/ Kiem Nieuws

RSS

Acties bij orkesten gaan door

vrijdag 11 november 2011 / Redactie / geen reacties

Vorige week hebben  FNV KIEM en NTB de orkestwerkgevers verenigd in het NAPK een ultimatum gesteld. Dit ultimatum liep vorige week vrijdag 4 november om 12.00 af zonder dat werkgevers zijn ingegaan op de voornaamste eis die de bonden hebben gesteld.

Eisen van bonden
De bonden willen een ongewijzigde verlenging van de huidige cao Nederlandse Orkesten tot 1 juli 2012, waarmee de wachtgeldregeling veilig wordt gesteld. Daarnaast zal gewerkt moeten worden aan een nieuwe gemoderniseerde (raam) cao die met ingang van het nieuwe seizoen 2012-2013 van kracht zou kunnen zijn.

Acties
Na het verstrijken van het ultimatum zijn bij diverse orkesten al qua omvang bescheiden, kortdurende en publieksvriendelijke acties georganiseerd. Meestal in de vorm van werkonderbrekingen tijdens de repetitie waarbij de musici de tijd hebben benut om met elkaar de ontstane situatie te bespreken.

Nieuwe overleg
De NAPK heeft FNV KIEM en NTB nu uitgenodigd voor een overleg op 14 november a.s. De bonden gaan in op deze uitnodiging om de werkgevers ons hebben laten weten dat zij in het kader van de nieuwe cao ook over onze voorstellen voor een gemoderniseerde cao willen praten en deze willen betrekken bij het opstellen van een concept (raam) cao Nederlandse Orkesten.

Acties gaan door
De oproep tot acties zullen we echter niet intrekken omdat we nog geen enkele concrete toezegging hebben van werkgevers waar het gaat om het garanderen van de wachtgeldrechten. We gaan dan ook gewoon door met het voorbereiden van vooralsnog bescheiden en publieksvriendelijke acties en het vervolgens uitvoeren daarvan.

Brief aan leden bij orkesten

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Modernisering cao Nederlandse orkesten

  dinsdag 02 februari 2010

  FNV KIEM, de Ntb en Werkgeversorganisatie CNO van de Nederlandse symfonieorkesten zijn bereid om gezamenlijk hun verantwoordelijkheid te nemen voor een toekomstbestendig en vitaal orkestenbestel. Onze visie op de arbeidsverhoudingen in de sector staan beschreven in de nota We gaan het verdienen, we zijn het waard!!'. Aanleiding is de uitdaging waarvo… Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 __  __   ___   __  _  __  __  ____    ___  
 \ \\/ //  / _ \\ | || | || \ \\/ // | _ \\  / _ \\ 
 \  //  / //\ \\ | '--' ||  \ ` //  | |_| || / //\ \\ 
 / . \\ | ___ ||| .--. ||  | ||  | . // | ___ ||
 /_//\_\\ |_|| |_|||_|| |_||  |_||  |_|\_\\ |_|| |_||
 `-` --` `-`  `-` `-` `-`   `-`'  `-` --` `-`  `-`