/ Kiem Nieuws

RSS

Overheid laat duizenden werkloze kunstenaars aan lot over

woensdag 01 februari 2012 / Redactie / geen reacties

De naar schatting 15.000 kunstenaars die door de cultuurbezuinigingen hun werk verliezen, hoeven niet te rekenen op hulp van de overheid. Dat blijkt uit navraag bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). “De meeste kunstenaars belanden daarmee dus in een standaard uitkering”, concludeert Inger Minnesma, bestuurder van FNV KIEM. “De toekomstperspectieven van deze mensen laat het kabinet kennelijk volkomen koud.’

Woensdag 1 februari is de laatste mogelijkheid voor culturele instellingen om een subsidieverzoek bij de overheid in te dienen. Hoewel al duidelijk is dat het aantal instellingen dat aanspraak kan maken op die subsidie wordt gehalveerd, zijn door het ministerie geen specifieke plannen gemaakt om de kunstenaars op te vangen in de vorm van omscholing of specifieke financiële buffers. “De organisatie van om- en bijscholingsfaciliteiten is een zaak tussen werkgevers en werknemers”, aldus een woordvoerder van het ministerie van OCW

Overgangsregeling
Organisaties die er flink op achteruit gaan kunnen weliswaar aanspraak maken op de zogenaamde transitie- en frictiekostenregeling (138 miljoen euro), maar het overgrote deel van die pot gaat op aan juridische verplichtingen die de overheid overneemt van orkesten voor het verstrekken van uitkeringen. “Wat overblijft is zo’n 50 miljoen euro, waar alle andere culturele instellingen maar mee moeten proberen een doorstart te maken, hun werknemers nog wat langer geld uitkeren of zelf een omscholingsprogramma opzetten. Een kind kan zien dat dat volkomen ontoereikend is.”

Werkgevers en werknemers voeren nu gesprekken om samen te komen tot een sociaal plan en een mobiliteitscentrum. Verzoeken aan het ministerie om daaraan een bijdrage te leveren, hebben tot nog toe geen gehoor gekregen. `De overheid ontslaat zichzelf van de plicht een degelijke oplossing te zoeken voor de kunstenaars die zonder werk komen te zitten. De sociale partners moeten het - zonder de benodigde middelen – zelf maar uitzoeken. Het is dubbel hartvochtig dat ze ook voor de gevolgen van hun koude saneringsbeleid geen enkele morele verantwoordelijkheid voelen. ”

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Bezuinigingen kunst en cultuur

  donderdag 26 november 2015

  De afgelopen jaren is er veel bezuinigd op kunst en cultuur en hier is nog geen einde aan gekomen. FNV KIEM doet er alles aan om de gevolgen van deze onevenredig grote bezuinigingen zo goed mogelijk op te vangen door bijvoorbeeld het afsluiten van goede sociaal plannen. FNV KIEM bracht ook verschillende partijen bij elkaar om ont… Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 ______   ___   _____    ___   ______  _  _  
 /_  _//  / _ \\ | __ \\  / _ \\  /_  _// | || | || 
  | ||  | / \ || | | \ || / //\ \\  | ||  | || | || 
 _| ||  | \_/ || | |__/ || | ___ || _| ||  | \\_/ || 
 /__//   \___// |_____// |_|| |_|| /__//   \____// 
 `--`    `---`  -----`  `-`  `-` `--`    `---`