/ Kiem Nieuws

RSS

Vakbonden houden vinger aan de pols bij Thieme

maandag 08 maart 2010 / Redactie / 4 reacties

Op donderdag 4 maart spraken FNV KIEM en CNV Media met Thieme Grafimedia Groep over de recente faillissementen. Voor de medewerkers die hun baan verliezen denkt de directie op aandringen van de vakbonden na over een outplacementtraject. De mensen die binnen een andere Thieme-bedrijf een doorstart maken, nemen het aantal opgebouwde dienstjaren mee als ze in vaste dienst komen. De bonden houden een vinger aan de pols.

Midden februari is faillissement uitgesproken voor vijf bedrijven van Thieme Grafimedia Groep. In eerste instantie wees FNV KIEM het bedrijf op het eerder afgesproken sociaal beleidskader. Maar dat bleek juridisch geen stand te houden. “We hebben het sociaal beleidskader destijds afgesproken met de intentie dat dit zou gelden bij alle organisatiewijzigingen in de hele Thieme-groep. Daarom waren wij van mening dat het ook zou gelden bij deze (strategische) faillissementen. Na de recente gebeurtenissen bleek dat dit juridisch niet haalbaar is. We hebben met de nieuwe algemeen directeur van Thieme, de heer Hovestad, de afspraak gemaakt dat het sociaal beleidskader tijdelijk van de baan is en wij direct aan tafel komen bij eventuele veranderingen in de organisatie,” zegt Tanja Magnée, bestuurder bij FNV KIEM.

Magnée maakt zich hard voor een goed outplacement traject voor de mensen die nu hun baan verliezen. De werknemers die lid zijn van FNV KIEM kunnen door de vakbond worden aangemeld bij mobiliteitscentrum C3 (Centrum Creatieve Carrières) waar zij gratis gebruik mogen maken van de ondersteuning op weg naar werk. De ontslagen werknemers van Thieme die nog geen lid waren van de vakbond krijgen dezelfde voordelen als zij nu lid worden van FNV KIEM.

Leden die zich willen aanmelden voor C3 , kunnen een e-mail sturen naar Elly van Breevoort, e.van.breevoort@fnv-kiem.nl

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • dinsdag 30 maart 2010 / C.M. Knijff-Huurman

  Waar is mijn reactie gebleven???????

 • zondag 28 maart 2010 / Richard van Rheenen

  Uw reactie bevreemde mij dermate, dat ik eigenlijk niet meer wilde reageren. Maar ik kan het toch niet laten.
  Is het eigenlijk niet vreemd dat u uw leden moet melden dat het sociale plan dat u met Thieme had afgesproken geen enkele juridische basis heeft? Dat is toch het eerste waar u naar kijkt voordat u uw goedkeuring aan zo'n plan geeft?
  U houdt de vinger aan de pols bij Thieme? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Een aantal praatsessies met de directie van Thieme waarna afspraken uiteindelijk niets waard blijken te zijn?
  Moet u niet gewoon erkennen dat u weinig voor uw leden in de GrafiMedia-branche kunt betekenen?

 • donderdag 11 maart 2010 / Tanja Magnée

  Beste meneer Van Rheenen,
  U heeft gelijk als u zich afvraagt wat de afspraken tussen werkgevers en vakbonden nog waard zijn. Die vraag heb ik zelf ook gesteld aan de interim directeur van de Thieme-groep. Door de vijf bedrijven zelf failliet te laten gaan werd het sociaal beleidskader dat wij kort daarvoor met Thieme hadden afgesproken, waardeloos. Natuurlijk ben ik daar als vakbondsbestuurder boos over en die boosheid heb ik zeker niet onder stoelen of banken gestoken. Echter, juridisch heb ik geen poot om op te staan en moet ik dus proberen op een andere manier nog wat te regelen voor onze leden die bij het faillissement betrokken zijn.
  Ik was aanwezig tijdens de faillissementsbijeenkomst van Thieme, vorige week woensdag, juist ter ondersteuning van onze leden. Ik heb met verschillende leden gesproken en hen advies gegeven. Meer kan ik helaas niet doen bij een faillissement; er is geen rol voor de vakbonden weggelegd. De curator is de baas en die heeft als opdracht om zoveel mogelijk geld uit de failliete boedel te redden zodat schuldeisers betaald kunnen worden.
  Door de vele reorganisaties en faillissementen van de afgelopen maanden was ik helaas niet in de gelegenheid alle betrokken bedrijven te bezoeken. Dat mag u mij verwijten en dat trek ik me ook aan. In die gevallen waarin ik niet zelf aanwezig kon zijn heb ik wel gewerkt aan een sociaal plan of andere maatregelen om de betrokken leden te helpen en is onze juridische dienst hard aan het werk geweest om vragen te beantwoorden of procedures te voeren.
  Ik houd de vinger aan de pols bij Thieme door de komende tijd regelmatig overleg te voeren met de directie en HRM, waarbij ik zeker kritisch zal zijn en de belangen van de werknemers bovenaan de agenda zal zetten. Ik kan echter geen ijzer met handen breken, helaas.

 • dinsdag 09 maart 2010 / R. van Rheenen

  Bovenstaande lezend vraag ik me af: hoe houdt u de vinger aan de pols? In de periode dat er een reorganisatie werd doorgevoerd bij de Den Haag media groep (een van de bedrijven die inmiddels failliet is verklaard) is er niets van de vakbond vernomen. Tijdens het faillissement is er niemand van de vakbond geweest die minimaal openlijk de leden van de vakbond steun heeft toegezegd.
  Hoe wrang is het om dat een paar dagen later een formulier van de vakbond te krijgen waarop staat vermeld dat de bond "naast" haar leden staat en daarom de gegeven "up-to-date" wil houden.
  Vergeef me dat ik het schrijf, maar in dit geval heeft u heel veel leden in de kou laten staan!
  Wat doet de vakbond aan het feit dat voor de vijf bedrijven van de Thieme GrafiMedia groep faillissement is aangevraagd als onderdeel van een vooropgezet saneringsplan om zo onder dure sociale plannen uit te komen?
  Wat zijn afspraken tussen wergevers en vakbonden nog waard?

 
 _  _  _  _        ___        __  __ 
| || | || | || | ||   ___   / _ \\   ___  \ \\/ // 
| || | || | || | ||  /  || / //\ \\  /  ||  \ ` // 
| \\_/ || | \\_/ ||  | [] || | ___ || | [] ||  | ||  
 \____//  \____//   \__ || |_|| |_||  \__ ||  |_||  
 `---`   `---`    -|_|| `-`  `-`   -|_||  `-`'  
             `-`         `-`