/ Kiem Nieuws

RSS

Maatwerk sociaal plan bij Lijnco

donderdag 24 november 2011 / Redactie / geen reacties

Op 21 november heeft FNV KIEM opnieuw met de directie van Lijnco gesproken. Begin november kondigde de speciaaldrukkerij in Groningen aan 70 fte’s te willen schrappen.

Boventallig
Op basis van het voorgenomen besluit om te reorganiseren worden later deze week (uiterlijk vrijdag 25 november) de medewerkers bekend die boventallig worden. Dit gaat niet gepaard met een ontslagaanvraag. Het betreft uitsluitend toekomstige boventalligheid voor alle betrokkenen in de productie en een (groot) deel van de indirecte functies.

Maatwerk sociaal plan
FNV KIEM heeft met de directie afgesproken dat we een voorfase introduceren met betrekking tot het sociaal plan. Dit zal later pas worden afgesloten op basis van de uitkomsten van een arbeidsmarktanalyse. Het wordt dan een maatwerk sociaal plan. Uitgangspunt hierbij is, dat de mensen die het het hardst nodig hebben de meeste hulp krijgen. Bijvoorbeeld door te gaan fluctueren met opzegtermijnen, scholing etc. Voor iemand die niet wil deelnemen wordt ontslag aangevraagd bij het UWV. Onderhandelingen over de concrete inhoud van een sociaal plan starten zodra de arbeidsmarktanalyses gereed zijn.

Voorlichtingsbijeenkomst
Alle aangezegde medewerkers (ongeveer 50) worden uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst op maandag 28 november bij Lijnco, georganiseerd door C3. Onderwerp is de (verplichte) arbeidsmarktanalyse die door C3 op zeer korte termijn wordt gedaan. In de loop van volgende week organiseert FNV KIEM een inloopspreekuur om (individuele) vragen te beantwoorden.

Dat werknemers meedoen aan de arbeidsmarktanalyse betekent overigens niet dat zij instemmen met hun boventalligheid. Hiertegen kunnen ze in beroep gaan bij een (nog in te stellen) beroepscommissie.

RFR-regeling
Voor iedereen is de RFR-regeling van toepassing. In het sociaal plan, dat een looptijd krijgt van ruim een jaar, moet ook worden afgesproken dat ook voor werknemers (indirect en waarschijnlijk een tweede tranche) die na 1 februari boventallig worden de RFR-regeling blijft bestaan.

Ondernemingsraad
Met de or worden nadere afspraken gemaakt over nut en noodzaak van de reorganisatie en met name over het perspectief van Lijnco op middellange- en lange termijn.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 ______  __  __       __  __  ______   ___  
|   \\ \ \\/ //  ____   \ \\/ // |   \\  / _ \\ 
| -- //  \ ` //  |  \\  \ ` // | -- // / //\ \\ 
| -- \\  | ||  | [] ||   | ||  | -- \\ | ___ ||
|______//  |_||  | __//   |_||  |______// |_|| |_||
`------`   `-`'  |_|`-`   `-`'  `------` `-`  `-` 
           `-`