/ Kiem Nieuws

RSS

Werkgever legt cao-onderhandelingen Theater voorlopig stil

donderdag 14 juli 2011 / Redactie / geen reacties

Op 1 juni jl. heeft FNV KIEM onderhandeld over een nieuwe cao theater. Nadat er na constructief overleg principeafspraken waren gemaakt over een nieuwe cao voor twee jaar, is de onderhandelaar van het NAPK (Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten) teruggefloten. Inmiddels heeft de NAPK laten weten dat zij al haar toezeggingen heeft ingetrokken en dat er mogelijk na de zomervakantie weer opnieuw wordt onderhandeld.

Onbetrouwbare partner
FNV KIEM bestuurder Pepijn ten Kate is boos over de gang van zaken. “Het lijkt erop dat wij hebben onderhandeld met een onbetrouwbare partner die een onderhandelaar heeft gestuurd zonder enig mandaat. Wij voelen ons volstrekt niet serieus genomen”.

De cao Theater liep eind december 2010 af. Ruim voor die datum hebben werkgever en werknemers aan elkaar kenbaar gemaakt te willen onderhandelen over een nieuwe cao. De werkgevers kwamen met het voorstel om de cao ongewijzigd te verlengen met 1 á 2 jaar. Daarbij wilden zij de opbrengsten van de nieuwe (goedkopere) pensioenregeling en de vrijgevallen vroegpensioenpremie in eigen zak steken. FNV KIEM heeft een zeer bescheiden loonsverhoging gevraagd naast het realiseren van een algemeen sociaal beleidskader in verband met de toekomstige bezuinigingen. 

Ongewone onderhandeling
De eerste feitelijke onderhandelingsdag op 2 december 2010 verliep zeer ongewoon. De werkgevers verklaarden op dat moment geen enkele zin te hebben om serieus over de voorstellen van FNV KIEM te praten. Het voornemen van het kabinet om disproportioneel op kunst en cultuur te bezuinigen had een grotere prioriteit zodat de onderhandelingen maar moesten wachten. Ook verliet het één na de ander delegatie lid aan werkgeverszijde de tafel omdat men andere zaken te doen had.

FNV KIEM was hier teleurgesteld over, maar heeft toen voorgesteld de onderhandelingen weer op te starten zodra er meer duidelijkheid was over de omvang en plaats van de bezuinigingen. Dit leidde tot de bewuste tweede afspraak op 1 juni jl.

Pepijn ten Kate: “Wij hebben de werkgever er nu op gewezen dat als er geen afspraken worden gemaakt de kans zeer groot is dat dit in de nabije toekomst zal leiden tot snoeiharde concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Dit is slecht voor de werknemers maar óók voor de werkgevers. Wij willen zo snel mogelijk terugkeren naar de onderhandelingstafel.”

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _  _   ______  _ __  _____  _  _  _  _  
| | | || /_  _// | |/ // | ___|| | | | || | || | || 
| |/\| ||  -| ||-  | ' //  | ||__  | |/\| || | || | || 
| /\ ||  _| ||_  | . \\  | ||__  | /\ || | \\_/ || 
|_// \_|| /_____// |_|\_\\ |_____|| |_// \_|| \____// 
`-`  `-` `-----`  `-` --` `-----` `-`  `-`  `---`