/ Kiem Nieuws

RSS

Wijzigen pensioen- en VUT-premie Bpf Kartonnage

dinsdag 21 december 2010 / Redactie / 2 reacties

De laatste tijd is er veel te doen over de pensioenen. De financiële crisis heeft duidelijk gemaakt dat de pensioenfondsen risico’s lopen. Daardoor kunnen de toegezegde pensioenen in de toekomst gevaar gaan lopen. Vakbonden, werkgevers en pensioenfondsen zullen het komend jaar moeten bekijken of de pensioenregelingen veranderd moeten worden.

Gestegen levensverwachting
In 2010 is daar nog iets bijgekomen. De levensverwachting van mensen die 65 jaar worden is de laatste jaren sterk gestegen. Mannen van 65 jaar leven in 2020 gemiddeld maar liefs 2,5 jaar langer dan 5 jaar geleden nog werd aangenomen. Voor vrouwen is het zelfs nog iets meer. Dat is op zich natuurlijk goed nieuws. Maar het betekent ook dat er 2,5 jaar langer pensioen uitbetaald moet worden.

Verhoging pensioenpremie
Voor het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Kartonnage- en Flexibele Verpakkingsbedrijf (Bpf Kartonnage) nemen door de gestegen levensverwachting de pensioenverplichtingen met 38 miljoen euro toe. Daarom is een verhoging van de pensioenpremie noodzakelijk. De premie zal per 1 januari 2011 met 3,05 procent verhoogd worden. Het bestuur van het Bpf Kartonnage beslist over de premieverhoging.

Hierbij is het volgende van belang:
- Werkgever en werknemer betalen ieder de helft van de premie en dus ook ieder de helft van de premieverhoging.
- De pensioenpremie wordt berekend over een deel van het salaris. Over de eerste 16.411 van het jaarsalaris wordt geen pensioenpremie geheven.
- De verhoging van de premie geldt zowel voor de oude pensioenregeling (voor de mensen geboren voor 1-1-1950) als voor de nieuwe regeling (geboren vanaf 1-1-1950).

Verlaging VUT-premie
De besturen van het Bpf Kartonnage en van het VUT-fonds hebben de verhoging van de pensioenpremie besproken met FNV KIEM, CNV Vakmensen en de werkgeversvereniging Kartoflex. De conclusie was dat een verlaging van de VUT-premie mogelijk is. Hiermee wordt de verhoging van de pensioenpremie opgevangen. De VUT-premie in 2010 is 4,3%. Deze wordt met 1,8% verlaagd tot 2,5%.

Hierbij is het volgende van belang:
- De werknemer betaalt een groter deel van de VUT-premie dan de werkgever. Daarom zal de verlaging van de VUT-premie voor de werknemer groter zijn dan voor de werkgever.
- De VUT-premie wordt over het hele salaris berekend en niet over een deel van het salaris zoals bij de pensioenpremie. Daardoor is 1,8% VUT-premie gemiddeld hetzelfde als 3,05% pensioenpremie.
- De VUT loopt in 2015 af. In dat jaar gaat de laatste vutter met pensioen. Door de premieverlaging komen de VUT-uitkeringen niet in gevaar.
- De extra voorwaardelijke pensioentoezegging die in 2006 is afgesproken, zal gefinancierd worden uit een deel van de vrijvallende VUT-premie. Door de verlaging van de VUT-premie komt deze pensioentoezegging niet in gevaar. 

Het pensioenfondsbestuur beslist over de pensioenpremie. Over de VUT-premie moeten de vakbonden en de werkgeversvereniging een besluit nemen omdat de premie in de cao is vastgelegd. De delegaties van FNV KIEM, CNV Vakmensen en werkgeversvereniging Kartoflex zijn het erover eens dat de VUT-premie in 2011 met 1,8% verlaagd wordt om de stijging van de pensioenpremie op te vangen.

Bezwaar
Leden van FNV KIEM die bewaar hebben tegen verlaging van de VUT-premie kunnen dit uiterlijk 24 december laten weten aan FNV KIEM-bestuurder Frans de Haan via  f.de.haan@fnv-kiem.nl.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • zondag 16 januari 2011 / s.Apoll

  Ik kan niet anders dan bovenstaande geheel onderschrijven.

