/ Kiem Nieuws

RSS

Cao-onderhandelingen Grafimedia echt van start!

woensdag 21 mei 2014 / Redactie / 13 reacties

Eindelijk was het dan zover: op 20 mei zijn de onderhandelingen van start gegaan. Niet dat er gelijk hard is onderhandeld: werkgeversorganisatie en vakbonden hebben hun wederzijdse voorstellen uitgewisseld en toegelicht.

Wel heeft deze toelichting voor FNV KIEM de nodige helderheid gegeven: bij het lezen van de werkgeversvoorstellen, bekroop ons een behoorlijke teleurstelling. Er zitten namelijk nogal wat verslechteringsvoorstellen in, zoals:

- een extra loonschaal gelijk aan het minimumloon;
- een nieuwe klokurenmatrix die, we hebben het nog niet gezien, in ieder geval een lagere toeslag zal kennen;
- bijzonder verlof kan wel uit de cao;
- 1% eenmalige uitkering komt te vervallen! hiervoor in de plaats willen werkgevers een budget van 2% van het salaris reserveren in het kader van duurzame inzetbaarheid;
- huidige pensioenpremie verdeling van 2/3 en 1/3 naar 50/50;
- afschaffen van voorwaardelijke backservice. (=2%);
- overgang naar vast loonbegrip als grondslag voor het pensioengevend salaris.

Dit alles in combinatie met het voorstel dat er geen arbeidskostenstijging mag plaatsvinden gedurende de af te spreken looptijd (voorstel werkgevers is 3(!) jaar na invoering van de nieuwe cao.
 
Wat willen wij:
- een fatsoenlijke loonsverhoging, die (enigszins) recht doet aan de gestegen inflatie.
- een looptijd die de mogelijkheid biedt dat de nieuwe cao dusdanig ingevoerd wordt dat zo veel mogelijk werknemers bewust zijn van wat er gaat gebeuren. De bedoeling is dat de geheel nieuwe cao ingevoerd gaat worden. Deze cao laat veel over aan het overleg op ondernemingsniveau. Werknemers moeten zich daar goed op kunnen voorbereiden, is onze mening.
- een reiskostenvergoeding invoeren in de cao.
- nu starten met communicatietraject over oplosmiddelen.
- een protocol in de cao opnemen over mantelzorg.
- uitbreiding mogelijk maken van de huidige 80/90/100 regeling.
- 100% vergoeding bij functiegerelateerde scholing en 50% bij arbeidsmarktgerelateerde scholing.
- uitzendkrachten vanaf dag 1 onder de cao-Grafimedia.
- (studie-) afspraak nav passage in het sociaal akkoord betreffende de invoering van nieuwe WW-wetgeving.

Naar onze mening zeer bescheiden voorstellen, passend bij de helaas nog steeds voortdurende slechte economische toestand van de bedrijfstak. Werkgevers willen alleen maar verdere verslechteringen, waarbij gezegd moet worden dat ze deze (deels) willen doorvoeren om wellicht een eventuele loonsverhoging mogelijk te maken, zo zeiden zij. Uiteraard zijn wij bereid om alle mogelijkheden te onderzoeken. Vast staat voor ons wel dat het niet mag leiden tot een verdere verslechtering van de (primaire) arbeidsvoorwaarden van onze leden.

Op 16 juni praten we verder, het zal u duidelijk zijn dat we nog heel ver verwijderd zijn van een akkoord.
We houden u uiteraard op de hoogte, blijf daarom deze website bezoeken!

Uw onderhandelingsdelegatie van FNV KIEM:

Raymond van Aken (kaderlid, werkzaam bij Hassink Drukkers)
Peter Jansen (kaderlid, werkzaam bij Senefelder Misset)
Jos Cohen (vakbondsadviseur FNV KIEM)
Bernard van Iren (bestuurder FNV KIEM)

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • De comfortabele arbeidsovereenkomst creatieve industrie

  donderdag 22 januari 2015

  Het project Comfortabele Arbeids Overeenkomst Creatieve Industrie is een initiatief van cao-partijen in de grafimedia en uitgeverijen, waaronder FNV KIEM. Belangrijkste doelstelling van het project is een nieuwe cao Creatieve Industrie te ontwikkelen die is afgestemd op de situatie binnen grafische ondernemingen en uitgeverijen. Lees meer over de comfort… Lees verder

