/ Kiem Nieuws

RSS

Principeakkoord Fotofinishing

maandag 17 mei 2010 / Redactie / 1 reactie

FNV KIEM en CNV Media hebben op 12 mei 2010 met de Werkgeversvereniging Fotofinishing Bedrijven (WFB) een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de Fotofinishing Bedrijven in Nederland.

De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 jaar, lopend van 1 april 2010 tot en met 31 maart 2011. Per 1 juli 2010 worden de salarissen structureel met 1% verhoogd. Daarnaast zal aan de werknemer, die lid is van een bij de cao betrokken vakbond, ook dit jaar gedurende de looptijd van de cao de helft van de kosten van het lidmaatschap door de werkgever worden vergoed. Dit in combinatie met de gebruikmaking van de fiscale mogelijkheid voor vakbondscontributie. Na overlegging van de declaratie van de vakbond zal bij de salarisbetaling in de maand november/december deze tegemoetkoming worden geëffectueerd.

Brede inzetbaarheid    
Vakbonden en werkgever hechten grote waarde aan brede inzetbaarheid van medewerkers. Het volgen van opleidingen en verbeteren van vaardigheden is daarvoor van belang. Om die reden zal dit jaar in het functioneringsgesprek nadrukkelijk de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker aan de orde komen, ook die van de medewerker met een klein part-time dienstverband.

Evaluatie
Het effect van deze gesprekken zal bij de volgende cao-onderhandelingen geëvalueerd worden. Daarnaast zullen de al in gang gezette trajecten, onder meer in de vorm van e-learning worden geëvalueerd en, afhankelijk van de uitkomst, breder ingezet kunnen worden.

Goedkeuring
Het principeakkoord wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van FNV KIEM. Na goedkeuring wordt overgegaan tot ondertekening van de nieuwe cao.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • dinsdag 18 mei 2010 / appie

  per 1 april gaat hij in maar 1 juli pas meer loon dus weer 3 maanden minder loon.per 30-06-2010 ben ik ontslagen omdat het slecht gaat.dus die 1 procent loop ik dus weer mooi mis bedankt werkgever.

 
 _  _   _____  _____   _____   _____   ___  
| \ / || | ___|| | __ \\  | ___||  / ___//  / _ \\ 
| \/ || | ||__  | | \ || | ||__   \___ \\ | / \ || 
| . . || | ||__  | |__/ || | ||__   /  // | \_/ || 
|_|\/|_|| |_____|| |_____//  |_____|| /____//  \___// 
`-` `-`  `-----`  -----`  `-----` `-----`   `---`