/ Kiem Nieuws

RSS

Nieuwe RFR-regeling in de maak, Garantiefonds stopt begin 2012

donderdag 25 november 2010 / Redactie / 6 reacties

De sociale partners gaan een nieuwe Reorganisatie-, fusie- en liquidatieregeling (RFR-regeling) ontwikkelen die primair gericht is om werknemers te begeleiden naar ander werk. De huidige garantiefondsregeling, waaruit de aanvullingen op de WW worden betaald na een faillissement, stopt per 1 februari 2012.

Nieuwe RFR-regeling
Het komend jaar wordt gewerkt aan een nieuwe RFR-regeling waarbij het uitgangspunt is, dat werknemers die worden geconfronteerd met een reorganisatie of faillissement, primair worden geholpen met het vinden van ander werk binnen of buiten de sector. De nieuw af te spreken regeling wordt opgenomen in de af te sluiten cao in 2012. De cao-partijen waaronder FNV KIEM, verenigd in de ROGB, constateren dat als gevolg van de bijzonder slechte economische situatie, waarin de bedrijfstak zich nu al bijna twee jaar bevindt, de financiële positie van het Garantiefonds vrijwel onhoudbaar is geworden.

Achtergrond
Op basis van de RFR-regeling ontvangen werknemers die hun baan  vanwege reorganisatie verliezen een eenmalige uitkering. Deze eenmalige uitkering wordt door de Grafische Bedrijfsfondsen (GBF) verhaald op de werkgever. De werknemers die hun baan als gevolg van faillissement verliezen ontvangen een aanvulling op hun WW-uitkering die ten laste komt van het Garantiefonds.

Bij verhaal van het bedrag op de werkgever blijkt dat de desbetreffende werkgever in het merendeel van de situaties een betalingsregeling moet treffen. Sociale partners vinden het onwenselijk dat de GBF meewerkt aan deze betalingsregeling en hebben de opdracht verstrekt deze medewerking per direct te beëindigen.

Centrale rol Mobiliteitscentrum C3
Partijen onderkennen, zoals aangegeven, het belang van ‘werk-naar-werk’ projecten en zullen hiertoe het bestaande Mobiliteitscentrum C3 professionaliseren. Het doel is dat dit centrum een centrale rol gaat spelen in de in-, door- en uitstroom van werknemers in de grafimediabedrijfstak.

Premieheffing
 De premieheffing voor het garantiefonds blijft gelijk aan de huidige situatie. Uitgangpunt blijft dat werkgevers 0,3% aan premie bijdragen en dat werknemers eveneens 0,3% bijdragen. De werknemersbijdrage bestaat thans uit een dotatie van 0,1% uit de algemene reserve van het ASF en 0,2% wordt opgebracht door het bestendigen van de afspraak van het inleveren van een halve vakantiedag door werknemers. De ROGB zal ter financiering van het tekort van het Garantiefonds naast premieheffing ook andere bronnen trachten aan te boren. Doelstelling daarbij is dat tekorten uiterlijk per 1 februari 2012 op een structurele wijze zijn afgefinancierd.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • woensdag 02 november 2011 / H G. Kiesebrink

  Kreeg vandaag van de werkgever weer een brief niet met de vraag of... nee, dat er weer een halve vakantiedag wordt ingehouden. Houd dit uberhaubt nog op om weer uit ons inkomen/vakantiedagen een hoop onbekende mensen geld toe te stoppen zoals ook met de VUTTERS bij elkaar opgeteld een vermogen per werknemer van het begin tot zolang de premie nog steeds ongevraagd wordt ingehouden van je loon. Werkgevers waren inde jaren 90-tig slimmer met een recessie te zeggen dat hun (3,4% toen) niet meer op te brengen was, wel makkelijk. Laten we toch die werknemers schokken daarvoor, een grote leeftijdsgroep kan ernaar fluiten toch...Erger is dan ook nog hoort dat er ook vutters zijn die wij voeden door onze premie ook nog gaan bijwerken, lekker profiteren toch?
  Solidariteit in woord begint bitter te smaken.
  Sterkte.

  Huub Kiesebrink

 • woensdag 29 december 2010 / JeDV

  Waarom zijn we nog lid van een werkNEMERSbond?
  Net nu het in de grafische sector super slecht gaat, worden we tot ons bot en van ons eigen ingebrachte geld uitgekleed!