/ Kiem Reacties

 • woensdag 22 oktober 2014 / Ron als 36 jaar in het vak

  De werknemers worden al jaren in de zeik genomen door de werkgevers die wel hun zakken kunnen bilijven vullen. En de Vakbond blijft het maar pikken en slikken, dat moet afgelopen zijn vroeger gooide men het werk massaal neer maar tegenwoordig durven de werknemers niets meer in angst hun baan te verliezen. Dit alles mede door de vakbonden en hun goed keuring van de totale verslechtering van de Grafische CAO waarin de werkgevers steeds meer macht kregen over de onderhandelingen, vandaar ik mijn lidmaatschap heb opgezegd.

 • donderdag 12 juni 2014 / G.Hof

  Dit slaat nergens op de eenmalige uitkering van 1% te laten vervallen ze zijn er al beter van af gekomen door de afschaffing van de spaarloonregeling. En nu dit ook nog afschaffen? En 2% in duurzame inzetbaarheid????...hahaha....nou wordt ie mooi, het enige wat ze willen is met minder peroneel meer productie...laat me niet lachen.

  Afblijven van de ploegentoeslag! en anders maar STAKEN! het contract is wederzijds getekend. En dat gelul dat het niet meer van deze tijd is is natuurlijk onzin, ze profiteren er wel degelijk van dus mag er ook wel wat tegenover staan. Je mag dus wel in de nachten,avonden en vrijdagavonden komen maar de toeslag naar beneden? no way!

  FNV LUISTER NAAR DE ACHTERBAN!

 • dinsdag 03 juni 2014 / Joke Boks

  Alle voorstellen ten spijt.... Mijn werkgever zegt dat hij geen geld heeft om mij na ontslag door reorganisatie zijn verplichtingen jegens de CAO na te komen en het UWV gaat gewoon akkoord met mijn ontslagaanvraag..... Ben ik daarom 33 jaar lid van de FNV?

 • donderdag 29 mei 2014 / john thielens

  als de klokurenmatrix omlaag heeft het toch geen nut om nog ploegen dienst te draaien of zie ik dat niet goed plus de cao was augustus 2013 toch afgelopen dus als nu 2014 een nieuwe cao komt luister dan HEEl GOED NAAR DE AGTERBAN WANT DE MENSEN ZIJN HET GOED ZAT zo niet dan zullen veel leden zich afvrachen is het nog verstandich om lid TE BLIJVEN DUS FNV DOE JULIE BEST en informeer de achterban vroeg genoeg wij hebben de werkgever nodig MAAR HIJ ONS OOK !!!!!!!!! want julie willen jongeren dan moet je het toch aantrekelijk maken voor hun!!!!!!!!!

 • donderdag 29 mei 2014 / john

  bij deze wil ik zegen dat als de mensen aan de top een bones ovangen en dan een cao willen die niet goed voor ons werknemers is dan maar AKTIE !!!

 • woensdag 28 mei 2014 / Herman

  Leuk voor de stagiairs om te lezen dat de sector geeft om zijn personeel en zulke aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden biedt.
  Juist de CAO beschermt het personeel en de werkgevers tegen de prijsduikers. Ik ben heel benieuwd of de werkgevers eerlijk durven te zijn en te benoemen wie het hardste strijden voor deze verslechtering.

 • dinsdag 27 mei 2014 / John

  De oude CAO is alweer bijna een jaar afgelopen, en nog steeds geen nieuwe. Hoop wel dat er met terugwerkende kracht een inflatiecorrectie en loonsverhoging komt. Verder liever een CAO voor 1.5 jaar,ingaande op 1 januariregen van dit jaar. Reiskosten vergoeding moet ook aangepast worden aan de huidige prijzen. De voorstellen van de werkgevers slaan werkelijk nergens op. Zij maken zo juist de grafische industrie kapot.

 • vrijdag 23 mei 2014 / Werknemer

  Ik vind het heel erg om te lezen dan de werkgevers zo denken.
  Waarom geen fatsoenlijke loonsverhoging? Dit duurt nu al jaren, als dit zo doorgaat en weer 3 jaar gen verhoging dan gaat alles heel erg scheef lopen. Ik lees ook niets over terugwerkende kracht.

