/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: Faillissement Thieme en de overcapaciteit in de grafische sector

dinsdag 26 oktober 2010 / Redactie / geen reacties

Als FNV KIEM zetten we ons in om zoveel mogelijk werkgelegenheid voor de werknemers van de Thieme Groep te behouden. We proberen een rol te spelen bij doorstarts en hebben in gesprekken met curator en een Rabobank ingezet op behoud van werk. Neemt niet weg dat wij ook kritische geluiden ontvangen hebben over onze inzet. Zo kregen wij wel eens het verwijt dat met het wegvallen van de Thieme Groep de aanwezige overcapaciteit in de grafische sector sterk zou verbeteren en behoud van werk zou dan voor de sector averechts werken. Hieronder een antwoord van FNV KIEM op een brief van een verontruste schrijver.

Edwin Bouwers
Bondsbestuurder FNV KIEM
www.twitter.com/edwinbouwers 


Antwoord van FNV KIEM

Geachte heer,

Allereerst dank voor uw mail met uw noodkreet inzake de Thieme Groep. Getuigt van een grote betrokkenheid. De handelswijze van de Thieme Groep was ons uiteraard ook bekend. Vooraanstaan bij faillissementen, bedrijven opkopen en failliet laten gaan, slecht van betalen, onder de prijs duiken etc. De werkwijze van de heer Van der Kalle en cs is ons bekend en hebben we steeds afgekeurd. Als FNV KIEM hebben wij als antwoord steeds ladingen kritiek gekregen: de cao was te duur, we waren lastig, niet van deze wereld etc. Zelfs in de laatste voetbal international kregen wij kritiek.


Als FNV KIEM hebben wij afgelopen week ingezet op een sociale doorstart. Als belangenbehartiger treden wij op voor onze leden. Heel veel van de 900 werknemers zijn lid van FNV KIEM. Deze mensen verwachten de bond op het moment dat zij het hardst nodig hebben. En wij waren er ook. Een doorstart voor alle werknemers zat er direct al niet in. Maar wel een doorstart met oog voor opgebouwde rechten, de kwetsbare positie van sommige werknemers, geen valse concurrentiepositie ten opzichte van andere bedrijven en zo snel mogelijke voorschotbetaling door het UWV. Diverse bedrijven van de Thieme groep schreven gewoon zwarte cijfers. Kortom er waren mogelijkheden.

Helaas is de zaak ongelofelijk vertraagd, met als resultaat dat een sociale doorstart niet meer mogelijk is. Met de doorstart hadden wij sociale afspraken kunnen maken, hadden wellicht nog 500 tot 600 werknemers een baan gehad en heel belangrijk hadden wij de bedrijfstak heel veel geld bespaard door heel veel minder uitgaven in het garantiefonds. Dat heeft helaas niet zo mogen zijn.

Nu zou u kunnen denken dat nu het probleem van de overcapaciteit opgelost is. Helaas werkt het zo niet. Op dit moment wordt er druk onderhandeld over overnames van persen, bedrijfspanden, etc. Ik heb begrepen dat er veel belangstelling is. Kortom, er komt gewoon weer een doorstart alleen dan met nieuwe namen. Alleen dit jaar zijn er tot op heden in de grafimedia al meer dan 85 bedrijven failliet gegaan en het heeft de overcapaciteit niet opgelost. De afname van de overcapaciteit door het faillissement van de Thieme groep zal beperkt zijn. Helaas is er geen sociale doorstart en krijgt de bedrijfstak de volle rekening te betalen. Garantiefonds, pensioenfonds en overige fondsen. Kwetsbare werknemers staan achteraan om weer aangenomen te worden.

Uw werkgeversorganisatie is een discussie gestart over de spelregels na een faillissement. Zie http://www.kvgo.nl/index.php?pxc=112131&current=home&current=viewer&id=2428. Hiervoor is een politieke lobby gestart. Afwachten wat de uitkomsten zijn.


De aanwezige overcapaciteit is niet alleen een Nederlands probleem, maar ook een Europees probleem. Zo is de overcapaciteit voor bijvoorbeeld diepdruk in Europa ongeveer 40%. De KVGO en FNV KIEM zijn samen belangrijke kartrekkers in de samenwerking op Europees niveau tussen werkgevers en werknemers om dit probleem gezamenlijk aan te pakken. In november hopen wij het eindrapport aan Europa aan te bieden. 

Als FNV KIEM leveren wij onze bijdrage in het oplossen van de problemen van de bedrijfstak. Of het gaat over de aanwezige overcapaciteit, de ondermaatse instroom van jongeren, de veranderende gevraagde competenties van werknemers tot het bieden van perspectief voor ontslagen werknemers.

