/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: Een nieuwe basisplaats

donderdag 11 november 2010 / Redactie / geen reacties

In de grafische sector is het aantal werknemers de laatste jaren enorm gedaald. In een rap tempo ging het aantal arbeidsplaatsen van 42.000 in 2008 naar ongeveer 28.000 najaar 2010. Heel veel werknemers zitten op dit moment thuis op de ‘reservebank’ en zijn op zoek naar een nieuwe baan. Opnieuw een baan vinden in de ’eigen’ grafische sector lijkt op voorhand bijna onmogelijk, terwijl de werknemers vaak echte vakmensen en goed gemotiveerd zijn. 

Centrum voor Creatieve Carrières
Op initiatief van FNV KIEM is in 2009 het Centrum voor Creatieve Carrières opgericht (http://www.3keerc.nl/). Dit centrum is er ter ondersteuning voor werknemers en werkgevers voor het vinden van een nieuwe baan, het samenbrengen van vraag en aanbod en voor het verstrekken van informatie. De ruim 10 miljoen euro subsidie uit Europa die daarvoor beschikbaar is gesteld, is daarbij een belangrijke steun en biedt veel mogelijkheden. 

Intersectorale mobiliteit
FNV KIEM maakt zich zorgen over de ‘reservespelers’ die er op dit moment zijn en heeft daarom het initiatief genomen voor de volgende stap: Intersectorale mobiliteit, oftwel het begeleiden van werknemers van de ene sector naar een andere. Er is een aantal sectoren dat op korte termijn èn op de middellange termijn nieuwe mensen zoekt. Uit de inmiddels gevoerde gesprekken is gebleken dat er op zeer korte termijn serieuze en goede mogelijkheden liggen in bijvoorbeeld de procesindustrie, de levensmiddelenindustrie en in veel ambachten. Dat betekent nieuwe kansen voor heel wat werknemers die nu nog thuis op de ‘reservebank’ zitten. Een goed voorbeeld van intersectorale mobiliteit is de recente omscholing van 32 ex-werknemers van PCM naar de procesindustrie. 

Inschrijven op vacaturewebsite
FNV KIEM gaat nu, in samenwerking met die kansrijke sectoren, heel gericht mensen benaderen en inventariseren wie werkloos is en waar woont. Alleen op die manier kunnen we ‘reservespelers’ koppelen aan sectoren in de regio met nieuwe arbeidsmogelijkheden. Hiervoor is het belangrijk dat (binnenkort) werkloze werknemers zich inschrijven bij dé vacaturewebsite in grafisch land: http://www.vacaturekracht.nl/. Op die manier kunnen wij de ‘reservespelers’ koppelen aan een basisplaats in  een ‘nieuw elftal’ in de regio. Registreer jezelf dus; dat is van groot belang voor de weg naar die nieuwe ‘basisplaats’!

Edwin Bouwers
Bondsbestuurder FNV KIEM, coördinator arbeidsvoorwaarden

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 ______  _  _  _  _  __  __  ____   __  __ 
 /_  _// | || | || | || | || \ \\/ // | _ \\  \ \\/ // 
 `-| |,- | || | || | || | ||  \ ` //  | |_| ||  \ ` // 
  | ||  | \\_/ || | \\_/ ||  | ||  | . //   | ||  
  |_||  \____//  \____//   |_||  |_|\_\\   |_||  
  `-`'   `---`   `---`   `-`'  `-` --`   `-`'