/ Kiem Nieuws

RSS

Compromis bereikt in cao-conflict orkesten

woensdag 16 november 2011 / Redactie / geen reacties

Delegaties van FNV KIEM – NTB en de orkestwerkgevers (NAPK sector orkesten) hebben maandag 14 november een compromis bereikt over het beëindigen van het cao-conflict. Dit conflict ontstond, toen werkgevers niet bereid waren tot het doortekenen van de op 1 januari 2010 geëxpireerde cao Nederlandse Orkesten tot 1 juli 2011.

“Het ziet er naar uit dat we een werkbaar compromis hebben gevonden, dus voorlopig schorten we de voorgenomen acties op,” zegt Martin Kothman, bestuurder bij FNV KIEM.
“Wel moeten we afwachten of de achterban dit ook een werkbaar compromis vindt.”

Basis sectorbreed sociaal plan
Met het compromis is een basis gelegd voor een sectorbreed sociaal plan, dat de status van cao krijgt vertelt Kothman: “Met het doortekenen van de cao wilden we als bonden bereiken dat de bovenwettelijke wachtgelduitkeringen voor musici die ontslagen moeten worden als gevolg van de bezuinigingen van de rijksoverheid (en lagere overheden) onverkort van kracht blijven.

Veiligstellen wachtgeldrechten
Tijdens het overleg van maandag hebben partijen afgesproken dat de toepassing van artikel 15 van de cao NL Orkesten (het artikel met de wachtgeldrechten van musici) zal worden opgenomen in een sectoraal overeen te komen sociaal plan en dat dit sociaal plan de status van cao zal krijgen. Dit lijkt voor de sector orkesten de meest geëigende weg om de toepassing van artikel 15 van de cao Orkesten te verankeren. Hiermee krijgen de wachtgeldrechten van musici die ontslagen dreigen te worden weer de status formeel via een cao geregeld te zijn en zijn werkgevers daaraan rechtstreeks gebonden. Het actiedoel was het veilig stellen van de wachtgeldrechten in de cao en dat is hiermee gerealiseerd.

Voorbehoud
Het compromis is onder voorbehoud van het mandaat van de orkestdirecteuren. Uiterlijk 22 november aanstaande laat het NAPK aan de vakbonden weten of de sector orkestdirecteuren hiermee in kan stemmen. De bonden zullen tijdens de vergadering van de gecombineerde vakgroepsbesturen  van FNV KIEM en NTB van woensdag 16 november a.s. in Utrecht het besluit voorleggen en bij akkoord bekrachtigen.

Verder is afgesproken om op 19 januari 2012 de onderhandelingen over een nieuwe raam cao voor de sector orkesten te hervatten op basis van een cao tekstvoorstel van de NAPK, waarin de voorstellen van werkgevers en werknemers de basis vormen.

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Modernisering cao Nederlandse orkesten

  dinsdag 02 februari 2010

  FNV KIEM, de Ntb en Werkgeversorganisatie CNO van de Nederlandse symfonieorkesten zijn bereid om gezamenlijk hun verantwoordelijkheid te nemen voor een toekomstbestendig en vitaal orkestenbestel. Onze visie op de arbeidsverhoudingen in de sector staan beschreven in de nota We gaan het verdienen, we zijn het waard!!'. Aanleiding is de uitdaging waarvo… Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 _____   ___   _  _   ___    _____  _  _  
 / ____||  / _ \\ | || | ||  / _ \\  / ___// | || | || 
/ //---`' | / \ || | || | || | / \ ||  \___ \\ | || | || 
\ \\___  | \_/ || | \\_/ || | \_/ ||  /  // | \\_/ || 
 \_____||  \___//  \____//  \___//  /____//  \____// 
 `----`  `---`   `---`   `---`  `-----`   `---`