/ Kiem Nieuws

RSS

Kort geding tegen staat definitief

woensdag 21 december 2011 / Redactie / geen reacties

De Eerste Kamer heeft op 20 december een besluit genomen over de toekomst van de WWik: de WWik wordt ingetrokken en er komt geen overgangsregeling. Dat betekent dat FNV KIEM en de BBK (Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars) een kort geding aanspannen tegen de Staat der Nederlanden, waarmee ze een overgangsregeling willen afdwingen.

Geen overgangsrecht
Meer dan 10.000 kunstenaars en creatieven hebben, in het verleden tot en met nu, een individuele beschikking ontvangen op grond waarvan zij na 1 januari 2012 nog recht hebben op een uitkering in het kader van de WWik. De Tweede Kamer is akkoord gegaan met intrekking van de WWik zonder hierbij te voorzien in overgangsrecht.

De Tweede Kamer heeft wel een motie aangenomen waardoor onderzoek gaat plaatsvinden om de meest succesvolle elementen van de WWik op te kunnen nemen in de Bbz regeling (Bijzondere Bijstandsregeling voor zelfstandigen). FNV KIEM en BBK pleiten voor handhaving van de WWik totdat een goed alternatief voor de WWik is geïmplementeerd.

Stimuleringsregeling
Kunstenaars en creatieven komen in aanmerking voor de WWik, wanneer zij een laag inkomen hebben en aan kunnen tonen dat zij beroepsmatig werkend kunstenaar zijn. Zij hebben vanaf het moment van aanvraag het recht om in maximaal tien jaar 48 maanden WWik-uitkering te ontvangen. De WWik is een stimuleringsregeling om een renderende beroepspraktijk als kunstenaar of creatief op te bouwen. De evaluatie van de WWik in 2010 laat zien dat 94% van de WWikkers een beroepspraktijk heeft opgebouwd met behulp van de WWik en daarmee uitkeringsonafhankelijk blijven.

Geen specifieke regeling voor kunstenaars
Ondanks dit eclatante succes van de WWik heeft de regering besloten dat er voor kunstenaars geen specifieke regeling meer mag bestaan. Dat kunstenaars en creatieven hierdoor terug zullen vallen op een bijstandsuitkering (in het kader van de WWB) vindt deze regering niet belangrijk.

Meer informatie over dit dossier

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Bezuinigingen kunst en cultuur

  donderdag 26 november 2015

  De afgelopen jaren is er veel bezuinigd op kunst en cultuur en hier is nog geen einde aan gekomen. FNV KIEM doet er alles aan om de gevolgen van deze onevenredig grote bezuinigingen zo goed mogelijk op te vangen door bijvoorbeeld het afsluiten van goede sociaal plannen. FNV KIEM bracht ook verschillende partijen bij elkaar om ont… Lees verder

 • WWIK

  dinsdag 20 december 2011

  De Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK) is een regeling voor startende of al beroepsmatig werkende kunstenaars. De WWIK-regeling biedt kunstenaars een goede kans om een professionele beroepspraktijk op te bouwen. - Met de WWIK hebben kunstenaars 48 maanden recht op 70 procent van een bijstandsuitkering mits zij aan de wettelijke voorwaarden voldoen. - … Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 ______  ______  ______   ___   __  _   ___  
 /_  _// /_  _// /_  _//  / _ \\ | || | ||  / _ \\ 
 `-| |,-  -| ||-   | ||  / //\ \\ | '--' || | / \ || 
  | ||   _| ||_  _| ||  | ___ ||| .--. || | \_/ || 
  |_||  /_____// /__//  |_|| |_|||_|| |_||  \___// 
  `-`'  `-----`  `--`   `-`  `-` `-` `-`  `---`