Ik hoop u met deze mail uw noodkreet te hebben beantwoord. Mocht u dat willen dan zou ik graag nog eens het gesprek met u aangaan.

Met vriendelijke groet,

Edwin Bouwers
Bondsbestuurder FNV KIEMBrief van verontruste schijver

Geachte heer…,

Aanvankelijk was dit bericht ook bedoeld voor de directievoorzitter van de Rabobank en het CNV, maar net voor ik mijn bericht stuur, lijkt het door de actualiteiten (zie compres.nl) alleen nog voor het FNV bedoeld.

Mij is ter ore gekomen dat (mijn) Rabobank en de hoeder van mijn personeel, het FNV en CNV, betrokken zouden zijn bij een mogelijke doorstart van een gedeelte van of de gehele Thieme Groep.

Als dit waar is doe ik (en waarschijnlijk namens de hele grafische industrie) een beroep op uw morele plicht hier niet uw medewerking aan te verlenen. Het is korte termijn politiek met rampzalige gevolgen op de langere termijn.

Nu het onafwendbare faillissement, wat al lange tijd boven de groep hing, toch eenmaal heeft plaatsgevonden, kan de ermee verdwenen capaciteit beter van de markt blijven. Dit is nu eindelijk een kans om de zeer grote overcapaciteit het hoofd te bieden; de rest van de grafische industrie is eenvoudig in staat hun klanten en orders over te nemen. En nu eens voor een normale prijsstelling. Wie weet komt er dan eens een evenwicht tussen vraag en aanbod.

Die overcapaciteit en het ontbreken van elke vorm van ethiek bij de beleidsbepalers van de Thieme Groep, is er de reden van dat er de laatste paar jaar zoveel ellende is. De climax van deze ellende vond de afgelopen dagen plaats. Dat weet iedereen die een beetje met onze bedrijfstak te maken heeft, laat staan de Rabobank en de vakbonden. Met personeel en leveranciers wordt op een manier omgegaan die ver onder maat is. U bent hiervan op de hoogte!


Personeel wordt aan zijn lot overgelaten, salarissen en pensioenpremies niet betaald en met een doorstart gaan ze weer aan het werk zonder het opgebouwde arbeidsverleden. Ook bij leveranciers zijn schrijnende gevallen bekend. Er gaan geruchten dat de papierleveranciers tientallen miljoenen euro's niet betaald gaan krijgen. De totale schuld zou tegen de 100 miljoen euro lopen. Moet ik eens, als jarenlang bekendstaande brave betaler eens per ongeluk een dag te laat zijn. Door dit allemaal niet te betalen wordt ineens duidelijk waarom ze voor zulke lage prijzen 'konden' werken. Oneerlijke concurrentie heet dat.

Het heeft geen zin om alles weer proberen op te tuigen. U doet daar niemand, ook niet als het om een afgeslankte doorstart gaat, een plezier mee. Ook niet de mensen die weer aan de slag kunnen, want het probleem laat u intact. Ja, heel even gloort er wat valse hoop voor hen, maar op de lange termijn is dit een ramp voor ze en/of andere bedrijven, of instellingen. Iemand met koudvuur in zijn been doe je ook geen plezier door niet te amputeren, diegene zal uit eindelijk toch sterven.

Als er een doorstart komt zal dit onherroepelijk, waar dan ook wederom problemen veroorzaken. Hierdoor zullen leveranciers weer in financiële nood komen, personeel de dupe worden, drukkerijen moeten reorganiseren of failliet gaan. Heeft de Rabobank weleens nagedacht dat zich daar ook klanten van hun onder zouden kunnen bevinden? En heeft het FNV en CNV zich weleens gerealiseerd dat daar personeel bij betrokken raakt, dat al dan niet lid is van de bond? Ook de pensioenpot en de RFR-regeling, die collectief eigendom zijn van alle grafici, zal grote schade oplopen.

Rabobank, FNV en CNV neem uw verantwoordelijkheid, juist nu! U doet u zelf en vele andere er een groot plezier. Hopelijk kan de grafische industrie dan weer door.

Ik dank u voor uw aandacht en graag verneem ik van u of u uw standpunt wijzigt.

Met vriendelijke groet,

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
  _____  ______  _____    ___   __  _   _____  
 / ___// /_  _// | __ \\  / _ \\ | || | || | ___|| 
 \___ \\  -| ||- | | \ || / //\ \\ | '--' || | ||__  
 /  //  _| ||_ | |__/ || | ___ ||| .--. || | ||__  
 /____//  /_____// |_____// |_|| |_|||_|| |_|| |_____|| 
`-----`  `-----`  -----`  `-`  `-` `-` `-`  `-----`