 • woensdag 29 december 2010 / Janny de Vries

  Goedemorgen heren/dames van de WERKNEMERSbonden,

  Onthutst wil ik reageren op uw berichten van 23 december aangaande Nieuwe regeling reorganisatie en faillissement grafische sector.
  Ik ben meer dan 25 jaar lid van uw bond; werk 38 jaar in de grafische sector en schrik toch wel even van deze berichten. Waarom?
  Omdat de hele grafische sector verschrikkelijke klappen krijgt: nu en naar verwachting ook nog in de nabije toekomst.

  In mijn directe omgeving (Drenthe en Overijssel) zijn er de laatste twee/drie jaren onnoemelijk veel collega’s op straat komen te staan. Hadden zij deze regeling/aanvulling (na TWINTIG, DERTIG of NOG MEER JAREN) hard werken in de grafische sector niet gehad, waren deze mensen nu al in gigantische financiële problemen terechtgekomen.
  En is dat nu de beloning na zoveel jaren werken? Zijn we hier lid voor van een werknemersbond?
  Mevrouw Jongerius stond al ja en amen te knikken voor een WW-periode van slechts EEN jaar!

  MAAR... Is het ook niet zo dat wij als arbeiders eigen bijdragen afstaan voor de ASF-pot.
  Ik weet zeker dat we de laatste jaren dagen ingeleverd hebben om de pot weer wat op te krikken.
  Mag er dan zo maar een eenzijdige beslissing genomen worden over ook een deel van ons geld?
  Hebben wij geen enkel recht van spreken?

  Ik ken een deel van uw antwoord: deze pot wordt/werd opgebouwd voor de NU lopende zaken; voor mensen die NU op straat lopen of anderszins niet meer opgenomen kunnen worden in het arbeidsproces.
  Maar... ZO heb ik ook aan de VUT betaald; ZO betaal ik ook voor mijn (volgens ooit eens een vakbondsman) voor mijn EIGEN pensioen. Niets blijkt nu minder waar. De VUT is weg (de generatie voor mij). Mijn pensioen? Ons, 50-plussers, pensioen?
  Ik moet nog maar zien wat ik krijg (ondanks dat op afschriften gesuggereerd werd voor een gegarandeerde uitbetaling).
  WIE zorgt er straks voor ons 50-plussers. De groep van mensen waar nu de hardste klappen vallen!!!

  O ja, we moeten vooral geen nadelige erfenis achterlaten voor de volgende generatie.....!
  Is dat ooit anders geweest dan? Zijn wij ook niet opgezadeld met nadelige gevolgen (ik noem maar weer de VUT).
  Wij zorgen ons hele leven voor de generaties voor en na ons.
  De generatie na ons doet vooralsnog geen enkele poging te sparen. Al hun geld wordt verkwanseld in de kroegen en aan dure telefoontjes. En wij maar betalen....!
  Wij hebben leren sparen en kunnen straks nog in leven blijven door onze duurverdiende huizen te moeten verkopen.

  De oudere werknemers die onlangs over boord gegooid werden en de toekomstige oudere werklozen worden weer de dupe.
  Immers, deze mensen hebben een vorstelijke bijdrage geleverd aan de VUT-regeling, maar komen niet meer in aanmerking.
  Immers, deze mensen hebben een vorstelijke bijdrage geleverd aan de Pensioenregeling en wat is daar hun zekerheid nog in?
  Immers, ervaring leert dat het grote gros van deze en toekomstige werklozen NIET meer aan de slag komt.
  Wees toch eerlijk: kijk eens om u heen! Het zijn deze mensen (de huidige 50-plussers) die altijd en het hardst gepakt worden.

  Keiharde werkelijkheid. Niet meer, niet minder!
  Vroeger was de grafische cao (mijn vader en ooms werkten daar) een om trots op te zijn. Daar is weinig meer van over.
  In de loop der jaren is deze al ontzettend uitgekleed. Er is weinig meer over van al die mooie regeltjes.
  Zeker ten opzichte van andere branches staan we niet meer hoog aangeschreven.
  Zelfs de Zorg springt er in bepaalde opzichten veel en veel beter uit: mooie afbouwregeltjes voor ouderen, dagen voor verhuizen, etc., etc.
  Zelfs in ‘ons’ contactblad AKKOORD, zijn we (de grafische sector) een ondergeschoven kindje aan het worden.
  Ik zie maar sporadische berichtgevingen meer uit onze branche.