 • woensdag 29 december 2010 / JedV

  Onthutst wil ik reageren op uw berichten van 23 december aangaande Nieuwe regeling reorganisatie en faillissement grafische sector.
  Ik ben meer dan 25 jaar lid van uw bond; werk 38 jaar in de grafische sector en schrik toch wel even van deze berichten. Waarom?
  Omdat de hele grafische sector verschrikkelijke klappen krijgt: nu en naar verwachting ook nog in de nabije toekomst.

  In mijn directe omgeving (Drenthe en Overijssel) zijn er de laatste twee/drie jaren onnoemelijk veel collega’s op straat komen te staan. Hadden zij deze regeling/aanvulling (na TWINTIG, DERTIG of NOG MEER JAREN) hard werken in de grafische sector niet gehad, waren deze mensen nu al in gigantische financiële problemen terechtgekomen.
  En is dat nu de beloning na zoveel jaren werken? Zijn we hier lid voor van een werknemersbond?
  Mevrouw Jongerius stond al ja en amen te knikken voor een WW-periode van slechts EEN jaar!

  MAAR... Is het ook niet zo dat wij als arbeiders eigen bijdragen afstaan voor de ASF-pot.
  Ik weet zeker dat we de laatste jaren dagen ingeleverd hebben om de pot weer wat op te krikken.
  Mag er dan zo maar een eenzijdige beslissing genomen worden over ook een deel van ons geld?
  Hebben wij geen enkel recht van spreken?

  Ik ken een deel van uw antwoord: deze pot wordt/werd opgebouwd voor de NU lopende zaken; voor mensen die NU op straat lopen of anderszins niet meer opgenomen kunnen worden in het arbeidsproces.
  Maar... ZO heb ik ook aan de VUT betaald; ZO betaal ik ook voor mijn (volgens ooit eens een vakbondsman) voor mijn EIGEN pensioen. Niets blijkt nu minder waar. De VUT is weg (de generatie voor mij). Mijn pensioen? Ons, 50-plussers, pensioen?
  Ik moet nog maar zien wat ik krijg (ondanks dat op afschriften gesuggereerd werd voor een gegarandeerde uitbetaling).
  WIE zorgt er straks voor ons 50-plussers. De groep van mensen waar nu de hardste klappen vallen!!!

  O ja, we moeten vooral geen nadelige erfenis achterlaten voor de volgende generatie.....!
  Is dat ooit anders geweest dan? Zijn wij ook niet opgezadeld met nadelige gevolgen (ik noem maar weer de VUT).
  Wij zorgen ons hele leven voor de generaties voor en na ons.
  De generatie na ons doet vooralsnog geen enkele poging te sparen. Al hun geld wordt verkwanseld in de kroegen en aan dure telefoontjes. En wij maar betalen....!
  Wij hebben leren sparen en kunnen straks nog in leven blijven door onze duurverdiende huizen te moeten verkopen.

  De oudere werknemers die onlangs over boord gegooid werden en de toekomstige oudere werklozen worden weer de dupe.
  Immers, deze mensen hebben een vorstelijke bijdrage geleverd aan de VUT-regeling, maar komen niet meer in aanmerking.
  Immers, deze mensen hebben een vorstelijke bijdrage geleverd aan de Pensioenregeling en wat is daar hun zekerheid nog in?
  Immers, ervaring leert dat het grote gros van deze en toekomstige werklozen NIET meer aan de slag komt.
  Wees toch eerlijk: kijk eens om u heen! Het zijn deze mensen (de huidige 50-plussers) die altijd en het hardst gepakt worden.

  Keiharde werkelijkheid. Niet meer, niet minder!
  Vroeger was de grafische cao (mijn vader en ooms werkten daar) een om trots op te zijn. Daar is weinig meer van over.
  In de loop der jaren is deze al ontzettend uitgekleed. Er is weinig meer over van al die mooie regeltjes.
  Zeker ten opzichte van andere branches staan we niet meer hoog aangeschreven.
  Zelfs de Zorg springt er in bepaalde opzichten veel en veel beter uit: mooie afbouwregeltjes voor ouderen, dagen voor verhuizen, etc., etc.
  Zelfs in ‘ons’ contactblad AKKOORD, zijn we (de grafische sector) een ondergeschoven kindje aan het worden.
  Ik zie maar sporadische berichtgevingen meer uit onze branche.

