/ Kiem Nieuws

RSS

Pensioenfonds Grafische Bedrijven kort pensioenen niet

vrijdag 13 januari 2012 / Redactie / geen reacties

Het Pensioenfonds Grafische Bedrijven (PGB) gaat de pensioenen en opgebouwde pensioenrechten nog niet korten.

Dekkingsgraad op 99.4%
Dat heeft het bestuur besloten op basis van de gewijzigde renteberekening die De Nederlandsche Bank (DNB) heeft vastgesteld eind 2011. De dekkingsgraad komt nu naar verwachting uit op 99,4% in plaats van 96,3% die wel tot een kortingswaarschuwing  zou hebben geleid.

Uitgaande van die nieuwe dekkingsgraad kan PGB eind 2013 nog wel op het wettelijk vereiste niveau van ongeveer 105% uitkomen. Of dit werkelijk het geval is hangt volgens het PGB vooral af van de ontwikkeling op de financiële markten.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het daadwerkelijke vermogen van het pensioenfonds en het kapitaal dat het fonds rekenkundig nodig heeft voor de toekomstige pensioenen. Die verhouding ligt al een tijdje scheef (beneden de 100%). De komende twee jaar moet PGB de dekkingsgraad verbeteren naar 105% om voorlopig uit de gevarenzone te zijn.

Nieuwe beoordeling eind 2012
Of het fonds daar ook daadwerkelijk in slaagt, hangt sterk af van de financiële markten en daarnaast van de levensverwachting van Nederlanders en de rente. “De huidige rentestand blijft voor pensioenfondsen een risicofactor. Bij een lage rente moet er meer worden gereserveerd voor de uitbetaling van de pensioenen. Dat gaat ten koste van de dekkingsgraad. Eind 2012 wordt opnieuw beoordeeld of PGB op tijd hersteld. De dekkingsgraad moet dan  rond de 102% liggen”, zegt PGB.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _  _   ______  ______  _  _  _  _   _____  
| || | || /_  _// /_  _// | || | || | | | || | ___|| 
| || | ||  -| ||-   | ||  | || | || | |/\| || | ||__  
| \\_/ ||  _| ||_  _| ||  | \\_/ || | /\ || | ||__  
 \____//  /_____// /__//   \____// |_// \_|| |_____|| 
 `---`  `-----`  `--`    `---`  `-`  `-` `-----`