  Topfunctionarissen (onlangs Wegener 3,5 miljoen) worden rijkelijk beloond. Waarvoor, waarom?
  O ja, deze meneer had 43 jaar gewerkt....? Wij niet dan?
  Een forse reorganisatie bij Thieme is uit ONZE ASF-pot betaald. Hoe kon dit gebeuren? Schande!

  Mag een arbeider die er 30, 40 jaar noeste arbeid op heeft zitten ook nog wat verwachten van de bonden?
  Te meer daar de dreiging van een WW-uitkering van slechts 1 jaar steeds luider klinkt.
  Ik ben tegen deze regering (gedoogpartij), maar wat zijn veel mensen blij dat Wilders er in zit.
  Alleen al om het feit dat HIJ begrip heeft voor mensen die er 30, 40 en meer jaren arbeid op hebben zitten.
  Ik ben geen aanhanger van hem, zal dat ook niet worden. Maar dit is een duidelijk punt voor hem.

  Nog maar een paar jaar geleden was de WW-periode vijf jaar.
  De arbeidsmarkt stond er toen veel beter voor. Je kon zelfs nog switchen van baan.
  Nu is deze periode (NOG MAAR) maximaal 38 maanden. En de markt is volledig ingestort: zeker voor 50-plussers!
  Ga eens bij u zelf te rade hoe snel de huidige periode voorbij is wanneer je 50 jaar en ouder bent en je je helemaal suf solliciteert.
  BUITEN je schuld om sta je zo maar in eens op straat. En dan? Dan volgen de frustraties want MEN heeft je niet meer nodig!

  En laten we wel zijn: welke werkgever zit te wachten op werknemers van 50 jaar en ouder?
  Veel van mijn vroegere collega’s solliciteren zich al enkele jaren suf en komen gewoon niet in beeld.

  Bij het UWV worden deze (maar ook jongere) mensen naar het vrijwilligersbureau gestuurd.
  Misschien kun je daar nog wat betekenen?
  Ik ken een aantal mensen die dat inmiddels met veel liefde doet.
  Zij krijgen menselijk waardering en uiting van dankbaarheid terug,
  Maar zij zien ook dat hun vrijwilligers werk eigenlijk VERPLICHT vrijwilligerswerk is.
  Dreiging van inhouden van uitkering, wordt zo maar genoemd.
  Zelfs afgestudeerde HBO-studenten solliciteren zich suf, vernam ik deze week van een ongeruste ouder wiens zoon niet aan de slag komt.

  Nee, CNV: dit is geen goede zet.
  Dit kon u wel eens leden kosten. Want waarvoor zullen wij dan nog lid blijven?
  Die contributie in eigen zak houden, is dan het eerste gewin in een tijd die voor velen leidt naar... financiële onmacht.

  HOUDT A.U.B. REKENING MET DE GROEP MENSEN DIE JAREN EN JAREN GEPLOETERD HEBBEN VOOR EEN BETER NEDERLAND!
  Laat hen/ons (50-plussers) niet in de kou staan, want de banen liggen ECHT niet voor het opscheppen (ondanks dat Rutten ons anders wil laten geloven). Ik kijk alleen maar om me heen in de directe omgeving en zie dat het heel anders is dan dat de heren in Den Haag ons willen laten geloven.


  Janny de Vries
  vriesjede@planet.nl

 
 __  _   ___   _____   ______  _____  __  __ 
| || | ||  / _ \\  |__ //  /_  _// / ___|| \ \\/ // 
| '--' || | / \ ||  / //   -| ||- | // __   \ ` // 
| .--. || | \_/ ||  / //__  _| ||_ | \\_\ ||  | ||  
|_|| |_||  \___//  /_____|| /_____// \____//   |_||  
`-` `-`  `---`  `-----`  `-----`  `---`   `-`'