/ Kiem Nieuws

RSS

Teken niet zomaar voor een loonoffer

zondag 01 februari 2015 / Redactie / geen reacties

Teken niet zomaar voor een loonoffer

Steeds vaker eisen werkgevers van werknemers dat ze loon inleveren, terwijl hun werk hetzelfde blijft. Zo'n loonoffer kan ook gaan over inleveren van uren of secundaire arbeidsvoorwaarden. Wettelijk mag een werkgever een loonoffer niet eenzijdig opleggen. Dus teken niet zomaar als je werkgever vraagt akkoord te gaan met een loonoffer. De gevolgen zijn vaak groter dan je denkt. De FNV heeft loonoffers met succes bij de rechter aangevochten.

Loonoffer en de gevolgen

De effecten van een loonoffer zijn vergaand. Salarisverlaging betekent ook minder vakantiegeld, eindejaarsuitkering en lagere toeslagen. Je bouwt minder pensioen op en kom je na zo’n loonoffer alsnog zonder werk te zitten dan ontvang je ook een lagere uitkering WW. Want de hoogte van je werkloosheidsuitkering wordt gebaseerd op dat lagere salaris.

Loonoffer nooit zomaar tekenen

We adviseren nooit zomaar te tekenen als je werkgever een loonoffer vraagt. Zoek eerst uit wat je rechten zijn. Vraag dat na bij de vakbondsbestuurder die bij jouw bedrijf is betrokken of via ons Contact Centrum. Als werknemer hoef je eenzijdige verslechteringen namelijk niet te accepteren.

Loonoffer met succes bij rechter aangevochten

In een eerder door ons aangbrachte zaak verwees de rechter loonoffers naar de prullebak. Die uitspraak maakte klip en klaar duidelijk dat werkgevers een arbeidsovereenkomst niet zomaar eenzijdig mogen wijzigen. Dat geldt in het bijzonder voor een belangrijke arbeidsvoorwaarde als loon. 

Pakket van afspraken

Overigens staan de meeste cao’s het vragen van loonoffers niet toe. De FNV is tegen loonoffers. Als werknemers dat willen, zijn we zijn best bereid om te praten over andere arbeidsvoorwaarden. Dat kan aan de cao-tafel. Als onderdeel van een pakket afspraken om werknemers goed en gezond door te laten werken tot aan hun pensioen. Maar vaak gaat het werkgevers alleen om het verlagen van loonkosten

Loonoffer lost zelden probleem op

Voor een bedrijf dat in ernstige problemen verkeert, biedt een loonoffer maar zelden een oplossing. In het enkele geval dat een bedrijf daar wel een moeilijke periode mee kan overbruggen, vindt de FNV dat een loonoffer slechts voor beperkte tijd moet gelden. En alleen als er voor werknemers harde garanties op werkzekerheid tegenover staan. We vinden het bovendien beter om dan te kiezen voor tijdelijk inleveren van secundaire arbeidsvoorwaarden en niet voor verlagen van loon.

Race naar het putje

Gaat het ene bedrijf over tot het verlagen van loon, dan moet de concurrentie meestal volgen. Zo ontstaat een race naar het putje van almaar goedkoper werken. Niet goed vindt de FNV. Want noch het bedrijf, noch de werknemer is daarmee geholpen.

 

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 __  __  _____  _  _   ___   _  _   ______ 
 \ \\/ // | ___|| | \ / ||  / _ \\ | | | || /_  _// 
 \  //  | ||__  | \/ || / //\ \\ | |/\| ||  -| ||- 
 / . \\  | ||__  | . . || | ___ ||| /\ ||  _| ||_ 
 /_//\_\\ |_____|| |_|\/|_|| |_|| |_|||_// \_|| /_____// 
 `-` --` `-----` `-` `-` `-`  `-` `-`  `-` `-----`