/ Kiem Nieuws

RSS

Brede coalitie trekt aan bel bij Bussemaker over beroepsonderwijs

donderdag 28 februari 2013 / Redactie / 2 reacties

Een breed scala aan organisaties heeft minister Bussemaker (OCW) in een brief zijn zorgen geuit over de toekomst van het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland.

Namens deze coalitie van vakbonden, werkgevers, scholen en studenten dringt FNV KIEM-voorzitter Edwin Bouwers er in de brief op aan dit onderwijs niet de sluitpost te laten zijn van deze kabinetsbegroting.  Het regeerakkoord snijdt aanzienlijk in deze onderwijssector. Zo verdwijnt het netwerk van kenniscentra goeddeels uit Nederland. Deze centra vormen de verbinding tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven.


In een gezamenlijk pamflet bij de brief formuleren de organisaties de voorwaarden waaraan een succesvol middelbaar beroepsonderwijs dient te voldoen. “Wilt u de verworvenheden van het huidig onderwijsbestel bewaren, zoals een jeugdwerkeloosheid die ver onder  het Europese gemiddelde ligt, dan dringen wij er bij u op aan onze uitgangspunten over te nemen”, aldus het brede front van organisaties.

Nieuw systeem nodig
Met het wegvallen van een deel van de overheidsfinanciering is “een nieuw systeem” nodig, stellen de organisaties. Zo staat of valt een succesvol middelbaar beroepsonderwijs met een nauwe en gelijkwaardige samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs. De arbeidsmarkt moet daarbij leidend zijn. De toekomstige marktvraag wordt gezamenlijk ingeschat. Accreditatie in combinatie met een ‘sterrensysteem’ moet de kwaliteit van de leerbedrijven borgen. In het nieuwe systeem dient het middelbaar beroepsonderwijs bovendien zo decentraal mogelijk georganiseerd en aangestuurd te worden.

Met het voorgestelde systeem is het volgens de betrokken organisaties ook in de toekomst mogelijk om een succesvol middelbaar beroepsonderwijs te organiseren in Nederland.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • donderdag 07 maart 2013 / Doré Coumans

  De kenniscentra zijn de uitvoerders voor wat betreft het wijzigen van de kwalificatiedossiers. De regie ligt bij het SBB: Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.
  Het MBO en het bedrijfsleven werken in het SBB samen aan thema’s als kwalificatiestructuur, examens, beroepspraktijkvorming en opleidingsaanbod.
  De kenniscentra hebben naast de taak om de kwalificatiedossiers te onderhouden meerdere taken o.a ter ondersteuning van de kwalitieit van de beroepspraktijkvorming.

 • vrijdag 01 maart 2013 / Lizzy Sneevliet

  De brede coalitie die aan de bel trekt bij Bussemaker over beroepsonderwijs bestaat alleen uit mannen. Zijn echte stakeholders mannen? Behalve dat vrouwen ontbreken is er ook geen vertegenwoordiger uit het onderwijs. Waarom niet AOB of de BON bij een dergelijk initiatief betrokken? Een nauwe en gelijkwaardige samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs zal toch gerealiseerd moeten worden vanuit het onderwijs door docenten en het lagere management. Ronald Wilcke vertegenwoordigt echt niet de werkvloer van het onderwijs, hij staat daarvan op grote afstand. De AOB en de BON vragen om meer sturing vanuit het Ministerie en minder macht aan de bestuurders, zij zijn niet voor zo decentraal mogelijke sturing omdat veel macht in handen van de Raad van Besturen van de ROC's legt en de werkvloer geen inbreng heeft. Kijk naar wat er bij Amarantis is gebeurt.
  De werkvloer zal blij zijn als er niet elk jaar door de Kenniscentra geproduceerde kwalificatiedossiers met nieuwe eisen waar aan het onderwijs moet voldoen. In die zin is de opheffing van die Kenniscentra een zege voor het middelbaar beroepsonderwijs.

 
 __  _  _  _   _____  _  _  __  __  _____  
| || | || | || | ||  / ___// | || | || \ \\ / // | ___|| 
| '--' || | || | ||  \___ \\ | || | || \ \/ //  | ||__  
| .--. || | \\_/ ||  /  // | \\_/ ||  \ //  | ||__  
|_|| |_|| \____//  /____//  \____//   \//   |_____|| 
`-` `-`  `---`  `-----`   `---`    `   `-----`