  Topfunctionarissen (onlangs Wegener 3,5 miljoen) worden rijkelijk beloond. Waarvoor, waarom?
  O ja, deze meneer had 43 jaar gewerkt....? Wij niet dan?
  Een forse reorganisatie bij Thieme is uit ONZE ASF-pot betaald. Hoe kon dit gebeuren? Schande!

  Mag een arbeider die er 30, 40 jaar noeste arbeid op heeft zitten ook nog wat verwachten van de bonden?
  Te meer daar de dreiging van een WW-uitkering van slechts 1 jaar steeds luider klinkt.
  Ik ben tegen deze regering (gedoogpartij), maar wat zijn veel mensen blij dat Wilders er in zit.
  Alleen al om het feit dat HIJ begrip heeft voor mensen die er 30, 40 en meer jaren arbeid op hebben zitten.
  Ik ben geen aanhanger van hem, zal dat ook niet worden. Maar dit is een duidelijk punt voor hem.

  Nog maar een paar jaar geleden was de WW-periode vijf jaar.
  De arbeidsmarkt stond er toen veel beter voor. Je kon zelfs nog switchen van baan.
  Nu is deze periode (NOG MAAR) maximaal 38 maanden. En de markt is volledig ingestort: zeker voor 50-plussers!
  Ga eens bij u zelf te rade hoe snel de huidige periode voorbij is wanneer je 50 jaar en ouder bent en je je helemaal suf solliciteert.
  BUITEN je schuld om sta je zo maar in eens op straat. En dan? Dan volgen de frustraties want MEN heeft je niet meer nodig!

  En laten we wel zijn: welke werkgever zit te wachten op werknemers van 50 jaar en ouder?
  Veel van mijn vroegere collega’s solliciteren zich al enkele jaren suf en komen gewoon niet in beeld.

  Bij het UWV worden deze (maar ook jongere) mensen naar het vrijwilligersbureau gestuurd.
  Misschien kun je daar nog wat betekenen?
  Ik ken een aantal mensen die dat inmiddels met veel liefde doet.
  Zij krijgen menselijk waardering en uiting van dankbaarheid terug,
  Maar zij zien ook dat hun vrijwilligers werk eigenlijk VERPLICHT vrijwilligerswerk is.
  Dreiging van inhouden van uitkering, wordt zo maar genoemd.
  Zelfs afgestudeerde HBO-studenten solliciteren zich suf, vernam ik deze week van een ongeruste ouder wiens zoon niet aan de slag komt.

  Nee, CNV: dit is geen goede zet.
  Dit kon u wel eens leden kosten. Want waarvoor zullen wij dan nog lid blijven?
  Die contributie in eigen zak houden, is dan het eerste gewin in een tijd die voor velen leidt naar... financiële onmacht.

  HOUDT A.U.B. REKENING MET DE GROEP MENSEN DIE JAREN EN JAREN GEPLOETERD HEBBEN VOOR EEN BETER NEDERLAND!
  Laat hen/ons (50-plussers) niet in de kou staan, want de banen liggen ECHT niet voor het opscheppen (ondanks dat Rutten ons anders wil laten geloven). Ik kijk alleen maar om me heen in de directe omgeving en zie dat het heel anders is dan dat de heren in Den Haag ons willen laten geloven.

 • woensdag 29 december 2010 / JEdV

  Onthutst wil ik reageren op uw berichten van 23 december aangaande Nieuwe regeling reorganisatie en faillissement grafische sector.
  Ik ben meer dan 25 jaar lid van uw bond; werk 38 jaar in de grafische sector en schrik toch wel even van deze berichten. Waarom?
  Omdat de hele grafische sector verschrikkelijke klappen krijgt: nu en naar verwachting ook nog in de nabije toekomst.

