/ Kiem Nieuws

RSS

FNV KIEM wil investeringen in het orkestenbestel

vrijdag 19 februari 2010 / Redactie / 1 reactie

Donderdag 18 februari jl. bracht de Raad voor Cultuur haar advies uit aan minister Plasterk over het orkestenbestel. FNV KIEM, de grootste vakbond voor orkestmusici, ondersteunt in grote lijnen het 'vernieuwingspad' waarop de Raad voor Cultuur de symfonieorkesten wil sturen. Maar de bond heeft ook kritiek op het advies omdat de Raad niet aandringt op concrete investeringen in de orkestorganisaties die juist zouden helpen bij het realiseren van dit vernieuwingsbeleid. Daarnaast is FNV KIEM het er niet mee eens dat de Raad geen financiële vergoeding voorstelt voor musici met betrekking tot opnames voor radio, televisie, cd en nieuwe media.

'Voor wat hoort wat'
De musici ondersteunen in grote lijnen het oppakken van nieuwe functies en taken door de orkesten. Innovatie van de productie en het vergroten en verbreden van de publieksparticipatie worden breed gedragen. Deze innovatie gaat echter ook gepaard met een stevige verhoging van de werkdruk. Tegelijkertijd is al bijna twee jaar geleden in een rapport vastgesteld dat orkestmusici in hun basisbeloning 36% achterlopen op hun collega's die in conservatoria werkzaam zijn. Musici zeggen dan ook 'voor wat hoort wat'. Productiviteitsverhoging moet dan tenminste in gelijke mate salarisverbetering betekenen. Daarnaast zijn ook stevige investeringen nodig in scholing en HRM-instrumenten en moeten de grenzen van arbeidsomstandigheden in de cao scherp worden bewaakt. Met deze doelen wordt door de sociale partners hard gewerkt aan een modernisering van de cao.

Geen vergoeding voor opnames
Ronduit stuitend vindt FNV KIEM het standpunt van de Raad met betrekking tot de vergoeding voor musici met betrekking tot opnames voor radio, televisie, cd en nieuwe media. De orkesten worden daarvoor ook al gesubsidieerd zegt de Raad en dat zou een financiële vergoeding voor musici niet nodig maken. "De Raad maakt daarbij een denkfout", zegt Martin Kothman, bestuurder bij FNV KIEM. "De musici krijgen een salaris voor de werkzaamheden die zij verrichten om opnames mogelijk te maken. Maar de vergoeding voor de exploitatie van deze opnames wordt overal in de wereld apart betaald. Het advies van de Raad is op dit punt in strijd met internationale verdragen en wetgeving die uitvoerende kunstenaars een billijke vergoeding garandeert wanneer hun prestaties anders dan op het podium worden (her)gebruikt in de media", aldus Kothman.

Raad niet helder over Muziekcentrum van de Omroep
FNV KIEM is blij dat de Raad voor Cultuur tot 2016 geen scherpe ingrepen in het bestel adviseert. Daarmee wordt kwalitatief hoogwaardige en fijnmazig gespreide muzikale infrastructuur in stand gehouden. Het advies van de Raad op dit punt met betrekking tot het Muziekcentrum van de Omroep is onhelder. Het MCO maakt onderdeel uit van de mediabegroting en niet de kunstbegroting. Hoewel de omroeporkesten een aparte taakstelling hebben worden zij inhoudelijk al sinds jaren meegewogen in bijvoorbeeld de rijks kunstenplannen en maakt het MCO eigenlijk deel uit van de basisinfrastructuur. In het licht van de inrichting van het bestel en de spreiding over het land wordt het MCO een aanvullende mediataak toebedacht in Hilversum en Utrecht. Dat Amsterdam daar niet bij wordt genoemd is gevaarlijk voor belangrijke publiekstrekkers als het Zondagochtend Concert en de Matinee vanuit het Amsterdamse Concertgebouw.

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Modernisering cao Nederlandse orkesten

  dinsdag 02 februari 2010

  FNV KIEM, de Ntb en Werkgeversorganisatie CNO van de Nederlandse symfonieorkesten zijn bereid om gezamenlijk hun verantwoordelijkheid te nemen voor een toekomstbestendig en vitaal orkestenbestel. Onze visie op de arbeidsverhoudingen in de sector staan beschreven in de nota We gaan het verdienen, we zijn het waard!!'. Aanleiding is de uitdaging waarvo… Lees verder

/ Kiem Reacties

 • dinsdag 23 februari 2010 / Carl Kleinsteuber

  "Productiviteitsverhoging moet dan tenminste in gelijke mate salarisverbetering betekenen." Helemaal mee eens. Maar waarom steunt de FNV-KIEM dit niet in mijn geval? Ik werk 60% meer dan collegas van vergelijkbaar functie, maar voor hetzelfde salaris. Geen cosequent beleid dus van de FNV-KIEM.

 
       ___   _ _   ______  _____   __  __ 
  ___   / _ \\  | \| || /_  _// | __ \\  \ \\/ // 
  /  || / //\ \\ | ' ||  -| ||- | | \ ||  \ ` // 
 | [] || | ___ || | . ||  _| ||_ | |__/ ||  | ||  
  \__ || |_|| |_|| |_|\_|| /_____// |_____//   |_||  
  -|_|| `-`  `-` `-` -`  `-----`  -----`   `-`'  
   `-`