/ Kiem Nieuws

RSS

Veelgestelde vragen over het loonbegrip in de cao Grafimedia

maandag 16 mei 2016 / Redactie / 2 reacties

De bepalingen rond het loonbegrip voor de pensioenen in de nieuwe Grafimedia cao roepen veel vragen op. PGB heeft daarom in samenwerking met het KVGO een lijst van vragen-en-antwoorden opgesteld. Op grond van de cao wordt het pensioengevende salaris sinds 1 januari 2016 vastgesteld op 12 maal het vaste maandsalaris (incl. persoonlijke toeslagen en vakantietoeslag), zoals dat geldt per 1 januari van het lopende jaar. Feitelijk in een jaar uitbetaalde ploegentoeslag wordt hierin meegenomen.
Voor bedrijven die per periode (4 weken) betalen geldt 13 maal het vaste salaris (incl. persoonlijke toeslagen en vakantietoeslag), zoals dat geldt in de 1e periode van het lopende jaar. Feitelijk in een jaar uitbetaalde ploegentoeslag wordt hierin meegenomen. Daarbij doemen echter praktische vragen op zoals hoe om te gaan met oproepkrachten, part-time krachten of meeruren, wat te doen met tussentijdse salariswijzigingen of in geval van personeel dat in de loop van het jaar in of uit dienst treedt of wat te doen bij ouderschapsverlof. In dit document vind je op alle vragen een gedetailleerd antwoord.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • vrijdag 03 juni 2016 / D. Leusveld

  Bij deze ook nog een vraag in het algemeen ten aanzien van de 1000 euro regeling volgens mij zijn er vele bedrijven die nog steeds niet aan deze betaling voldaan hebben.
  Althans de firma waar ik werk heeft nog niet betaald en heeft aangegeven dit in 6 termijnen te willen betalen ingaande vanaf juli tot en met december ik ben benieuwd hoe dit afloopt.
  ps zijn er nog meerdere bedrijven waar het er zo aan toegaat .

 • vrijdag 13 mei 2016 / Veltman

  M.a.w. een verslechtering van de pensioenregeling. Waarom is hier tijdens de goedkeuring van de CAO niet over gesproken??? Er werd alleen maar gerept over de € 1.000, de 4% loonsverhoging en die rare regeling voor verlof bij zorg/studie????

 
 _ _   _____   ______  ______  ______   ___  
 | \| || | ___|| /_____// /_  _// /_  _//  / _ \\ 
 | ' || | ||__  `____ `  -| ||-   | ||  / //\ \\ 
 | . || | ||__  /___//   _| ||_  _| ||  | ___ ||
 |_|\_|| |_____|| `__ `   /_____// /__//  |_|| |_||
 `-` -`  `-----`  /_//   `-----`  `--`   `-`  `-` 
          `-`