/ Kiem Nieuws

RSS

Modernisering cao Nederlandse Orkesten

vrijdag 01 juli 2011 / Redactie / geen reacties

FNV KIEM en de Ntb hebben sinds 2010 geprobeerd met de orkestdirecteuren aan tafel te komen om afspraken te maken over een nieuwe gemoderniseerde cao Nederlandse orkesten. Een cao die recht doet aan de grote ambities en uitdagingen waarvoor de Nederlandse orkesten zich geplaatst zien.

Bezuinigingen
De bezuinigingen gaan ook consequenties hebben voor de inrichting van de orkestorganisatie en het personeelsbeleid. Daarover heeft FNV KIEM ook al uitvoerig gesproken met de leden tijdens de verschillende bijeenkomsten die wij daarover eerder dit jaar bij alle orkesten in het land hebben georganiseerd.

Voorstellen bonden
FNV KIEM en de Ntb hebben na een zorgvuldige analyse een constructief voorstel ontwikkeld voor een nieuwe gemoderniseerde cao Nederlandse orkesten. Dit voorstel heeft als uitgangspunten de kwaliteit van de orkesten en het goed functioneren van musici.

Voorstellen werkgevers
De werkgevers hebben tot mei jl, en dus tot na het advies van de Raad voor Cultuur aan de staatssecretaris gewacht voordat zij met een eigen voorstel voor een nieuwe sector cao (raam cao) zijn gekomen. De indruk ontstaat dat de werkgevers gebruik wensten te maken van het momentum (bezuinigingen op de kunstinstellingen en het onderzoek van Berenschot naar de prestatiemodellen van orkesten en de invloed daarop van arbeidsvoorwaarden) om te bewerkstelligen dat er op een stevige en eenzijdige manier kan worden ingegrepen in de arbeidsvoorwaarden.

Zeker als de plannen van de staatssecretaris doorgaan zal er flink worden bezuinigd. Maar zelfs dan nog moeten er altijd fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor de sector beschikbaar zijn, die in open en reëel overleg tot stand komen. De raam cao die de werkgevers voorstellen voldoet hier niet aan.

Leden beslissen
De leden hebben het laatste woord. FNV KIEM-leden wordt daarom gevraagd om beide voorstellen door te lezen en hun mening door te geven aan FNV KIEM. Dit kan tot 5 september a.s. via l.lucassen@fnv-kiem.nl. Het gaat erom dat de leden ons laten weten of en zo ja, onder welke voorwaarden het overleg met de werkgevers kan worden hervat. De mening van de leden leidt uiteindelijk tot het formuleren van een mandaat voor de onderhandelingsdelegatie.
 

Brief aan leden
Voorstellen FNV KIEM en Ntb
Voorstel raam cao werkgevers

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Modernisering cao Nederlandse orkesten

  dinsdag 02 februari 2010

  FNV KIEM, de Ntb en Werkgeversorganisatie CNO van de Nederlandse symfonieorkesten zijn bereid om gezamenlijk hun verantwoordelijkheid te nemen voor een toekomstbestendig en vitaal orkestenbestel. Onze visie op de arbeidsverhoudingen in de sector staan beschreven in de nota We gaan het verdienen, we zijn het waard!!'. Aanleiding is de uitdaging waarvo… Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 __  __  __  __  ______   ___   _____    ___  
 \ \\/ // \ \\/ // /_____//  / _ \\ | __ \\  / _ \\ 
 \  //  \ ` //  `____ `  | / \ || | | \ || | / \ || 
 / . \\   | ||  /___//  | \_/ || | |__/ || | \_/ || 
 /_//\_\\  |_||  `__ `   \___// |_____//  \___// 
 `-` --`  `-`'  /_//    `---`  -----`   `---`  
           `-`