/ Kiem Nieuws

RSS

Bijeenkomsten over principeakkoord cao Grafimedia

vrijdag 27 november 2015 / Redactie / 14 reacties

Na ruim een jaar actievoeren is er nu dan toch een principeakkoord over de Grafimedia-cao.

FNV KIEM gaat de komende weken het land in om het principeakkoord voor de cao Grafimedia verder toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Bijeenkomsten

Donderdag 3 december a.s.  Bernard van Iren
Van der Valk Avifauna Hoorn 65 2404 HG Alphen aan den Rijn

Maandag 7 december a.s. Jos Cohen
Aristo Brennerbaan 150 3524 BN Utrecht

Woensdag 9 december a.s. Bernard van Iren
Van der Valk, Nieuwleusenerdijk 1 8028 PH Zwolle

Woensdag 9 december a.s. Jos Cohen
Van der Valk, Lavendelheide 4, 9202 PD Drachten

Donderdag 10 december a.s. Jos Cohen
Van der Valk, Aalsterweg 322, 5644 RL Eindhoven

Voor de bijeenkomsten geldt inloop 19.00 uur, start bijeenkomst 19.30 uur en afsluiting 22.30 uur.

Afspraken
- Een cao tot 1-4-2018 met in totaal 4% structurele loonsverhogingen.
- Daarnaast een eenmalige uitkering van € 1000,-, uit te betalen in de maand februari 2016. Dit ter   compensatie voor het feit dat jullie lang verstoken zijn geweest van loonsverhoging.
- De mogelijkheid om 5 jaar voor aanvang AOW een dag minder in de week te gaan werken, tegen 85% salaris. Deze mogelijkheid krijg je ook voor het volgen van een arbeidsmarktgerichte opleiding (functiegerichte opleidingen worden 100% vergoed) en bij mantelzorg.
- Een werkgever kan dispensatie (vrijstelling) krijgen van een loonsverhoging. Dit moet echter aan een aantal voorwaarden voldoen en bonden beslissen mee. 

- Werkgeversvoorstellen over 80% ziekengeld en verslechtering klokurenmatrix en correctiefactor 2-ploegendienst zijn allemaal van tafel.
- Wat verandert is in de cao is dat het buitengewoon verlof niet meer terugkomt. Hierop wordt voortaan   de wet van toepassing. Verschil is dat je bij huwelijk geen recht meer hebt op een extra vrije dag.
- De tekst van de cao wordt vereenvoudigd en ingekort.

Het hele akkoord kun je hier lezen.

Extra punt: de pensioenen
Tijdens de onderhandelingen is er met de werkgevers ook een afspraak gemaakt over de pensioenen. Helaas hebben cao-partijen in oktober van het bestuur PGB te horen gekregen dat de pensioenpremie in 2016, 2% omhoog zou moeten omdat de dekkingsgraad niet meer toereikend is.

Om dit te ondervangen hebben cao-partijen ervoor gekozen om het nabestaandenpensioen volledig op risicobasis te verzekeren (tot 2016 is dit voor de helft op risicobasis). Hierdoor hoeft de premie niet omhoog. Dit is nadelig als je de bedrijfstak verlaat: je nabestaande ontvangt dan geen pensioen meer over wat je opbouwt na 2015. Deze maatregel heeft niets met de cao-onderhandelingen te maken. Maar cao-partijen moesten hier wel een besluit over nemen.

Stemmen
De sectorraad Grafimedia van FNV KIEM heeft het principeakkoord inmiddels goedgekeurd, het woord is nu aan jullie. Leden van FNV KIEM kunnen tot 13 december a.s. hun stem uitbrengen over dit akkoord. 

Principeakkoord cao Grafimedia

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • donderdag 17 december 2015 / Dirk

  Politie CAO, 6% in drie jaar en 1000 uitkering, Het kan dus wel FNV. Grafici blijven ondergeschoven kindje.

