/ Kiem Nieuws

RSS

Ledenbijeenkomsten cao Nederlandse Poppodia en Festivals

vrijdag 07 oktober 2011 / Redactie / 1 reactie

FNV KIEM organiseert half oktober drie ledenbijeenkomsten om de nieuwe cao Nederlandse Poppodia en Festivals met de leden te bespreken. Ook niet-leden van FNV KIEM zijn welkom.

- Maandag 17 oktober: W2, Boschdijkstraat 100, 5211 VD Den Bosch
- Dinsdag 18 oktober: Doornroosje, Groenewoudseweg 322, 6525 EL Nijmegen
- Woensdag 26 oktober: FNV KIEM, Jan Tooropstraat 1, 1062 BK Amsterdam

(De bijeenkomst in Amsterdam was aangekondigd voor 24 oktober. In verband met het Amsterdan Dance Event is deze verplaatst naar 26 oktober).

De bijeenkomsten beginnen om 13.30 uur en eindigen om ca. 16.00 uur.

Belangrijkste punten
De belangrijkste punten van deze cao zijn:
- Er is een functiesysteem gemaakt, dat voor alle podia toepasbaar is.
- Er zijn salarisschalen ontwikkeld, waarin de prijscompensaties over de afgelopen jaren zijn verdisconteerd.
- Er zijn afspraken gemaakt over de toekenning van periodieke loonsverhogingen.
- De salarissen worden per 1 januari 2012 verhoogd met de gemiddelde stijging van de consumentenprijsindex over 2011.
- De afspraak dat van de huidige werknemers niemand erop achteruit zal gaan, blijft vanzelfsprekend gehandhaafd. Dit zal ook gelden voor mensen van wie een tijdelijke arbeidsovereenkomst in dezelfde functie wordt verlengd.

De hele cao kun je hier downloaden.

Eerste cao in 2008
Eind 2008 is de eerste cao voor de poppodia overeengekomen tussen FNV KIEM namens de werknemers en Werkgeversvereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (WNPF). De cao had een looptijd van 2 jaar en liep af op 31 december 2010. Omdat er een nawerking was afgesproken van 1 jaar, was de cao ook in 2011 van kracht. 

Functiegebouw en salarissystematiek
In de cao 2008 – 2010 waren geen functiegebouw en salarissystematiek opgenomen. Het heeft veel tijd gekost om deze te ontwikkelen. De aan de cao deelnemende podia hebben hele verschillende regelingen op het gebied van functie indeling en salarisschalen. Het is uiteindelijk gelukt om daar één systeem van te maken. Echter Paradiso en de Melkweg zullen in 2012 nog geen gebruik maken van dit systeem. De reden is dat beide podia afwijkende toeslagenregelingen hebben, die niet zomaar in de nieuwe salarisschalen ingepast kunnen worden. In 2012 willen Paradiso, Melkweg en FNV KIEM hier een oplossing voor vinden. FNV KIEM wil daarbij nauw samenwerken met de ondernemingsraden van beide podia.

Cao Nederlandse Poppodia en Festivals 2012

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • donderdag 13 oktober 2011 / Ton Modderkolk

  Functiegebouw CAO Nederlandse Podia 2010-2011

  Nu staat in deze CAO dat medewerkers die ingedeeld zijn in schaal 6 van de CAO "regiediensten KAN draaien" en vanaf 7 en hoger wordt het woordje KAN weggelaten. In de vorige CAO was het heel duidelijk, hier was alleen sprake van "KAN". Nu worden bij ons alle medewerkers met dit artikel belast, terwijl niet eens bekend is wat voor spelregels hiervoor gelden, welke vergoeding etc.etc.

  Kunt u mij aangeven welke motivatie hiervoor is geweest??

 
 __  _   ___   ______   _____   _ _   ___  
| || | ||  / _ \\ |   \\ | ___|| | \| ||  / _ \\ 
| '--' || / //\ \\ | -- // | ||__  | ' || | / \ || 
| .--. || | ___ ||| -- \\ | ||__  | . || | \_/ || 
|_|| |_|| |_|| |_|||______// |_____|| |_|\_||  \___// 
`-` `-` `-`  `-` `------`  `-----`  `-` -`  `---`