/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: Thuiskopie: stapje voor stapje

vrijdag 30 september 2011 / Redactie / 1 reactie

FNV KIEM strijdt met vele anderen (waaronder NORMA, stichting Thuiskopie en Ntb) al jaren (juridisch en middels lobby) strijdt tegen de ‘bevriezing’ van de Thuiskopieregeling *). Lees meer

Kort gezegd betekent die bevriezing dat er sinds 2008 geen nieuwe vervangende dragers mogen worden aangewezen, waarvoor heffingen kunnen worden bepaald. Omdat het thuiskopiëren in de praktijk steeds minder gebeurt op cassettes en (re-)recordable cd’s en dergelijke en steeds meer op MP-3 en MP-4 spelers (audio) en bijvoorbeeld (re-)recordable dvd’s en hard-discsrecorders (audio en audiovisueel) en daarvoor nu geen heffingen gelden lopen de inkomsten uit die bron dramatisch terug. Ten opzicht van 2005 (laatste aanpassing van de tarieven) is de incasso gedaald van € 26,1 mln naar € 7,8 verwacht in 2011. De totale schade bedraagt in elk geval tientallen miljoenen euro’s.

OPUS-zaak
Op 16 juni jl. is er  al een arrest geweest in een zaak tussen Thuiskopie en Opus door het Europese Hof van Justitie en waarin werd bepaald:

Op grond van Europese regelgeving hebben de Lidstaten de mogelijkheid om in hun wetgeving toe te staan dat consumenten kopieën maken voor privégebruik. Daarbij geldt als voorwaarde dat de rechthebbenden een vergoeding ontvangen voor het nadeel dat zij hierdoor lijden. Nederland heeft, zoals vrijwel alle Europese Lidstaten, van die mogelijkheid gebruik gemaakt. Het Europese Hof stelt in zijn uitspraak vast dat de Nederlandse Staat verplicht is de betreffende wetgeving zo in te richten dat rechthebbenden die vergoeding ook daadwerkelijk ontvangen (onderstreping CdK).

Aan de hand van deze uitspraak lijkt het voor de regering al onmogelijk geworden om de bevriezing van de thuiskopieregeling te handhaven, want hierdoor ontvangen de rechthebbenden (waaronder de makers) duidelijk geen enkele vergoeding voor het toenemend aantal kopieën dat gemaakt wordt op de nieuwe dragers zoals de MP-3 en MP-4 spelers en op harddiscs etc.

Maar het kabinet blijft vasthouden aan de bevriezing en wil nog steeds toe naar een volledige opheffing van de thuiskopieregeling. FNV KIEM heeft de staat overigens ook in een rechtszaak die wij voeren met NORMA aansprakelijk gesteld voor de schade die de rechthebbenden leiden vanaf het moment van de bevriezing. Dus ook over de afgelopen jaren. En sinds deze maand is er nog een ontwikkeling te melden uit Brussel.

LUKSAN-zaak
Op 6 september jl heeft de advocaat-generaal Trstenjak van het Europese Hof van Justitie een interessante conclusie geschreven. In een zaak die handelde over de vraag ‘wie er gezien moet worden als maker van een filmwerk’ oordeelt de A-G dat de hoofdregisseur gezien moet worden als auteursrechthebbende.

Vervolgens kwam de vraag aan de orde of daarvan in nationale wetgeving mag worden afgeweken (zoals in Nederland in art. 45d is vastgesteld dat de producent geacht wordt de rechten overgedragen te hebben gekregen). Dat mag, zegt de A-G, maar dan moet er wel zijn voldaan aan 3 voorwaarden:
- er moet een overeenkomst zijn waarbij de hoofdregisseur zich verbindt als regisseur op te treden;
- afwijkende overeenkomsten moeten mogelijk zijn (in Nederland verwoord in het ‘tenzij anders overeengekomen’);
- de A-G beschouwt de overdracht van het recht aan de producent (omdat hij de film anders niet kan exploiteren) als een onteigening in het algemeen belang, en daarvoor dient de maker een billijke vergoeding te ontvangen.

Daarnaast kwam aan de orde dat, wanneer een lidstaat voorziet in een beperking van het reproductierecht (zoals in Nederland wettelijk is geregeld dat consumenten het recht hebben om enkele kopieën te maken voor eigen oefening, studie of gebruik: de thuiskopie exceptie), de wetgever moet waarborgen dat de filmauteur een billijke compensatie ontvangt. Ook hier is dus nogmaals expliciet gesteld dat de makers recht hebben op een vergoeding als consumenten het recht krijgen om thuis kopieën te maken.

Conclusie
Het lijkt steeds duidelijker te worden dat de Nederlandse staat onrechtmatig handelt door het bevriezen (en willen opheffen) van de thuiskopieregeling. Wij hopen dat wij de Nederlandse regering snel kunnen overtuigen van hun ongelijk.

mr. Caspar de Kiefte
Bestuurder Kunsten

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Thuiskopie

  dinsdag 09 december 2014

  Makers moeten normaal gesproken toestemming geven voor gebruik van hun werk. Voor veel makers, acteurs of musici maakt het collectief geïncasseerde rechtengeld verreweg het belangrijkste deel uit van hun inkomsten uit auteursrecht. Er wordt een klein bedrag geïncasseerd voor elk apparaat of drager waarop werken kunnen worden gekopieerd. En … Lees verder

/ Kiem Reacties

 • dinsdag 12 februari 2013 / Andree

  Jerry, je technische caieeptaitcn op de digitale snelweg blijven me verbazen. Maar ben je niet een optredentje vergeten op 10 november op de feestavond van de motorsale in Rosmalen???Smartelijke groeten van Jascha Triesto

 
 __  _  _  _   ______  ______  _  _   ______ 
| || | || | || | || /_  _// /_  _// | | | || /_  _// 
| '--' || | || | || `-| |,-  -| ||- | |/\| ||  -| ||- 
| .--. || | \\_/ ||  | ||   _| ||_ | /\ ||  _| ||_ 
|_|| |_|| \____//   |_||  /_____// |_// \_|| /_____// 
`-` `-`  `---`   `-`'  `-----` `-`  `-` `-----`