 • dinsdag 15 december 2015 / Bernard

  De eenmalige uitkering van €1000,- is voor iedereen die op 1 november 2015 in dienst is bij een bedrijf wat onder de werkingssfeer valt van de cao-Grafimedia. In de cao kan FNVKIEM alleen afspraken maken voor werknemers die in dienst zijn van een bedrijf wat valt onder die cao. Uiteraard besef ik me heel goed dat er heel veel werknemers zijn die de afgelopen jaren de bedrijfstak helaas hebben (moeten) verlaten. Hopelijk hebben velen daarvan inmiddels weer een baan bij een ander bedrijf, als dat bedrijf ook onder de cao valt geldt de €1000,- eenmalige uitkering ook voor hen. Indien je onverhoopt nog geen baan heb, of een baan bij een bedrijf wat onder een andere cao valt, heb je geen recht op de eenmalige uitkering van €1000,-.
  Laat helder zijn: ik gun iedereen die €1000,-. Maar helaas kunnen er alleen maar afspraken gemaakt worden voor mensen die vallen onder de cao-Grafimedia!

 • dinsdag 15 december 2015 / Ida Meertens

  fijn dat er een nieuwe CAO principe-akkoord is.
  als inmiddels ex-werknemer in de grafimedia branche vraag ik me (net als viktor) af of er ook aan ontslagen medewerkers is gedacht. ik denk aan de eenmalige uitkering van €1000, die immers als compensatie voor de afgelopen jaren wordt uitgekeerd.
  Als die compensatie voor de afgelopen 5 jaar zou zijn dan zou iemand die to 2013 in de sector werkzaam was de helft nog kunnen verwachten?

 • woensdag 09 december 2015 / Rob

  Beste Bert

  Jij wenst liever geen nieuwe cao, dus geen indexering, geen eenmalige uitkeringen, maar behoud van bijzonder verlofdagen?

  Rekenen en Economie waren zeker niet je sterkste vakken op school vroeger.

  FNV heeft goed werk hier geleverd en laat die laatste paar critici maar tegenstemmen dan, weldenkende mensen genoeg in deze branche!

  Rob

 • vrijdag 04 december 2015 / John

  Correctie Bernard: bij het eindbod van de werkgevers zou de verhoging over de afgelopen periode niet 0 zijn geweest. In het eindbod staat duidelijk een eenmalige uitkering van 1% per 1 oktober 2015 en een eenmalige uitkering van 1% per 1 augustus 2016.

  Daanbij komt dat de loonsverhoging van 1,75% weliswaar lager is dan de 4%, maar dat het eindbod-cao loopt tot 1 september 2017 (dus weer eerder onderhandelen voor een betere cao).

 • donderdag 03 december 2015 / Bernard

  Beste Dick-S:
  Je berekening zal kloppen, ik heb het niet nagerekend. Maar......een eindbod is niet 1 op 1 een akkoord. Andersom: stel je voor dat het eindbod van werkgevers akkoord was geworden: dan was de verhoging over de afgelopen periode 0 geweest en de komende 2 jaar gefaceerd 1,75%, met daarbij oa ook geen correctiefactor (5%) 2 ploegendienst meer.
  Ik probeer hier mee aan te geven dat een onderhandelings akkoord ook altijd geven en nemen is. Dat geldt voor beide partijen.

 • donderdag 03 december 2015 / Dick-S

  Bij het laatste bod van FNV werd nog om 2,5% loonsverhoging gevraagd wat door de werkgevers is afgewezen. Hiervoor in de plaats komt er dus 1000Euro bruto voor terug en dit is dus inclusief het FWG-gedeelte van de werknemers.

  Als ik even snel reken scheelt dit ongeveer een 200Euro bruto over de afgelopen twee jaar, wat dan alweer minder in de portemonnee is.

  Echter over de aankomende periode tot april 2018 krijgen we dus gefaseerd 4% loonsverhoging, echter hier zit geen enkele verhoging in dus van de afgelopen twee jaar. Scheelt ook weer een goede 2000Euro in je portemonnee als je in 5-ploegendienst zit.
  Stel dat je van 2013-2015 er 50euro bruto per maand bij had gekregen ( 2 1/2% loonsverhoging over 2013-2015), wat nu dus die 1000euro eenmalige uitkering is geworden.
  50+4%loonsverhoging+38% ploegentoeslag x 24maanden= 1722Euro Bruto minder krijgen, de aankomende 24 maanden.
  Is toch ook weer dik 70euro Bruto per maand minder krijgen.

