/ Kiem Nieuws

RSS

Korten pensioenen PGB misschien nodig: binnenkort meer bekend

dinsdag 10 januari 2012 / Redactie / geen reacties

De kans is aanwezig dat de dekkingsgraad van PGB tekort schiet.

Hij wordt nog berekend, aan de hand van de nieuwe richtlijnen van De Nederlandsche Bank. Per 31 december 2011 zou de dekkingsgraad op een niveau moeten liggen waarbij herstel naar het wettelijk vereiste niveau van circa 105% eind 2013 mogelijk is. Hij moet dan eind 2011 rond de 98% liggen.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het daadwerkelijke vermogen van het pensioenfonds en het kapitaal dat het fonds rekenkundig nodig zou hebben voor de toekomstige pensioenen. Die verhouding ligt al een tijdje scheef, dat wil zeggen beneden de 100%. Op 16 december jl. op 95,6%. Als het niet lukt om op tijd te herstellen, moet het fonds aanvullende maatregelen nemen, op grond van de wet. Theoretisch kan dan worden gekozen uit meer premie vragen, risicovoller beleggen, de pensioenregeling aanpassen of de pensioenen verlagen. In de praktijk blijft voor een fonds als PGB alleen de laatste optie over.

Meer duidelijkheid
Binnenkort weet PGB of de dekkingsgraad eind 2011 net wel of net niet voldoet aan de norm van DNB waarbij herstel tijdig mogelijk is. Is dat niet het geval, dat zal het fonds naar verwachting een waarschuwing moeten afgeven dat de pensioenen in 2013 moetenworden verlaagd.

Evaluatie herstelplan
Uiterlijk 11 februari 2012 levert PGB de evaluatie van het herstelplan in bij De Nederlandsche Bank. Fondsen die met een herstelplan te maken hebben, doen dat ieder jaar. Als er extra maatregelen nodig zijn om tijdig op het vereiste niveau uit te komen, worden die in de evaluatie uitgewerkt.

Een eventuele waarschuwing voor verlaging van de pensioenen wordt na overleg met de Deelnemersraad in het eerste kwartaal 2012 formeel aangekondigd en als de omstandigheden niet verbeteren een jaar later (april 2013) dus doorgevoerd. DNB gaat ermee akkoord dat de korting door de pensioenfondsen op die datum beperkt blijf tot 7%. Als PGB een korting moet aankondigen, zal het om een veel lager percentage gaan.

Bron: PGB

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 __  __  ______  _  _   ___   _  _   ___  
 \ \\/ // /_  _// | | | ||  / _ \\ | || | ||  / _ \\ 
 \  //  -| ||- | |/\| || | / \ || | || | || / //\ \\ 
 / . \\  _| ||_ | /\ || | \_/ || | \\_/ || | ___ ||
 /_//\_\\ /_____// |_// \_||  \___//  \____// |_|| |_||
 `-` --` `-----` `-`  `-`  `---`   `---`  `-`  `-`