  In mijn directe omgeving (Drenthe en Overijssel) zijn er de laatste twee/drie jaren onnoemelijk veel collega’s op straat komen te staan. Hadden zij deze regeling/aanvulling (na TWINTIG, DERTIG of NOG MEER JAREN) hard werken in de grafische sector niet gehad, waren deze mensen nu al in gigantische financiële problemen terechtgekomen.
  En is dat nu de beloning na zoveel jaren werken? Zijn we hier lid voor van een werknemersbond?
  Mevrouw Jongerius stond al ja en amen te knikken voor een WW-periode van slechts EEN jaar!

  MAAR... Is het ook niet zo dat wij als arbeiders eigen bijdragen afstaan voor de ASF-pot.
  Ik weet zeker dat we de laatste jaren dagen ingeleverd hebben om de pot weer wat op te krikken.
  Mag er dan zo maar een eenzijdige beslissing genomen worden over ook een deel van ons geld?
  Hebben wij geen enkel recht van spreken?

  Ik ken een deel van uw antwoord: deze pot wordt/werd opgebouwd voor de NU lopende zaken; voor mensen die NU op straat lopen of anderszins niet meer opgenomen kunnen worden in het arbeidsproces.
  Maar... ZO heb ik ook aan de VUT betaald; ZO betaal ik ook voor mijn (volgens ooit eens een vakbondsman) voor mijn EIGEN pensioen. Niets blijkt nu minder waar. De VUT is weg (de generatie voor mij). Mijn pensioen? Ons, 50-plussers, pensioen?
  Ik moet nog maar zien wat ik krijg (ondanks dat op afschriften gesuggereerd werd voor een gegarandeerde uitbetaling).
  WIE zorgt er straks voor ons 50-plussers. De groep van mensen waar nu de hardste klappen vallen!!!

  O ja, we moeten vooral geen nadelige erfenis achterlaten voor de volgende generatie.....!
  Is dat ooit anders geweest dan? Zijn wij ook niet opgezadeld met nadelige gevolgen (ik noem maar weer de VUT).
  Wij zorgen ons hele leven voor de generaties voor en na ons.
  De generatie na ons doet vooralsnog geen enkele poging te sparen. Al hun geld wordt verkwanseld in de kroegen en aan dure telefoontjes. En wij maar betalen....!
  Wij hebben leren sparen en kunnen straks nog in leven blijven door onze duurverdiende huizen te moeten verkopen.

  De oudere werknemers die onlangs over boord gegooid werden en de toekomstige oudere werklozen worden weer de dupe.
  Immers, deze mensen hebben een vorstelijke bijdrage geleverd aan de VUT-regeling, maar komen niet meer in aanmerking.
  Immers, deze mensen hebben een vorstelijke bijdrage geleverd aan de Pensioenregeling en wat is daar hun zekerheid nog in?
  Immers, ervaring leert dat het grote gros van deze en toekomstige werklozen NIET meer aan de slag komt.
  Wees toch eerlijk: kijk eens om u heen! Het zijn deze mensen (de huidige 50-plussers) die altijd en het hardst gepakt worden.

  Keiharde werkelijkheid. Niet meer, niet minder!
  Vroeger was de grafische cao (mijn vader en ooms werkten daar) een om trots op te zijn. Daar is weinig meer van over.
  In de loop der jaren is deze al ontzettend uitgekleed. Er is weinig meer over van al die mooie regeltjes.
  Zeker ten opzichte van andere branches staan we niet meer hoog aangeschreven.
  Zelfs de Zorg springt er in bepaalde opzichten veel en veel beter uit: mooie afbouwregeltjes voor ouderen, dagen voor verhuizen, etc., etc.
  Zelfs in ‘ons’ contactblad AKKOORD, zijn we (de grafische sector) een ondergeschoven kindje aan het worden.
  Ik zie maar sporadische berichtgevingen meer uit onze branche.

  Topfunctionarissen (onlangs Wegener 3,5 miljoen) worden rijkelijk beloond. Waarvoor, waarom?
  O ja, deze meneer had 43 jaar gewerkt....? Wij niet dan?
  Een forse reorganisatie bij Thieme is uit ONZE ASF-pot betaald. Hoe kon dit gebeuren? Schande!

