/ Kiem Nieuws

RSS

FNV KIEM start kort geding tegen de Staat

dinsdag 29 november 2011 / Redactie / geen reacties

De Tweede Kamer heeft op 13 oktober jl. voor het definitief beëindigen van de Wwik gestemd en is niet van plan een overgangsregeling te treffen voor de Wwikkers die nog recht op uitkering hebben na 1 januari 2012. FNV KIEM vindt dat voor die groep een regeling getroffen moet worden vindt. “Via de rechter gaan we proberen dit te bewerkstelligen,” zegt Inger Minnesma, bestuurder Kunsten. ”We hebben nu, samen met de Beroepsvereniging Beeldend Kunstenaars (BBK) en een aantal kunstenaars uit het veld, een kort geding tegen de Staat aangespannen.”

Samenvoeging Wwik en Bbz
Het kabinet wil de Wwik, de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars, per 1 januari 2012 in één keer afschaffen. “Er zijn twee moties aangenomen op dit onderwerp,” gaat Minnesma verder. “Eén daarvan is dat de succesvolle elementen van de Wwik kunnen worden toegepast op het Besluit bijstandsregeling zelfstandigen (Bbz). De mogelijkheid hiertoe wordt door Staatssecretaris De Krom onderzocht. De andere motie die is aangenomen, houdt in dat de gemeenten de mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van regelingen als microkrediet en begeleiding en coaching ‘actief bekend maken onder startende kunstenaars’.

Voor 1 januari 2012
FNV KIEM vindt dat het afschaffen van de Wwik zonder een overgangsregeling te treffen in strijd is met het sociale verzekeringsrecht en met zorgvuldig handelen door de rijksoverheid.
Advocatenkantoor Stibbe stelt:  "Het in artikel XXIII van het wetsvoorstel opgenomen overgangsrecht is te beperkt omdat het verworven rechten van kunstenaars die op grond van een eerdere beschikking ook na 1 januari 2012 recht hadden op een Wwik-uitkering, niet respecteert. Daarmee staat het overgangsrecht op gespannen voet met het nationaal beginsel van rechtszekerheid, met artikel 1 van het Eerste Protocol van het EVRM en met artikel 17 van het Handvest. Op grond van de laatst genoemde regels van Europees recht zou dan ook een civiele procedure tegen de staat gestart kunnen worden. Ten slotte zal de overgangsbepaling ook moeten voorzien in een regeling voor de afbouw van de activiteiten van de adviserende instelling, Cultuur-Ondernemen”.

De rechter zal nu moeten beslissen of er een overgangsregeling moet komen voor Wwikkers die na aanstaande 1 januari nog recht op een uitkering hebben.

De Kort Gedingprocedure tegen de Nederlandse Staat vindt plaats op 22 december om 11.00 uur.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 ______   _____   _____   ______  _____   ___  
|   \\ | ___|| |__ //  /_  _// / ____||  / _ \\ 
| -- // | ||__   / //   -| ||- / //---`' | / \ || 
| -- \\ | ||__   / //__  _| ||_ \ \\___  | \_/ || 
|______// |_____|| /_____|| /_____// \_____||  \___// 
`------`  `-----`  `-----`  `-----`  `----`  `---`