/ Kiem Nieuws

RSS

Actievoeren loont - maar we zijn er nog niet!

dinsdag 16 juni 2015 / Redactie / 1 reactie

Afgelopen vrijdag hebben de grafische vakbonden overleg gehad met een delegatie van de dagbladbedrijven. Vervolgens hebben ze maandag 15 juni overleg gevoerd met het KVGO. Uiteraard stond het cao-conflict op de agenda, en dan met name het door werkgevers zo gewenste decentrale loonbeleid.

 

Nog even ter herinnering het voorstel van werkgevers:

·         werkgevers willen met vakbonden alleen nog een centrale loonafspraak maken voor die werknemers die aan het begin van hun loonschaal zitten. Alle andere mogelijke loonsverhogingen willen werkgevers op bedrijfsniveau afspreken met de medezeggenschap. Onderdeel hiervan is dat werkgevers dus alleen verhogingen afspreken alleen op de schaal van de cao. Dat betekent dus dat loonsverhogingen over de feitelijke salarissen tot het verleden zullen behoren.

 

Voorstel van werkgevers van maandag 15 juni 2015

·         uitgangspunt is en blijft dat KVGO en vakbonden op centraal niveau afspraken blijven maken over de loonsverhoging.

·         deze loonsverhoging geldt voor iedereen, en gaat over de feitelijke salarissen.

·         werkgevers willen nog wel op decentraal niveau afspraken kunnen maken met de medezeggenschap over hoe men komt van het begin naar het einde van de loonschaal. Bij geen loonbeleid geldt gewoon wat er nu ook in de cao staat: schaalverhoging is dan 2% per stap.

·         werkgevers willen spelregels met vakbonden afspreken waaraan dit decentrale loonbeleid minimaal aan moet voldoen. Daarnaast moet een met medezeggenschap overeengekomen loonbeleid voor dispensatie worden voorgelegd aan de commissie cao-zaken. In deze commissie zit ook een vertegenwoordiging van de vakbond.

 

Een stap voorwaarts, maar…

Zoals je kunt lezen is dit een grote stap voorwaarts van werkgevers. Een grote stap, maar voor vakbonden nu nog niet helemaal genoeg. Temeer daar we nog niet weten hoe de spelregels eruit gaan zien. Hier zullen wat vakbonden betreft onder andere harde voorwaarden in moeten staan, die misbruik (zo veel als mogelijk) moeten uitsluiten. Daarnaast is een voorwaarde van de vakbonden dat jullie voor eventuele invoering geraadpleegd moeten worden. En alleen als een meerderheid van stemmen achter invoering staat, kan dit (onder voorwaarden) worden ingevoerd.

 

Vakbonden hebben gereageerd met een totaal cao voorstel:

·         wij gaan niet akkoord ("nee, tenzij!") met uw voorstel met betrekking tot decentraal loonbeleid, tenzij partijen waterdichte spelregels kunnen afspreken, en in combinatie met:

·         wij stellen voor een cao afspraak met een looptijd tot 31-12-2015.

·         wij stellen een loonsverhoging voor van 1% per 1-1-2014, 1,5% per 1-1-2015 en een eenmalige uitkering per 1-10-2015 van bruto €300,- voor iedereen.

·         indien werkgevers met bovenstaand akkoord gaan zijn wij bereid onze overige voorstellen voor deze cao periode te laten vallen, indien werkgevers dit ook doen! (denk bv. aan klokurenmatrix en pensioenpremie)

 

Als werkgevers dit accepteren, kan de rest van dit jaar gebruikt worden om met elkaar de overige voorstellen van partijen te bespreken. Dit om er (zo veel als mogelijk is) voor te zorgen dat een volgend cao overleg, voor na 1 januari 2016, op tijd afgerond kan zijn.

 

Met bovenstaand totaal-voorstel willen de vakbonden bereiken dat er nu voor iedereen helderheid komt. Partijen gaan de komende dagen gebruiken om met elkaar te proberen de spelregels voor decentraal loonbeleid op te stellen. Vakbonden gaan ook hun voorstel uitwerken en zo spoedig mogelijk formeel indienen.

 

Afgesproken is dat partijen donderdag 25 juni 2015 formeel overleg gaan voeren. Tot die tijd hebben vakbonden toegezegd eventuele stakingen op te schorten tot in ieder geval na dit overleg. Uiteraard geldt dit niet voor (geplande)kantinebijeenkomsten en poortacties.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • vrijdag 26 juni 2015 / zemel

  Zo en wat is er uit de onderhandelingen gekomen mensen

 
 _____   __  __   _____  _  _   _ __  _  _  
| __ \\  \ \\/ //  / ___// | || | || | |/ // | || | || 
| | \ ||  \ ` //  \___ \\ | || | || | ' // | || | || 
| |__/ ||  | ||   /  // | \\_/ || | . \\ | \\_/ || 
|_____//   |_||  /____//  \____//  |_|\_\\ \____// 
 -----`   `-`'  `-----`   `---`  `-` --`  `---`