  Laat er aub ook echt goede voorwaarden in komen voor scholing, ook als dat buiten de functie ligt. Dan kan de werknemer zelf de keuze maken om bij te scholen. Zeker met de onzeker toekomst van de branche.

  Wat betreft de comfortabele CAO. Het lijkt mooi maar er is voor de werkgever wel erg veel ruimte om zaken in hun voordeel om te buigen. In de praktijk is het zo dat de directie veel kan bepalen en als er straks veel wordt opengelaten dat in overleg tussen werkgever en werknemer zou moet worden geregel dan vrees ik dat in de meeste gevallen dit niet in het voordeel van de werknemer zal gebeuren.

 • donderdag 22 mei 2014 / Lo

  Ik sluit mij volledig bij bovenstaande personen aan.
  Voorstellen werkgevers direct in de prullenbak !!
  Het woordje enigzins moet ook verdwijnen, we zijn al jaren tekort gedaan.
  Dan maar de ketting op de poort.

 • donderdag 22 mei 2014 / C.J.A. Braat

  De werkgevers laten de werknemers met de rug tegen de muur staan. Wij hebben als werknemers altijd gevochten voor om-, her- en bijscholing in de sector Uitgeverij en met name in de bedrijven van respectievelijk VNU en later Wegener. De werknemers zijn altijd gebruikt als melkkoe. De heren aan de top hebben hun zakken behoorlijk gevuld. En door reorganisaties zijn velen weg uit de grafische bedrijfstak. Ook heeft dat uiteraard te maken met de veranderingen op mediagebied. Achteraf bekeken hadden werkgevers toch beter kunnen investeren in die nieuwe technieken en inspelen op de wensen van de klanten. Dan hadden meer collega's nog werk gehad. Deze rakker sluit zich helemaal aan bij de woorden van Henk Coeckelbergh en Arjan.
  Met vriendelijke groet van Kees Braat, voorzitter afdeling Zuidwest-Nederland

 • donderdag 22 mei 2014 / Arjan

  Het verbaasde mij ten zeerste om te lezen dat de cao onderhandelingen nu echt van start gaan, temeer omdat Dhr. van Iren op 11 maart heeft geroepen dat een nieuwe cao "in het verschiet" lag (zie http://www.fnv-kiem.nl/nieuws/grafimedia/2560).
  Uiteraard ben ik het ook niet eens met de voorstellen die er liggen van de werkgevers kant, ik ga er dan ook vanuit dat de onderhandelaars van Kiem dan ook tegen de devaluatie van de cao zijn, en deze voorstellen op voorhand afkeuren.
  Tot slot ergerde ik me nogal aan het woord enigszins in het voorstel van fnv kiem over de loonsverhoging, deze mag dan wel tussen haakjes staan maar na jaren van beperkte loonsverhogingen, lijkt mij dat wij nu eens aan de beurt zijn voor een verhoging die (flink) hoger ligt dan de inflatie, roepen dat het slecht gaat in de grafische industrie hoor ik al jaren, en komt altijd bovendrijven bij elke cao onderhandeling.
  Bijna een jaar na afloop van de huidige cao ga ik er vanuit dat het niet al te lang meer gaat duren voordat er daadwerkelijk iets gaat gebeuren.
  AKTIE!!

 • donderdag 22 mei 2014 / H. Coeckelbergh

  Een schoolvoorbeeld van een 'oneerbaar' voorstel!!

 • woensdag 21 mei 2014 / Lid

  Dit noemen de werkgevers voorstellen?
  Klokurenmatrix omlaag? Deze mensen weten niet wat het is om op onregelmatige tijden te werken en wat voor invloed dat heeft op mensen.
  De nieuwe cao moet ingaan toen de vorige is afgelopen en er moet een degelijke inflatiecorrectie doorgevoerd worden.

 
 ______  _  _  ______   _____   _____  _  _  
 /_  _// | || | || |   \\ | ___|| / ____|| | || | || 
 `-| |,- | || | || | -- // | ||__  / //---`' | || | || 
  | ||  | \\_/ || | -- \\ | ||__  \ \\___  | \\_/ || 
  |_||  \____// |______// |_____|| \_____|| \____// 
  `-`'   `---`  `------`  `-----`  `----`  `---`