioenfonds Cultuur zag vorig jaar haar dekkingsgraad en de prognoses voor de aankomende jaren en zag zich op basis daarvan genoodzaakt een afstempeling aan te kondigen. Andere fondsen waarvan er sommige veel slechter voorstaan dan Cultuur, mògen nu niet korten omdat ze vorig jaar niets aangekondigd hebben. Blijven de beleggingsresultaten komend jaar zo slecht dan zal dit in 2013 mogelijk leiden tot dramatische afstempelacties. Eind 2013, zo is de onverbiddelijke eis, moet de dekkingsgraad van elk fonds weer op de 105 procent staan. Bij fondsen die  rond de 85% staan kan je dan dus serieus vrezen voor kortingen van 20% of meer.

Dus nu niet afstempelen kan op de lange duur veel grotere kortingen betekenen?
De vraag is inderdaad of het niet beter is dat deze fondsen per komende 1 april al een deel van de korting zouden moeten doorvoeren, zodat men iets meer financieel iets meer lucht krijgt. Op dit moment keert men 100% pensioen uit terwijl er maar voor bijvoorbeeld 80% in kas is. Dan zit er dus voor elke 100 euro die men uitkeert feitelijk maar 80 in kas. Dan ben je dus aan het potverteren. Kan men al op korte termijn afstempelen dan wordt de rekening minder voor zich uit geschoven. Daarnaast kan de pijn van de enorme korting in enen in 2013 worden verzacht als men niet in één keer kort, maar dat in twee of drie stappen doet. Dit maakt het natuurlijk niet minder erg, maar geeft dan wel een geleidelijke gewenning en het fonds holt zichzelf minder uit.

Dat probleem heeft het pensioenfonds Cultuur dus niet?
Nou, door de pijn nu te pakken, beperkt het pensioenfonds Cultuur inderdaad het risico op draconische maatregelen in komende jaren. Het fonds kan die keuze maken omdat het – geheel conform de wettelijke bepalingen – een jaar geleden al heeft voorzien en afgekondigd te moeten gaan afstempelen. De meeste andere van de veertig fondsen met een dekkingsgraad rond die van Cultuur hebben dat vorig jaar niet gedaan, en kunnen dus nu pas aankondigen en volgend jaar pas korten. Natuurlijk hebben ze daarmee ook een jaar uitstel en kunnen dus hopen op betere tijden zodat korten heel misschien niet nodig blijkt te zijn. Maar potverteren blijft slecht voor een pensioenfonds en de herstelplannen voor eind 2013 zijn keihard: de dekkingsgraad moet naar minimaal 105 procent. Deze vereiste wachttijd van een jaar kan een aantal fondsen mogelijk nog lelijk gaan opbreken.
De regels rond het aankondigen van afstempelen, hoezeer ook bedoeld om deelnemers en gepensioneerden te beschermen, vormen in dit geval dus eigenlijk een belemmering.

Valt er niets te doen aan die slechte positie van veel pensioenfondsen?
Helaas niet op korte termijn, nee. Natuurlijk vinden er binnen de bonden regelmatige flinke discussies plaats of de huidige spelregels wel de juiste zijn. Met name de lange termijnrente speelt hierin een belangrijke rol. Die rentestand bepaalt voor een belangrijk deel de actuele dekkingsgraad van een fonds. Het argument dat vaak wordt gebruikt is dat we terug moeten gaan naar een vaste rentevoet van rond 4% zoals die in het verleden gold. Dat kan grote gevolgen voor de aangekondigde kortingsmaatregelen, maar is niet op korte termijn te realiseren Dan heb je het over langere termijnmaatregelen als zoals stelselhervormingen en het pensioenakkoord.”

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • AOW en pensioenen

  vrijdag 20 november 2015

  Nederland heeft een goed pensioenstelsel, maar zoals overal zijn er altijd verbeteringen mogelijk. Zo is er bijvoorbeeld een groep werkenden die nu geen of onvoldoende pensioen opbouwt. De FNV vindt dat iedereen, jong en oud, gewoon een goed pensioen verdient. Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 _  _  __  __ __  __  _____        ___  
| \ / || \ \\/ // \ \\ / // | ___||   ___   / _ \\ 
| \/ ||  \ ` //  \ \/ //  | ||__   /  || / //\ \\ 
| . . ||  | ||   \ //  | ||__   | [] || | ___ ||
|_|\/|_||  |_||   \//   |_____||  \__ || |_|| |_||
`-` `-`   `-`'    `   `-----`   -|_|| `-`  `-` 
                       `-`