/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: Werkgevers grafimedia onderhandelen verleerd?

woensdag 17 maart 2010 / Redactie / geen reacties

Wekelijks zal Bernard van Iren, bestuurder grafisch bij FNV KIEM, bloggen over de stand van zaken aangaande de onderhandelingen van de Grafimedia-cao.

Afgelopen vrijdag 12 maart zijn de onderhandelingen daadwerkelijk begonnen, nou ja onderhandelingen kon je het eigenlijk niet noemen; de werkgeversdelegatie, bestaande uit 15 (!) man, kwam ons doodleuk vertellen dat ze niet willen onderhandelen en de cao ongewijzigd een jaar wensen voort te zetten! Denigrerend werd ook nog gezegd dat men niet wenst in te gaan op onze “lijstjes”, waarmee onze voorstellenbrief werd bedoeld. Uiteraard gaan wij hier niet mee akkoord en hebben dan ook gezegd niet ongewijzigd de cao te willen en kunnen voortzetten. Immers u heeft recht op een betere scholingsparagraaf, zoveel mogelijk behoud van werkgelegenheid en koopkrachtbehoud! Ook werkgevers zouden dit in moeten zien, maar helaas…niets van dit alles! Ik hoop en verwacht de komende weken tot een beter resultaat te komen voor de werknemers die onder deze cao vallen. 31 maart vindt de sectorraad grafisch plaats, dan bespreken we welke strategische keuzes we gaan maken. Wordt vervolgd!

 

Bernard van Iren
Bestuurder FNV KIEM

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _ _   _____   ______  ______  _ __   ___  
 | \| || | ___|| /_____// /_  _// | |/ //  / _ \\ 
 | ' || | ||__  `____ `  -| ||-  | ' //  / //\ \\ 
 | . || | ||__  /___//   _| ||_  | . \\ | ___ ||
 |_|\_|| |_____|| `__ `   /_____// |_|\_\\ |_|| |_||
 `-` -`  `-----`  /_//   `-----`  `-` --` `-`  `-` 
          `-`