/ Kiem Nieuws

RSS

Nieuwe cao Nederlandse Poppodia eind 2011 gereed

donderdag 30 juni 2011 / Redactie / geen reacties

De eerste cao voor de Nederlandse Poppodia werd in 2008 gesloten. Deze cao liep af op 31 december 2010, maar werkt volgens afspraak door in 2011.

Functiegebouw en salarissystematiek
De cao heeft nog geen functiegebouw en salarissystematiek. Aan deze twee zaken hebben de delegaties van de WNPF (werkgevers) en FNV KIEM het afgelopen half jaar hard gewerkt. Geen eenvoudig klus. De podia, die aan de cao meedoen, hebben functiewaarderingen en salarissystemen die onderling heel erg verschillen. Om daar op een goede manier samenhang is aan te brengen heeft veel tijd gekost. De stand van zaken is halverwege 2011 dat werkgevers en FNV KIEM het eens zijn over functies en salarissen. In juli wordt de laatste hand gelegd aan het actualiseren van de cao teksten.

Overgangsregelingen
Daarnaast moeten er nog een aantal overgangsregelingen afgesproken worden. Om een voorbeeld te noemen: podia met een toeslag voor werken in de avond/nacht kunnen niet zomaar ingepast worden in de nieuwe salarissystematiek. Daarvoor is een overgangsmaatregel nodig.

Eind 2011 cao afgerond
In het najaar willen we de vernieuwde cao tekst met functie- en salarissystematiek bespreken met onze leden en met de ondernemingsraden van de podia. Het streven is om eind 2011 de cao helemaal afgerond te hebben, zodat hij op 1 januari 2012 ingevoerd kan worden.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _ _   _____  _  _  __  __  _____  _  _  
 | \| || | ___|| | | | || \ \\/ // / ___|| | || | || 
 | ' || | ||__  | |/\| ||  \ ` // | // __  | || | || 
 | . || | ||__  | /\ ||  | ||  | \\_\ || | \\_/ || 
 |_|\_|| |_____|| |_// \_||  |_||  \____//  \____// 
 `-` -`  `-----` `-`  `-`  `-`'   `---`   `---`