/ Kiem Nieuws

RSS

Vraag van de Week: Ik heb een nieuwe baan, wat is mijn opzegtermijn?

maandag 06 juni 2016 / Redactie / geen reacties

Wanneer je een nieuwe baan hebt gevonden, moet je rekening houden met de opzegtermijn bij het accepteren van de nieuwe baan. Zolang je niet opzegt heb je namelijk verplichtingen ten opzichte van de oude werkgever.

1. Bepaalde tijdscontract
Allereerst is het belangrijk te bekijken wat voor contract je hebt. Het is namelijk in de basis niet mogelijk een bepaalde tijdscontract tussentijds op te zeggen, tenzij je met de werkgever een tussentijdsopzegbeding overeengekomen bent. Voor jou geldt dan, dat je met inachtneming van de termijn die genoemd is in dat artikel kunt opzeggen.
De werkgever dient dan alsnog toestemming te krijgen van het UWV of de rechtbank. Wanneer je met de werkgever geen tussentijdsopzegbeding overeengekomen bent, zal je het gesprek aan dienen te gaan met de werkgever.

2. Onbepaalde tijdscontract
Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dient eerst gekeken te worden naar persoonlijke afspraken. De arbeidsovereenkomst kan een termijn stellen waarbinnen je op kunt zeggen. Vaak is dit een of twee maanden, maar dit kan ook afwijken. Maximaal kan een opzegtermijn van zes maanden met je worden afgesproken. Wanneer je samen met de werkgever een andere opzegtermijn afspreekt in de arbeidsovereenkomst, zal de opzegtermijn van de werkgever altijd twee maal langer dienen te zijn dan die van jezelf.


Indien de arbeidsovereenkomst niets zegt over de termijn waarbinnen kan worden opgezegd, kan de cao die op jou van toepassing, is afwijkende regels stellen wat betreft de opzegtermijn. Ook hier kunnen verschillende termijnen worden aangegeven. Zo is de opzegtermijn in de uitzendbranche in de eerste maanden van het dienstverband slechts een dag.
Als de cao en de arbeidsovereenkomst geen afwijkende bepalingen kennen, kun je als werknemer met een contract voor onbepaalde tijd altijd opzeggen met inachtneming van een maand opzegtermijn. Houd er dus altijd rekening mee dat je, wanneer je een nieuwe baan vindt, altijd nog verplichtingen hebt tegenover de oude werkgever. Het op hetzelfde moment in dienst zijn van twee werkgevers kan ertoe leiden dat je op twee plekken tegelijk moet zijn. Dit is natuurlijk niet mogelijk en hierdoor ontstaat ongewild een schadeplicht ten aanzien van de werkgever waar je helaas niet kunt verschijnen.

Let er bij het opzeggen op, dat deze termijnen pas gaan lopen per de eerste van de maand of op een door het gebruik vast te stellen dag. Zeg dus altijd op tijd op en onderteken geen contract met een ingangsdatum binnen de opzegtermijn, tenzij je met de werkgever afspraken kunt maken over het eerder uit dienst treden dan de opzegtermijn zegt.

Ook raden we je aan om de opzegging altijd goed te bewaren, zodat er later geen discussie kan ontstaan over het wel of niet bestaan van de opzegging. Vraag desnoods om een ontvangstbevestiging.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
__  __   ___   _ _   ___   _ _   ___  
\ \\ / //  / _ \\  | \| ||  / _ \\  | \| ||  / _ \\ 
 \ \/ //  / //\ \\ | ' || / //\ \\ | ' || | / \ || 
 \ //  | ___ || | . || | ___ || | . || | \_/ || 
  \//  |_|| |_|| |_|\_|| |_|| |_|| |_|\_||  \___// 
  `   `-`  `-` `-` -` `-`  `-` `-` -`  `---`