  Mag een arbeider die er 30, 40 jaar noeste arbeid op heeft zitten ook nog wat verwachten van de bonden?
  Te meer daar de dreiging van een WW-uitkering van slechts 1 jaar steeds luider klinkt.
  Ik ben tegen deze regering (gedoogpartij), maar wat zijn veel mensen blij dat Wilders er in zit.
  Alleen al om het feit dat HIJ begrip heeft voor mensen die er 30, 40 en meer jaren arbeid op hebben zitten.
  Ik ben geen aanhanger van hem, zal dat ook niet worden. Maar dit is een duidelijk punt voor hem.

  Nog maar een paar jaar geleden was de WW-periode vijf jaar.
  De arbeidsmarkt stond er toen veel beter voor. Je kon zelfs nog switchen van baan.
  Nu is deze periode (NOG MAAR) maximaal 38 maanden. En de markt is volledig ingestort: zeker voor 50-plussers!
  Ga eens bij u zelf te rade hoe snel de huidige periode voorbij is wanneer je 50 jaar en ouder bent en je je helemaal suf solliciteert.
  BUITEN je schuld om sta je zo maar in eens op straat. En dan? Dan volgen de frustraties want MEN heeft je niet meer nodig!

  En laten we wel zijn: welke werkgever zit te wachten op werknemers van 50 jaar en ouder?
  Veel van mijn vroegere collega’s solliciteren zich al enkele jaren suf en komen gewoon niet in beeld.

  Bij het UWV worden deze (maar ook jongere) mensen naar het vrijwilligersbureau gestuurd.
  Misschien kun je daar nog wat betekenen?
  Ik ken een aantal mensen die dat inmiddels met veel liefde doet.
  Zij krijgen menselijk waardering en uiting van dankbaarheid terug,
  Maar zij zien ook dat hun vrijwilligers werk eigenlijk VERPLICHT vrijwilligerswerk is.
  Dreiging van inhouden van uitkering, wordt zo maar genoemd.
  Zelfs afgestudeerde HBO-studenten solliciteren zich suf, vernam ik deze week van een ongeruste ouder wiens zoon niet aan de slag komt.

  Nee, CNV: dit is geen goede zet.
  Dit kon u wel eens leden kosten. Want waarvoor zullen wij dan nog lid blijven?
  Die contributie in eigen zak houden, is dan het eerste gewin in een tijd die voor velen leidt naar... financiële onmacht.

  HOUDT A.U.B. REKENING MET DE GROEP MENSEN DIE JAREN EN JAREN GEPLOETERD HEBBEN VOOR EEN BETER NEDERLAND!
  Laat hen/ons (50-plussers) niet in de kou staan, want de banen liggen ECHT niet voor het opscheppen (ondanks dat Rutten ons anders wil laten geloven). Ik kijk alleen maar om me heen in de directe omgeving en zie dat het heel anders is dan dat de heren in Den Haag ons willen laten geloven.

 • zaterdag 11 december 2010 / Jaap Cok

  De grafische CAO WAS tot voor een 10 tal jaren geleden een van de betere van Nederland. Helaas is hier niets meer van over. Uitgeholt door bestuurders die meer oog hebben voor hun eigen baantje dan voor het belang van hun leden. Dit is een reactie van iemand die 40 jaar lid is geweesd (waarvan 30 jaar kaderlid)en bij een reorganisatie door "zijn" bond in de steek is gelaten. De advocaat van de bond kon of wilde niets voor mij doen en bestuurders lieten het ook afweten. Een particulier advocaat heeft in een zitting bij de kantonrechter wel bereikt wat ik wilde bereiken.(Alleen heeft dit mij heel veel geld gekost) Mijn advies aan lezers is "Zeg je lidmaatschap op en neem hiervoor in de plaats een goede rechtsbijstand verzekering"

 • vrijdag 26 november 2010 / P.J. Verheijden

  nog meer afbraak ?gr peterverheijden@hotmail.com

 
 _  _   ______  __  _   ______  _____   _____  
| | | || /_  _// | || | || /_  _// |__ //  | ___|| 
| |/\| ||  -| ||- | '--' ||  -| ||-   / //  | ||__  
| /\ ||  _| ||_ | .--. ||  _| ||_  / //__  | ||__  
|_// \_|| /_____// |_|| |_|| /_____// /_____|| |_____|| 
`-`  `-` `-----` `-` `-`  `-----`  `-----`  `-----`