/ Kiem Nieuws

RSS

Compensatie AOW-hiaat voor vutters

maandag 16 juli 2012 / Redactie / geen reacties

 Per 1 april 2012 wordt de AOW berekend vanaf de datum van de 65e verjaardag. Het AOW-pensioen gaat dus niet meer in op de eerste dag van de maand waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt, maar op de dag waarop iemand jarig is. Wie op de laatste dag van de maand jarig is, mist bijna een maand uitkering.

VUT-uitkering
Uitkeringen zoals de WW, WAO, WIA, ZW, IOW, IOAW en ANW lopen voortaan door tot de 65e verjaardag. VUT-uitkeringen zoals het VUT-fonds FWG die voor grafici en dagbladjournalisten uitvoert, eindigen echter de laatste dag van de maand vóór het 65e jaar. Afhankelijk van de geboortedag, kan daardoor de eerste maand een AOW-hiaat ontstaan. 

Om het AOW-hiaat voor vutters te compenseren, hebben de betrokken cao partijen besloten om, voor de gemiste AOW, een vergoeding toe te kennen. Deze compensatie geldt voor de genoemde versobering van de AOW. Eventueel toekomstige aanpassingen van de AOW vallen hier niet onder. Nieuwe wijzigingen worden opnieuw voorgelegd aan de cao-partijen.

Het VUT-fonds FWG betaalt de vergoeding. De regeling gaat met terugwerkende kracht in, vanaf 1 april 2012. De berekening van de vergoeding vindt (ongeacht de individuele situatie) plaats op basis van het standaardbedrag AOW voor alleenstaanden (€ 1.085,63 vanaf 1 juli 2012) vermeerderd met de vakantie-uitkering (€ 59,16)
 
Voorbeeld
Iemand die 65 jaar wordt op 20 juli 2012, ontvangt éénmalig een bruto compensatiebedrag van
19/31 x € 1.145 = € 702.
 
Toelichting
Het aantal dagen tot de geboortedag wordt gedeeld door het aantal dagen van de maand en vermenigvuldigd met de actuele AOW voor alleenstaanden. Het betreft dus een ‘standaard’ tegemoetkoming, er wordt niet gekeken naar overige omstandigheden. Het kan dus zijn dat deze vergoeding iets te hoog, dan wel iets te laag is ten opzichte van het werkelijke gemis aan AOW in die eerste maand.

Toekenning van de vergoeding vindt plaats in de maand van de 65e verjaardag.
 
Betreffende vutters worden in juli 2012 geïnformeerd over bovenstaande compensatieregeling.
 
Bron: Grafimediafondsen.nl

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _ __   ___   _ _   ______  _____   ______ 
 | |/ //  / _ \\  | \| || /_  _// | __ \\  /_  _// 
 | ' //  | / \ || | ' ||  -| ||- | | \ ||  -| ||- 
 | . \\  | \_/ || | . ||  _| ||_ | |__/ ||  _| ||_ 
 |_|\_\\  \___//  |_|\_|| /_____// |_____//  /_____// 
 `-` --`  `---`  `-` -`  `-----`  -----`  `-----`