/ Kiem Nieuws

RSS

Roto Smeets Deventer genomineerd voor Beste leerbedrijf PMLF

donderdag 10 februari 2011 / Redactie / geen reacties

Diepdrukkerij Roto Smeets Deventer is genomineerd voor 'Beste leerbedrijf PMLF 2010' voor de sector Procestechniek. Het kenniscentrum PMLF is de schakel tussen het bedrijfsleven, de onderwijsinstellingen en de overheid en heeft als doelstelling een bijdrage te leveren aan voldoende gekwalificeerd personeel in de sectoren Proces- en Algemene operationele techniek, Milieutechniek, Laboratoriumtechniek en Fotonica.

Opleidingstraject
Begin 2010 is Roto Smeets Deventer samen met ROC Midden-Nederland, Vapro en Uitzendorganisatie Timing een nieuw opleidingstraject gestart in de afdeling Drukkerij. Het betreft hier een BBL/Vapro traject: competentie gericht onderwijs op B-operator niveau. De nominatie van Roto Smeets ligt met name in het vernieuwende karakter van dit traject: de integratie van de eigen Roto Smeets Beroepsopleiding in een reguliere MBO-opleiding met landelijke erkenning. Enerzijds beschikt Roto Smeets Deventer hierdoor op termijn over jonge, gekwalificeerde operators en anderzijds biedt het deze medewerkers kansen voor een eventuele vervolg loopbaan buiten de grafische industrie.

Begeleiding
De leerlingen worden op de locatie van Roto Smeets Deventer begeleid door een externe docent (onder regie van ROC Midden-Nederland) die de leerlingen elke week een halve dag doceert. Aan elke leerling is een interne praktijkbegeleider gekoppeld. Leerlingen worden beoordeeld op basis van uit te voeren opdrachten in de Leerarrangementen en worden periodiek beoordeeld middels Observatie(s) en Proeve(n) door praktijkbegeleiders en Bedrijfsexaminator. De docent bewaakt en beoordeelt de inhoudelijke voortgang van de leerling middels zijn/haar vorderingen in de Leerarrangement(en).

Speerpunt
Opleiden wordt binnen Roto Smeets Group als zeer belangrijk gezien, een verantwoordelijkheid van de organisatie maar ook van de medewerker zelf. Samen met de afdelingsleiding wordt jaarlijks gekeken naar de opleidingsbehoefte vanuit de organisatie en vanuit de medewerkers. Medewerkers worden gestimuleerd om ervoor te zorgen dat zij hun kennisniveau en inzetbaarheid op peil houden door het aanreiken van instrumenten als een loopbaanscan, loopbaangesprekken, faciliteren van opleidingen, etc.

Bron: RSDB

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _ __   ___  __  __  _____   ____    ___  
 | |/ //  / _ \\ \ \\ / // | ___|| | _ \\  / _ \\ 
 | ' //  | / \ || \ \/ //  | ||__  | |_| || / //\ \\ 
 | . \\  | \_/ ||  \ //  | ||__  | . // | ___ ||
 |_|\_\\  \___//   \//   |_____|| |_|\_\\ |_|| |_||
 `-` --`  `---`    `   `-----`  `-` --` `-`  `-`