/ Kiem Nieuws

RSS

Pilot comfortabele arbeidsovereenkomst gestart

maandag 18 februari 2013 / Redactie / 1 reactie

De cao-partijen die zich bezighouden met de Grafimedia cao zijn al lange tijd bezig om de huidige cao zo om te bouwen dat deze toekomstbestendig wordt. Het voornemen is om de huidige cao in 2014 te vervangen door een nieuwe cao.

In dat kader hebben de cao-partijen afgesproken dat in 2013 een pilot gestart wordt voor een beperkt aantal bedrijven die gaan proefdraaien met de zg. comfortabele arbeidsovereenkomst. De eerste twee bedrijven zijn begin februari begonnen met de pilot Comfortabele Arbeidsovereenkomst. Men is ervan overtuigd dat dit project een bijdrage levert aan verbeterde en flexibele arbeidsverhoudingen. Een punt van zorg ligt er wel, onder meer bij de automatisering. Halverwege dit jaar zullen de cao-partijen, waaronder FNV KIEM, de pilot evalueren.

"Open communicatie is het sleutelwoord bij de opzet van de nieuwe Comfortabele Arbeidsovereenkomst," zegt FNV KIEM-bestuurder Bernard van Iren. "Het overleg tussen werkgevers en werknemers wordt hiermee gefaciliteerd. Het is echter aan hen om hier ook inhoud aan te geven."

Win-win situatie
“De Comfortabele Arbeidsovereenkomst biedt een win-winsituatie voor werkgever en werknemers. Het is motivatie-op-maat. Daarbij kan optimaal rekening worden gehouden met individuele drijfveren,” zegt directeur Gerard Slot van MultiCopy, een van de KVGO-leden die meedraait in de pilot.

Het doel van de comfortabele arbeidsovereenkomst is een set toekomstgerichte, collectieve arbeidsvoorwaarden met ruimte voor maatwerk en flexibiliteit. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een ‘sectoroverstijgend’ aanbod van diensten voor pensioen en sociale zekerheid. “Vragen naar wensen van je mensen. Rekening houden met wat hen beweegt en dus motiveert. Die ruimte kunnen we als werkgevers best geven. In een open dialoog. En dat resulteert in een win-win- situatie”, zegt Slot.

Sterke teams
Slot, tevens lid van het bestuur van het KVGO, verwacht veel van de pilot en de ‘Comfortabele’ zelf. “De hele wereld individualiseert. De een is de ander niet, maar samen vormen we wel een team waar je als werkgever succesvol mee wilt zijn. De Comfortabele Arbeidsovereenkomst biedt daardoor teammotivatie-op-maat. En sterke teams heb je nodig om succesvol de toekomst in te gaan.”

Inspelen op ontwikkelingen
Ook drukkerij Vandenberg in Maarn doet mee aan de pilot. Financieel directeur Bert van den Berg stelt dat bedrijven in de communicatiebranche snel moeten inspelen op de ontwikkelingen die gaande zijn. “Niet afwachten, maar vooroplopen. Stilstand is tenslotte achteruitgang. Met de huidige en verouderde cao als leidraad kunnen we niet uit de voeten. Alles is vastgelegd. Dat geeft rust, maar beperkt ook de ontwikkeling van zowel het bedrijf als de medewerkers. Door met elkaar in overleg te gaan, creëer je meer betrokkenheid en flexibiliteit.”

Niet voor verrassingen
Van den Berg ziet het als een voordeel dat de ervaringen die zijn bedrijf opdoet, worden meegenomen tijdens de pilot. “We komen dan in 2014 niet meer voor verrassingen te staan. Door de persoonlijke begeleiding van Altersum en iSelect zijn wij in staat om dit proces op gedegen wijze in te voeren.” Over de verwachtingen rond de pilot stelt Van den Berg: "Jaarlijks hebben we met iedereen een functioneringsgesprek en vier keer een coachingsgesprek. Het met elkaar naar een passende samenwerking zoeken is dus niet nieuw voor ons. Tijdens de kick off voor de pilot was niet iedereen positief, toch werd er met een ruime meerderheid voorgestemd. Nu is iedereen ervan overtuigd dat deze Comfortabele Arbeidsovereenkomst zeker gaat bijdragen aan verbeterde en flexibele arbeidsverhoudingen. Een punt van zorg ligt er bij de automatisering. Op dit moment vraagt dat te veel inspanning van de loonadministratie. Zodra dit proces op orde is, ben ik ervan overtuigd dat de pilot een succes gaat worden.”

Bron: FNV KIEM/KVGO

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • De comfortabele arbeidsovereenkomst creatieve industrie

  donderdag 22 januari 2015

  Het project Comfortabele Arbeids Overeenkomst Creatieve Industrie is een initiatief van cao-partijen in de grafimedia en uitgeverijen, waaronder FNV KIEM. Belangrijkste doelstelling van het project is een nieuwe cao Creatieve Industrie te ontwikkelen die is afgestemd op de situatie binnen grafische ondernemingen en uitgeverijen. Lees meer over de comfort… Lees verder

/ Kiem Reacties

 • woensdag 13 maart 2013 / john

  als we iedere weekend moeten werken is dat niet struktuweel over werken ?

 
       ___        _  _   _____   ___  
 ____   / _ \\   ___  | || | || / ___||  / _ \\ 
 |  \\  / //\ \\  /  || | || | || | // __  / //\ \\ 
 | [] || | ___ || | [] || | \\_/ || | \\_\ || | ___ ||
 | __// |_|| |_||  \__ || \____//  \____// |_|| |_||
 |_|`-`  `-`  `-`   -|_||  `---`   `---`  `-`  `-` 
 `-`           `-`