  Reden voor mij om tegen te stemmen.

  Verbeter me als ik het fout heb.

 • dinsdag 01 december 2015 / Bernard

  Beste Bert:
  Even in gronologische volgorde en zonder in een discussie te belanden, want daar leent zich dit niet goed voor:
  - 3-de WW jaar: eerste 2 jaar betalen werkgevers, jaar 3 betalen werknemers 0,2% in ruil voor mede regie hierop. Dit is een landelijke overeenkomst welke los staat van deze cao onderhandelingen.
  - onderzoek ploegentoeslag: als het aan werkgevers had gelegen was de correctiefactor 5% nu al weggeweest. Waar wordt de onderhandelingspositie zwakker: als mensen geen verslechtering klokurenmatrix willen, komt er gaan verslechtering! Ik zie oprecht geen probleem in deze!
  - buitengewoon verlof: in de wet wordt dit niet als "bijzonder" verlof benoemd, maar veelal als calamiteitenverlof.
  Hier valt overlijden,kraam, etc onder. Daarnaast geen bijzonder verlof meer bij functiegerelateerde examen: daar in de plaats 100% vergoeding in tijd en geld bij functiegerelateerd volgen opleiding: dus ook vrij voor examen en daarnaast alles vergoed! Overigens: bij arbeidsmarktgerelateerde opleiding 50% vergoeding. Bij opzegging dienstverband door werkgever is in bijna alle sociale plannen die fnvkiem afsluit geregeld dat mensen vrij krijgen voor sollicitatie en andere arbeidsmarkt zaken, dus op andere manier ook vrijaf geregeld.
  Kortom het staat allemaal niet meer als bijzonder verlof benoemd, maar wil niet zeggen dat je er geen recht meer op zou hebben.
  Dan nog restitutie FWG gelden: dit is onderdeel van de €1000,- eenmalige uitkering. Omgerekend is het FWG gedeelte ongeveer €200,- per werknemer. De FWG premie is opgebracht door werkgever (1,85%) en werknemer (2,15%) het door werknemers opgebrachte gedeelte van de €200,- is dus ongeveer €110,-

 • dinsdag 01 december 2015 / victor

  Wat zit er in het vat voor al die mensen die ontslagen zijn? Daar hoor je niemand over.

 • dinsdag 01 december 2015 / Bert

  Beste Bernard,

  Die 0,2% om het derde WW jaar in stand te houden is door bonden en werkgevers overeengekomen vorige week. Werknemers betalen dit!

  Natuurlijk kunnen werkgevers ook zelf beslissen om een onderzoek in te stellen naar de toeslagen, maar door dit in het akkoord op te nemen en hier je handtekening onder te zetten maakt je onderhandelingspositie voor een volgend CAO op dit punt heel zwak. Vergeet niet dat de toeslagen in de afgelopen 20 jaar al enorm zijn versoberd. Ik ben van mening dat we hier al genoeg op hebben ingeleverd. Als het aan de werkgevers ligt, ontvang je bij een volgend CAO geen ploegentoeslag meer als die ploegen vallen tussen bijvoorbeeld 06.00 - 22.00 uur.

  Bijzonder verlof......jullie hebben het over artikel 2.7 van de huidige CAO, maar het gaat om 7.2......neem ik aan. Blijft heel onduidelijk.

  Voorts wordt er gesproken over een bijlage bij het principe akkoord over de wettelijke verlofdagen.
  Waar is die bijlage? Ik vind hem nergens terug.

  Maar ik ga er van uit dat hier calamiteitenverlof etc. worden bedoeld?

  Want, nogmaals........BIJZONDER verlof dagen zijn NIET wettelijk geregeld.

