/ Kiem Nieuws

RSS

FNV KIEM vindt antwoorden De Krom over Wwik onacceptabel

woensdag 30 november 2011 / Redactie / geen reacties

FNV KIEM is ronduit teleurgesteld over de houding van staatssecretaris De Krom (Ministerie SZW) in de behandeling van het wetsvoorstel tot intrekking van de Wwik.

Volgens de bond ontbreekt in zijn antwoorden op vragen van de Eerste Kamer niet alleen inhoudelijke argumentatie, maar ook transparante cijfers over de gevolgen van het opheffen van de Wet werk en inkomen kunstenaars (Wwik). FNV KIEM en Beroepsvereniging Beeldend Kunstenaars (BBK) onderzoeken een weg naar de rechter.

Dat maakten beide belangenbehartigers woensdag bekend in een brief aan de Eerste Kamer.

Gemakzucht
“De staatssecretaris wekt de indruk dat de Wwik als een vangnet functioneert terwijl deze wet juist beoogt de weg te openen naar professioneel zelfstandig kunstenaarschap. Wij willen er met klem op wijzen dat elke kunstenaar die gebruik maakt van deze wet risico's neemt met verantwoordelijkheden en verplichtingen, met name om te voldoen aan de progressie-eis. Mede om die reden ervaren wij de Memorie van Antwoord als uiterst onzorgvuldig zo niet gemakzuchtig en bovenal als een onheuse bejegening van kunstenaars en creatieven,” aldus FNV KIEM en BBK in de brief.

De behandeling van de Wwik in de Eerste Kamer krijgt een tweede vragenronde en FNV KIEM en BBK wachten de uitkomst van die ronde af alvorens de rechtsgang te bewandelen.

Overgangsregeling
De Tweede Kamer heeft op 13 oktober jl. voor het definitief beëindigen van de Wwik gestemd en is niet van plan een overgangsregeling te treffen voor de Wwikkers die nog recht op uitkering hebben na 1 januari 2012. FNV KIEM vindt dat het afschaffen van de Wwik zonder een overgangsregeling te treffen in strijd is met het sociale verzekeringsrecht en met zorgvuldig handelen door de rijksoverheid.

Hier de volledige brief aan de Eerste Kamer.
Dagvaarding

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Bezuinigingen kunst en cultuur

  donderdag 26 november 2015

  De afgelopen jaren is er veel bezuinigd op kunst en cultuur en hier is nog geen einde aan gekomen. FNV KIEM doet er alles aan om de gevolgen van deze onevenredig grote bezuinigingen zo goed mogelijk op te vangen door bijvoorbeeld het afsluiten van goede sociaal plannen. FNV KIEM bracht ook verschillende partijen bij elkaar om ont… Lees verder

 • WWIK

  dinsdag 20 december 2011

  De Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK) is een regeling voor startende of al beroepsmatig werkende kunstenaars. De WWIK-regeling biedt kunstenaars een goede kans om een professionele beroepspraktijk op te bouwen. - Met de WWIK hebben kunstenaars 48 maanden recht op 70 procent van een bijstandsuitkering mits zij aan de wettelijke voorwaarden voldoen. - … Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 _  _  __  __  ______  _____  _  _  _  _  
| \ / || \ \\/ // /_  _// | ___|| | | | || | || | || 
| \/ ||  \ ` //  `-| |,-  | ||__  | |/\| || | || | || 
| . . ||  | ||   | ||  | ||__  | /\ || | \\_/ || 
|_|\/|_||  |_||   |_||  |_____|| |_// \_|| \____// 
`-` `-`   `-`'   `-`'  `-----` `-`  `-`  `---`