/ Kiem Nieuws

RSS

Grote veranderingen in het ontslagrecht door mr. J.J. Geuze

vrijdag 04 april 2014 / Redactie / 1 reactie

Er komen grote veranderingen in het ontslagrecht. Het was (en is nog steeds) zo dat ontslag alleen maar mogelijk was 
met toestemming van de kantonrechter of het UWV. Ook is het mogelijk een ontslagovereenkomst te sluiten. Om een 
WW-uitkering te krijgen moet het initiatief van de werkgever komen. De WW duurt nu maximaal 38 maanden. De kantonrechter 
kan een ontbindingsvergoeding toekennen (ontslagvergoeding, gouden handdruk). De kantonrechter is 
daar vrij in. 
 
Door mr. J.J. Geuze 
Geuze Advocaten & Mediators 
 
 
IMG_8984.jpg
 
 
Dat gaat veranderen: 
 
1. Er kan nog steeds een ontslagovereenkomst gesloten worden op initiatief 
van de werkgever. Maar: de werknemer heeft veertien dagen 
bedenktijd. Veertien dagen lang heeft hij de mogelijkheid zijn toestemming 
in te trekken. Hij moet dat binnen veertien dagen aan de werkgever 
laten weten. Dat kan zonder opgaaf van redenen. 
2. De werkgever kan alleen iemand ontslaan als hij daar een redelijke 
grond voor heeft. Die gronden worden in de wet genoemd. De werkgever 
heeft voor ontslag op grond van reorganisatie of langdurige ziekte 
de toestemming van het UWV nodig. Voor andere gronden is de toestemming 
van de kantonrechter nog steeds nodig. 
3. Maar: het ontslag zonder overeenkomst of toestemming van UWV of 
kantonrechter is wel geldig. De werknemer kan de kantonrechter evenwel 
vragen het ontslag te vernietigen. Daarvoor is dus een procedure 
nodig. 
4. De WW-uitkering wordt verkort tot twee jaar. 
5. In geval van ontslag is een vergoeding verschuldigd (dat heet transitie-
vergoeding). Tot op heden kan alleen de kantonrechter die toekennen, 
maar nu legt de wet deze op. Niet alleen bij beëindiging door de kantonrechter, 
maar altijd als de arbeidsovereenkomst tenminste twee jaar 
heeft geduurd. Dus ook na het einde van contracten voor bepaalde tijd 
van samen twee jaar of meer. De wet bepaalt ook de hoogte van die vergoeding. 
Over de eerste tien jaar een derde deel van het maandloon per 
jaar. Bij een langer dienstverband loopt dat dus op: na drie jaar een 
maandsalaris, na zes jaar twee maandsalarissen et cetera. 
Maar er verandert nog meer: contracten voor bepaalde tijd 
kunnen worden verlengd. Pas na drie jaar of drie contracten is 
er een 'vast contract' (een overeenkomst voor onbepaalde 
tijd). Dat wordt na twee jaar. Als de werkgever geen 'vast contract' 
wil, moet hij nu de werknemer drie maanden naar huis 
sturen. Dat wordt zes maanden. Wij zullen moeten afwachten 
of daarmee de werknemers meer zekerheid (vast contract) of 
meer werkloosheid (niet verlengen) krijgen. Overigens kan bij 
een CAO afgeweken worden: tot maximaal zes contracten en 
maximaal vier jaar. Een verdubbeling dus. CAO’s worden afgesloten 
door de vakbond. Ook kan bij een CAO een langere WW-
uitkering worden overeengekomen (een extra jaar). Dus werknemers: 
let op uw zaak en word lid van zo’n bond! Er verandert nog veel meer dan
ik hierboven heb genoemd: er wordt bijvoorbeeld 
hoger beroep mogelijk in zaken waar dat nu nog niet mogelijk is. De transitievergoeding 
kan onder omstandigheden hoger uitpakken dan hierboven 
verteld. De positie van de werknemer met tijdelijk contract wordt verder 
versterkt. Dit artikel is te kort om alles op te noemen. Een dienstverband 
is erg belangrijk: het zorgt voor uw maandelijks inkomen. Zorg 
ervoor dat u zich, in geval van (dreigend) ontslag, goed laat adviseren. 
 
 
 
Bron: De Uitstraling, jaargang 2, week 12 2014
 
Met dank aan mr J.J. Geuze
Geuze Advocaten & Mediators 
Stationsstraat 65
5683 BB Best
Telefoon: 0499 333 666
 
Uitgever: De Uitstraling b.v. te Oirschot
 

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • dinsdag 08 april 2014 / A.M.M.M. Schouten

  Geachte mevrouw/ heer
  Waarom lees of hoor ik niets over de cao onderhandelingen in het grafische bedrijf.
  Ik zou zo graag weten wat de status van deze onderhandelingen zijn.

  Antoine Schouten 5324449
  toonschouten@ziggo.nl

 
 _____    ___   _____   ___   ______  ______ 
| __ \\  / _ \\  / ____||  / _ \\  /_  _// /_  _// 
| | \ || | / \ || / //---`' / //\ \\ `-| |,-  -| ||- 
| |__/ || | \_/ || \ \\___  | ___ ||  | ||   _| ||_ 
|_____//  \___//  \_____|| |_|| |_||  |_||  /_____// 
 -----`   `---`   `----` `-`  `-`  `-`'  `-----`