/ Kiem Nieuws

RSS

De Krom lapt vonnis over WWIK aan zijn laars - FNV KIEM en BBK mogelijk opnieuw naar de rechter

vrijdag 13 januari 2012 / Redactie / geen reacties

Staatssecretaris De Krom kiest voor een confrontatie met de kunstenbonden nu hij het vonnis van de Rechtbank Den Haag van 3 januari 2012 over WWIK en de overgangsregeling, voor kunstenaars en creatieven, die na 1 januari 2012 nog rechten hebben op een WWIK-uitkering,  terzijde schuift.

Weigering
FNV KIEM en de BBK zijn perplex over het feit dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  weigert de WWIK weer in werking te laten treden totdat het overgangsrecht geregeld is. Ze hebben daarom op 11 januari 2012 de Staat gesommeerd om uiterlijk 16 januari 2012 er voor te zorgen dat de rechten van de betrokken kunstenaars worden erkend en het vonnis correct wordt uitgevoerd.

Inhoud overgangsregeling nog niet bekend bij bonden
Dat betekent dat de opheffing van de WWIK ongedaan moet worden gemaakt voor bestaande uitkeringsgerechtigden totdat is voorzien in een overgangsrecht. De Krom kondigt weliswaar een overgangsregeling aan tot 1 juli 2012 maar de vraag is of deze regeling adequaat genoeg is om te voldoen aan de uitspraak van de rechter. De inhoud van deze regeling hebben de kunstenbonden nog niet ontvangen.

Opnieuw naar de rechter
Wanneer de Staat niet bevestigd dat zij zich aan het vonnis houdt, wenden FNV KIEM en de BBK  zich opnieuw tot de rechter, waarbij dwangsommen zullen worden gevorderd. Tot op heden heeft de staat nog niet voldaan aan deze eis.

Grote onzekerheid bij gemeenten
Intussen is ook bij de gemeenten grote onzekerheid ontstaan of zij kunstenaars een WWIK-uitkering mogen uit betalen, nu het Ministerie van SZW de terugbetaling van deze gelden aan de gemeenten niet wil garanderen. Betalingen worden opgeschort en de kunstenaars zijn de dupe en dreigen zonder inkomsten te zitten. De wethouders Werk en Inkomen van de gemeenten hebben vandaag een brandbrief gestuurd naar De Krom. Ook zij stellen daarin een ultimatum: als er voor 17 januari aanstaande geen duidelijkheid is, zullen zij geen geld uitkeren aan de kunstenaars.

De BBK en FNV KIEM zijn verbijsterd over deze gang van zaken en hebben zich tot de Tweede Kamer gericht, omdat zij menen dat de politiek zich moet mengen in deze onverkwikkelijke gang van zaken.

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Bezuinigingen kunst en cultuur

  donderdag 26 november 2015

  De afgelopen jaren is er veel bezuinigd op kunst en cultuur en hier is nog geen einde aan gekomen. FNV KIEM doet er alles aan om de gevolgen van deze onevenredig grote bezuinigingen zo goed mogelijk op te vangen door bijvoorbeeld het afsluiten van goede sociaal plannen. FNV KIEM bracht ook verschillende partijen bij elkaar om ont… Lees verder

 • WWIK

  dinsdag 20 december 2011

  De Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK) is een regeling voor startende of al beroepsmatig werkende kunstenaars. De WWIK-regeling biedt kunstenaars een goede kans om een professionele beroepspraktijk op te bouwen. - Met de WWIK hebben kunstenaars 48 maanden recht op 70 procent van een bijstandsuitkering mits zij aan de wettelijke voorwaarden voldoen. - … Lees verder

/ Kiem Reacties

 
       ___        _____   _____  __  __ 
  ___   / _ \\  ____   | ___|| / ___|| \ \\/ // 
  /  || / //\ \\ |  \\  | ||__  | // __   \ ` // 
 | [] || | ___ || | [] ||  | ||__  | \\_\ ||  | ||  
  \__ || |_|| |_|| | __//  |_____|| \____//   |_||  
  -|_|| `-`  `-` |_|`-`  `-----`  `---`   `-`'  
   `-`       `-`