/ Kiem Nieuws

RSS

Kabinet houdt vast aan desastreuze kunstbezuinigingen

vrijdag 10 juni 2011 / Redactie / 2 reacties

FNV KIEM is woedend dat het kabinet vasthoudt aan een jaarlijkse bezuiniging van 200 miljoen euro op een kunstbegroting van 900 miljoen. In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Zijlstra namens het kabinet bekend gemaakt dat hij de geplande bezuinigingen doorzet. Het kabinet legt het advies van de Raad voor Cultuur om de kaasschaaf te hanteren naast zich neer en ‘kiest ervoor’ heldere keuzes te maken.

Deze niets ontziende invulling van bezuinigingen komt keihard aan bij de bond. Al maanden protesteert FNV KIEM tegen de disproportionele bezuinigingen. FNV KIEM kunstenbestuurder Caspar de Kiefte: “We hebben geen goed woord over voor het kabinet dat een aantal essentiële adviezen van de Raad voor Cultuur, het adviesorgaan van de regering, in de wind slaat. Zoals de adviezen om de bezuinigingen fasegewijs in te voeren en te onderzoeken of de bezuinigingen inderdaad tot meer marktwerking leiden. Het gaat wel om een subsidiekorting van 25 procent, zonder dat er ook maar enig zicht is op de consequenties daarvan”.

Belemmering kenniseconomie
De focus die Zijlstra op het publieksbereik heeft belemmert een competitieve, dynamische kenniseconomie. Het creatieve en inspirerende culturele klimaat in Nederland wordt daarmee in een klap weggevaagd en creatief talent vertrekt onherroepelijk naar het buitenland. De huidige bezuinigingen zullen de economie als geheel eerder geld kosten dan opleveren.”

Kunstenaars in het gedrang
Ook de positie van beeldend kunstenaars komt ernstig in het gedrang. “Het wordt hen nagenoeg onmogelijk gemaakt om werk te verkopen,” stelt De Kiefte. “Er wordt in de sector 40 procent gekort op het budget, de btw is inmiddels al verhoogd naar 19% en het eerdere ‘vangnet’ WWIK wordt afgeschaft.” Vakbond FNV KIEM wil op zeer korte termijn nieuwe afspraken maken over de inzet van de zogenoemde frictiegelden, gelden voor een soepele afvloeiingsregeling. Het Rijk wil 150 miljoen beschikbaar stellen om het verlies van werkgelegenheid en reorganisatiekosten op te vangen, maar dat bedrag is bij lange na niet toereikend.

Orkesten opgeheven
Tenminste 3 orkesten zullen worden opgeheven en honderden musici en ondersteuners van de Nederlandse symfonie-orkesten zullen hun baan verliezen. Zijlstra kiest er -visieloos- voor om per landsregio (Noord, Oost en Zuid) en het verzorgingsgebied Rotterdam/Den Haag een orkest te laten voortbestaan.

Zo worden orkesten gedwongen te gaan fuseren, anders dreigt minimalisering dan wel opheffing. Fusies leiden doorgaans tot een aantasting van de artistieke kwaliteit die jaren nodig heeft om zich te herstellen. De kwaliteit van de orkesten is stuk voor stuk internationaal onomstreden en zeer hoog. Ook op het zakelijke vlak presteren de meeste orkesten nu al boven de norm die de staatssecretaris stelt en er wordt daarin een stijgende lijn waargenomen. Er wordt gewerkt aan innovatie van het programma om een nieuw publiek te betrekken en educatieve activiteiten van musici zijn al bijna regel. Dit wordt echter allemaal ruw verstoord door de enorme bezuiniging van 30 tot 50 procent die de staatssecretaris de sector oplegt.

Slachting
“Wat in tientallen jaren aan kwaliteit in de klassieke muzieksector is opgebouwd wordt binnen een a twee jaar fors afgebroken,” vermoedt bestuurder Martin Kothman. “Daarom roepen wij als vakbond onze leden op om in actie te komen. Onze hoop is nu gevestigd op de Tweede Kamer die de mogelijkheid heeft deze culturele slachting te voorkomen en de staatssecretaris opdracht kan geven proportioneel te bezuinigen en dat te doen met oog voor de functies van de orkesten in de samenleving en het belang voor de (regionale) economie.

Consequenties
De aangekondigde bezuinigingen hebben ook zijn weerslag op de mogelijkheden van talentonwikkeling. De Kiefte: “Afgestudeerde studenten van de Kunstacademie krijgen het op alle vlakken heel moeilijk om het huidige niveau te halen. Als het postacademisch onderwijs alleen kostendekkend kan bestaan, zal er niet veel overblijven.”

De consequenties voor de samenleving zijn niet te overzien. Kothman: “Nederland krijgt te maken met veel minder aanbod, dat bovendien duurder wordt en waarvoor het publiek verder zal moeten reizen. Daarnaast wordt de drempel voor muziek- en ander kunstonderwijs voor kinderen hoger, zullen creatieven naar het buitenland uitwijken en zal ons culturele klimaat verschralen.”

Actie
FNV KIEM organiseert op maandag 27 juni a.s. een actiebijeenkomst in Den Haag, waarbij alle kunstenaars in Nederland opgeroepen worden tot massaal protest.

Stop culturele kaalslag

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Bezuinigingen kunst en cultuur

  donderdag 26 november 2015

  De afgelopen jaren is er veel bezuinigd op kunst en cultuur en hier is nog geen einde aan gekomen. FNV KIEM doet er alles aan om de gevolgen van deze onevenredig grote bezuinigingen zo goed mogelijk op te vangen door bijvoorbeeld het afsluiten van goede sociaal plannen. FNV KIEM bracht ook verschillende partijen bij elkaar om ont… Lees verder

/ Kiem Reacties

 • donderdag 16 juni 2011 / KIEM

  Een heel goed idee, we gaan ermee aan de slag

 • zondag 12 juni 2011 / Pieter van der Werf

  Misschien is het een goed idee te kijken aan de andere kant van de Noordzee: http://www.lost-arts.org/ Deze site is een initiatief van enkele kunstenbonden, en is vanaf 15 juni 2011 in de lucht. Lost Art houdt bij wat bezuinigingen werkelijk kosten.

 
 ______   ___        __  __  _ __   ___  
|   \\  / _ \\  ____   \ \\/ // | |/ //  / _ \\ 
| -- // | / \ || |  \\  \ ` //  | ' //  | / \ || 
| -- \\ | \_/ || | [] ||   | ||  | . \\  | \_/ || 
|______//  \___//  | __//   |_||  |_|\_\\  \___// 
`------`  `---`  |_|`-`   `-`'  `-` --`  `---`  
           `-`