/ Kiem Nieuws

RSS

Comfortabele cao moet uitgevers en andere bedrijfstakken verleiden mee te doen

donderdag 17 februari 2011 / Redactie / geen reacties

Met het ‘Manifest Creatieve Industrie’ proberen vakbonden en werkgevers op den duur alle medewerkers in de creatieve industrie in één mantel-cao onder te brengen, met een flexibel karakter. ‘Een comfortabele cao, met maatwerk voor bedrijven en werknemers, zonder gedetailleerde regelgeving’, aldus bestuurder Bernard van Iren van FNV KIEM.

Ingrijpende wijzigingen
De Grafimedia cao heeft zijn langste tijd gehad. ‘We moeten ingrijpende wijzigingen doorvoeren, anders valt de boel uit elkaar’, zegt Richard van den Berg, voorzitter van de onderhandelingsdelegatie van het KVGO/ZSO. Dat geldt ook voor de vele cao’s binnen de uitgeverij. ‘Er komt één raam-cao voor de hele uitgeverijsector’, aldus Ruud Schets, secretaris Sociale Zaken van het NUV.

Een comfortabele cao
Doel is op termijn één Comfortabele cao, voor de hele creatieve industrie, waar zo’n 200.000 personen werken. ‘Met een soort cafetariasysteem.’ Donderdagmiddag 10 februari jl. werden de hoofdlijnen van een dergelijke Comfortabele cao gepresenteerd aan een gemengd gezelschap van vakbondsleden, ondernemers en hoofden P&O van drukkers en uitgevers, opgeteld zo’n 80 personen. ‘Sociale innovatie in de creatieve industrie’ was het thema van de bijeenkomst, georganiseerd door de vakbonden FNV KIEM, CNV Media, De Unie en de werkgevers KVGO/ZSO en NUV (uitgevers). Vernieuwing van de cao is noodzakelijk door tal van ontwikkelingen: technologie (digitale media), werkgelegenheid (groeiend aantal zzp-ers), arbeidsmarkt (dreigend tekort aan gekwalificeerde medewerkers) en arbeidsverhoudingen (meer maatwerk voor individuele medewerkers). 

Het is de bedoeling dat uiterlijk op 1 februari 2012 de eerste fase van een dergelijke Comfortabele cao wordt ingevoerd, te beginnen in de grafimedia sector, later gevolgd door andere bedrijfstakken, met als eerste gegadigde de uitgevers. De opzet van een dergelijke cao is vooral maatwerk te leveren aan individuele medewerkers. ‘Geen dichtgetimmerde cao’s meer’, zegt bestuurder Bernard van Iren van FNV KIEM.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
__  __  __  __       _  _   ____   _  _  
\ \\ / // \ \\/ //   ___  | || | || | _ \\ | || | || 
 \ \/ //  \ ` //   /  || | || | || | |_| || | || | || 
 \ //   | ||   | [] || | \\_/ || | . // | \\_/ || 
  \//    |_||   \__ || \____//  |_|\_\\  \____// 
  `    `-`'    -|_||  `---`  `-` --`  `---`  
             `-`