/ Kiem Nieuws

RSS

COR Persgroep gemaand tot actie

vrijdag 12 november 2010 / Redactie / geen reacties

De ondernemingsraden van de Volkskrant en Trouw hebben in een brief aan de Centrale Ondernemingsraad van de Persgroep laten weten het oneens te zijn met de beslissing om geen actie te ondernemen tegen het door de Ondernemingskamer geconstateerde wanbeleid bij PCM Uitgevers in de jaren 2004-2007. ‘Het terugvorderen van de gelden is een taak die thuishoort bij de directie van het concern, en dat moet de COR de directie - en de bonden - dan ook laten weten’, zo stellen zij in hun brief.

Actie ondernemen
De ondernemingsraden zijn het ‘aan hun stand verplicht’ actie te ondernemen, zo schrijven ze in de brief. ‘Gezien het feit dat de Persgroep een krantenbedrijf is, waarin iedere deelnemer iedere dag opnieuw overheden, instituties en ondernemingen kritisch onder de loep neemt, kan de COR Persgroep zich niet neerleggen bij het besluit van de Raad van Bestuur. Waarheidsvinding en verantwoording afleggen zijn waarden die elke dag door onze kranten worden uitgedragen en waarnaar wij ons zelf dienen te gedragen.’

Persgroep accepteert gerechtelijk oordeel
De ondernemingsraden van Volkskrant en Trouw betreuren de brief van de COR aan FNV KIEM en de NVJ waarin ze stelt af te zien van verdere actie. ‘Dit staat namelijk haaks op het eerdere verzoek van de COR aan de Persgroep Nederland om juridische stappen te ondernemen tegen betrokken verantwoordelijken. Terugverwijzen naar de bonden is weinig zinvol: De bonden hebben hun procedure succesvol afgerond en de Persgroep accepteert het gerechtelijk oordeel. Voor de bonden is geen rol meer weggelegd.’

Eenduidig standpunt
In een verklaring van 2 september 2010 maakt de Raad van Bestuur van de Persgroep bekend het oordeel van de Ondernemingskamer te accepteren. De leiding van de Persgroep zag echter af van het instellen van verdere gerechtelijke procedures, omdat de mogelijkheden tot het eisen van een schadevergoeding in juridisch opzicht beperkt zouden zijn. De ondernemingsraden van Volkskrant en Trouw verzoeken de COR hun brief op de agenda te plaatsen van de eerstvolgende vergadering en alsnog een eenduidig standpunt in te nemen, dat in lijn is met eerder genomen stappen.

Bron: Villamedia

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 ______   ___   _  _   ___   _____  _  _  
 /_  _//  / _ \\ | || | ||  / _ \\  / ___|| | || | || 
 `-| |,-  / //\ \\ | || | || / //\ \\ | // __  | || | || 
  | ||  | ___ ||| \\_/ || | ___ ||| \\_\ || | \\_/ || 
  |_||  |_|| |_|| \____// |_|| |_|| \____//  \____// 
  `-`'  `-`  `-`  `---`  `-`  `-`  `---`   `---`