/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: Versnelde procedure leidt tot meer sluitingen

dinsdag 11 oktober 2011 / Redactie / geen reacties

Pogingen van instellingen om meer andere inkomsten te genereren worden in de kiem gesmoord nog voordat de sector zich heeft kunnen aanpassen aan deze nieuwe eisen moeten ze de deuren sluiten.

Onvoldoende middelen
Blijkbaar heeft de overheid onvoldoende middelen gereserveerd om te zorgen voor adequate afvloeiingsregelingen en omscholing voor hen die worden ontslagen en waarvoor straks geen werk meer is in de sector waarvoor men is opgeleid. Dus heeft zij in al haar wijsheid bedacht dat instellingen nu al mogen sluiten en het subsidie geld voor het komend jaar mogen gebruiken voor de noodzakelijke afvloeiing van werknemers. Hierbij gaat men volstrekt voorbij aan het feit dat deze culturele instellingen voor het komend seizoen al vele verplichtingen zijn aangegaan.

Om zeep brengen van de sector
FNV KIEM is hevig verontwaardigd over deze zoveelste blijk van minachting voor en het moedwillig om zeep brengen van de kunst- en cultuursector. Voelt het kabinet dan werkelijk geen enkele verantwoordelijkheid voor de jarenlange financiële relatie die er bestaat tussen de overheid en de instellingen? Voor de lange termijn verplichtingen die op grond daarvan zijn aangegaan (o.a. met werknemers)? Talentvolle mensen die na jarenlange studie als werknemer of als zelfstandige hun bijdrage hebben geleverd aan het Nederlandse culturele leven. Het gaat veelal om mensen met een HBO opleiding die door hun jarenlange specialisatie (denk b.v. aan een violist in een orkest) niet direct te plaatsen zijn naar een vergelijkbare andere baan. Daar is omscholing voor nodig en goede begeleiding. Zodat men niet onnodig lang in een uitkeringssituatie hoeft blijven te zitten.

Frictiekosten
Door het vervroegen van de bezuinigingen (sluitingen en ontslagen per 2012 i.p.v. 2013) heeft staatssecretaris Halbe Zijlstra voor frictiekosten eerder al een bedrag vrijgespeeld dat in de praktijk volstrekt onvoldoende bleek. Voor de orkesten geldt bijvoorbeeld dat ze (als eigen risicodrager) zelf financieel verantwoordelijk zijn voor de kosten van de WW. Tel daar de bestaande collectieve regeling uit de cao bij, en er wordt al een enorme hap genomen uit het totaal beschikbare budget voor frictiekosten. En dus zoekt de staatsecretaris de oplossing nu opnieuw in het schrappen van activiteiten. De onlangs aangeschreven instellingen moeten hierover vóór 17 oktober a.s. duidelijkheid geven, overigens zonder te weten waarop zij de berekeningen op moeten baseren. Behoorlijk bestuur brengt mee dat de beslissingen om af te bouwen eerder genomen moeten worden, schrappen van activiteiten en ontslagrondes worden weer vervroegd.

Niet – zoals men zegt - het minder afhankelijk maken van de sector van overheidsfinanciering is het gevolg, maar sluiten. Stoppen. Shake out.  Dat is het gevolg van dit overheidsbeleid. FNV KIEM is het absoluut niet eens met de buitenproportionele bezuinigingen en het tempo waarin ze doorgevoerd worden, maar als Zijlstra dan stoer wil doen en zijn zin door wil drijven; doe het dan ook netjes! Dit kan echt niet door de beugel!

We proberen al maanden de richtlijnen (voor berekening van frictiekosten) van het Ministerie op tafel te krijgen. Tot nu toe krijgen we ook nul op rekest als we voorstellen hebben over een landelijk mobiliteitscentrum, over steun voor de gedupeerde zelfstandigen, over en centraal sociaal kader of scholingsmogelijkheden. Lees hier de hele reactie

Ingrid Rep
Secretaris FNV KIEM

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 ______   ___        ______  __  __  __  __ 
 /_____//  / _ \\   ___  /_  _// \ \\/ // \ \\/ // 
 `____ `  / //\ \\  /  ||  -| ||-  \  //  \ ` // 
 /___//  | ___ || | [] ||  _| ||_  / . \\   | ||  
 `__ `  |_|| |_||  \__ || /_____// /_//\_\\  |_||  
 /_//   `-`  `-`   -|_|| `-----`  `-` --`  `-`'  
 `-`           `-`