/ Kiem Nieuws

RSS

Akkoord Raad van Bestuur TMG door bonden nietig verklaard

donderdag 16 september 2010 / Redactie / 1 reactie

Tijdens een goed bezochte ledenvergadering van de vakbonden FNV KIEM en CNV Media hebben de aanwezige leden unaniem besloten om de gekozen strategie van de vakbonden te ondersteunen. FNV KIEM-bestuurder Anne Jan de Graaf: "Dat betekent dat er morgenochtend 16 september om 9.00 uur een brief bij TMG zal liggen, waarin staat dat wij als bonden het door TMG gestelde principeakkoord over de bovenmatigheid van 900 van de 1800 werknemers, nietig verklaren."

Eerder deze week spande TMG bij de rechter een kort geding tegen de bonden aan om daarmee mogelijke acties te verbieden. De Graaf: "Dat wij het principeakkoord nietig verklaren, houdt in dat we aan de onderhandelingstafel willen om zo tot een nieuw akkoord te komen dat draagvlak heeft onder alle medewerkers van TMG. De uitgangspunten daarbij zijn het eerlijk verdelen van de pijn in een nieuw akkoord én een evenwichtig pakket aan maatregelen in het nieuwe akkoord dat perspectief biedt op een 'gezond' TMG."

De vakbonden FNV KIEM en CNV Media zijn verbaasd over het kort geding dat de directie van de Telegraaf Media Groep (TMG) tegen hen heeft aangespannen om daarmee mogelijke acties te verbieden. Peter Bloemendaal van CNV Media: "Zeker gezien het feit dat we als vakbonden nog geen enkele staking hebben aangekondigd en vooralsnog niet inzetten op een actietraject. Het kort geding van aanstaande vrijdag is erg voorbarig, want we gaan niet over tot actie."

Gezien de toenemende onrust onder medewerkers van TMG spreken beide bonden de hoop uit dat TMG begrijpt dat er overlegd moet worden over impopulaire maatregelen om zo draagvlak te creëren onder werknemers. De Graaf: "En dat houdt in dat TMG niet kan overgaan tot het daadwerkelijk implementeren van het project bovenmatigheid, want anders stappen wij als bonden op onze beurt naar de rechter."

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • donderdag 23 september 2010 / H. KUIPERS

  In vroegere jaren waren onze leden bij de Telegraaf nooit bereid om aan acties deel te nemen. Ze lieten ons in de kou staan bij werkonderbrekingen en stakingen. Dit moet van mijn hart. Groeten

 
 ____   _  _   ______   ___   __  __  _  _  
 | _ \\ | || | || /_  _//  / _ \\  \ \\/ // | || | || 
 | |_| || | || | ||  | ||  | / \ ||  \  // | || | || 
 | . // | \\_/ ||  _| ||  | \_/ ||  / . \\ | \\_/ || 
 |_|\_\\  \____//  /__//   \___//  /_//\_\\ \____// 
 `-` --`  `---`  `--`    `---`  `-` --`  `---`