  Bijzonder verlof wat zoals dat in de huidige CAO staat, wat dus komt te vervallen;

  Bijzonder verlof i.v.m. familieomstandigheden, wettelijke verplichtingen en dergelijke

  In de navolgende gevallen, waarin de werknemer zijn bedongen arbeid niet heeft verricht, wordt het verlof niet in mindering gebracht op het saldo van de vakantieaanspraak en wordt het salaris van de niet gewerkte uren doorbetaald, mits de werknemer hiervan de werkgever, zo mogelijk ten minste één dag tevoren, in kennis stelt en de gebeurtenis in het desbetreffende geval bijwoont. Daar waar in dit artikel dag resp. dagen worden genoemd, kunnen ook dienst resp. diensten zijn bedoeld.


  Ondertrouw, huwelijk, huwelijksherdenking
  Ondertrouw van de werknemer: 1 dag
  Huwelijk van de werknemer: 2 dagen
  Huwelijk één van de (schoon-)ouders, broers, zuster of kinderen: 1 dag
  25- of 40-jarige huwelijksherdenking van de werknemer: 1 dag

  Kraamverlof
  Na de bevalling van de echtgenote of de geregistreerde
  partner heeft de werknemer gedurende een tijdvak van
  vier weken volgend op de geboorte, recht op:
  Dit recht bestaat vanaf het moment dat het kind
  feitelijk op hetzelfde adres woont als de werknemer. 2 dagen

  Overlijden en begrafenis/crematie
  Overlijden van echtgeno(o)t(e)
  of inwonend kind: dag van overlijden
  t/m 1 dag na de
  begrafenis/crematie

  Overlijden en begrafenis/ crematie van een eigen
  niet inwonend kind, (schoon)ouders,
  broers, zusters, aangehuwde kinderen
  en overige inwonende bloed- en aanverwanten: Voor
  ieder der
  gebeurtenissen
  1 dag

  Begrafenis/ crematie van grootouders, kleinkinderen,
  en zwagers/ schoonzusters van de werknemer
  resp. de echtgeno(o)t(e): 1 dag

  In de navolgende gevallen geldt bijzonder verlof voor de daarvoor
  benodigde tijd, echter met een bepaalde maximum duur van:

  Wettelijke verplichting
  Vervulling van een door wet of overheid opgelegde
  persoonlijke verplichting, zonder geldelijke vergoeding: max. 1 dag
  Uitoefening kiesrecht indien dit niet buiten werktijd kan geschieden: max. 2 uur

  Opzegging
  Indien de werkgever de dienstbetrekking heeft opgezegd,
  onder voorwaarde dat de werknemer kan aantonen dat
  deze verlofuren gebruikt worden voor het zoeken van een
  nieuwe dienstbetrekking: max. 1 dag

  Examen
  Voor het doen van een examen ter verkrijging van een
  kwalificatie die vereist is voor de functie: max. 2 dagen

 • dinsdag 01 december 2015 / huub kiesebrink

  Waarom worden de overgebleven restanten van de FWG (VUT-gelden) alleen aan de werkgevers "geschonken", ik dacht dat werkgevers en werknemers ieder altijd 3,4% van het brutoinkomen betaald hadden???? Waar blijft mijn deel als werknemer hierin. Ook ons betaalde overgebleven premies worden dus NIET aan ons teruggeven, schande!!!

 • maandag 30 november 2015 / Bernard

  Beste Bert:
  Ik zal je vragen trachten te beantwoorden:
  - Ik weet niet of reparatie derde WW jaar 0,2% gaat kosten, is in ieder geval geen issue geweest bij de onderhandelingen.
  - de ASF regelingen: dit blijft intact!
  - toeslagen: werkgevers willen een onderzoek. Waarom hier zo'n aversie tegen? Dit is al eerder gebeurt en werkgevers kunnen dit ook doen zonder ons, immers om een onderzoek te (laten) doen heb je geen cao overeenstemming nodig. De uitkomst van dit onderzoek is voor wat FNVKIEM betreft absoluut geen aanleiding om wat te veranderen: zo lang de leden dit niet willen, gebeurt het niet! Dus....geen enkele reden voor angst hierover!
  - bijzonder verlof: het verschil tussen de (nieuwe) wet en wat in de oude cao staat is het verlof bij huwelijk. De wet is van toepassing verklaard door cao partijen.
  - nieuwe cao: je hoeft niet perse een nieuwe cao: dat betekent dus oa ook geen verhogingen en andere verbeteringen.


 • maandag 30 november 2015 / Jacques

  Betreft eenmalige uitkering februari 2016.
  Ik neem aan dat de 1000 euro evenredig verdeeld moet worden over de periode dat er geen cao is geweest en derhalve geen verhoging.
  maw. Iemand die bv pas in de loop van 2015 in dienst is gekomen krijgt niet de gehele uitkering , maar naar rato.
  Anders zou iemand die pas bv in oktober 2015 in dienst is gekomen dezelfde uitkering van 1000 euro krijgen, dan iemand die al jaren in dienst is.
  Aub duidelijk vastleggen voor precies welke periode de 1000 euro een tegemoetkoming is

 • zaterdag 28 november 2015 / Bert

  Ik ben helaas niet in de gelegenheid om naar een bijeenkomst te gaan om over het principe akkoord te praten. Vandaar dat ik hier even wat vragen en opmerkingen plaats.

  Ik had eigenlijk gehoopt en ook verwacht dat er een eerlijke uitgebreide doorrekening gepresenteerd zou worden, maar verder dan wat kleine toelichtingen is het niet gekomen.

  Ik wil hier puntsgewijs aan de hand van het principe akkoord wat vragen/opmerkingen plaatsen;

  EENMALIGE UITKERING;
  Is een correctie op de inflatie en gemist loon van de afgelopen jaren.

  LOONSVERHOGING;
  Is in lijn met de te verwachten inflatie voor de komende tijd.

  Noot*
  Let wel....afgelopen week is besloten tussen werkgevers en bonden dat de werknemers de komende 2 jaar extra gaan inleveren (0,2%) om het derde WW jaar in stand te houden.

  PREMIE ASF;
  Deze wordt iets verlaagd, maar hoe zit het met de regelingen van het ASF zelf? Blijven deze in tact of ook een versobering?

  TOESLAGEN;
  Dit overeengekomen punt moet wat mij betreft uit het akkoord!
  De uitslag van zo'n onderzoek laat zich raden! Dit is DE opmaat voor een verdere verslechtering van de ploegendienst en meer-uren in het algemeen.
  Bij volgende CAO onderhandelingen zal deze uitkomst HET wapen zijn van de werkgevers!

  BIJZONDER VERLOF;
  In het Principe akkoord heeft men het over artikel 2.7 uit de CAO. Ik denk dat hier artikel 7.2 bedoeld wordt?

  In de uitleg wordt gezegd dat alleen een extra vrije dag van je huwelijk komt te vervallen, maar als je het artikel bijzonder verlof in de CAO 2012-2013 erbij pakt, zijn er veel meer dagen die hier onder vallen.

  Voorts wordt gesteld dat werknemers het recht blijven houden op verlof, zoals in de wet geregeld.

  Dit is er wettelijk geregeld over bijzonder verlof dagen;

  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verlof-en-vakantie/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijzonder-of-buitengewoon-verlof

  Helemaal NIETS dus. Alles moet via CAO vastgelegd worden!

  Ik ben dus voornemens om tegen dit principe akkoord te stemmen.
  Schrappen bijzonder verlofdagen en onderzoek naar marktconformiteit toeslagen/klokurenmatrix geven hier voor mij de doorslag.

  In een eerder stadium heb ik al aangegeven dat ik eigenlijk niet zo nodig een nieuwe CAO hoef......de huidige is immers al slecht genoeg. En dat blijkt maar weer.

 
  _____   ___   _____   _____  _  _   ___  
 / ___//  / _ \\  |__ //  | ___|| | \ / ||  / _ \\ 
 \___ \\ | / \ ||  / //  | ||__  | \/ || / //\ \\ 
 /  // | \_/ ||  / //__  | ||__  | . . || | ___ ||
 /____//  \___//  /_____|| |_____|| |_|\/|_|| |_|| |_||
`-----`   `---`  `-----`  `-----` `-` `-` `-`  `-`