/ Kiem Nieuws

RSS

CreAwards: erkenning voor leren in de creatieve industrie

vrijdag 11 november 2011 / Redactie / geen reacties

In het voorjaar van 2011 worden ze weer uitgereikt: de CreAwards. Prestigieuze prijzen voor erkende leerbedrijven én professionele praktijkopleiders die bijzonder goed werk verrichten op het gebied van leren in de praktijk. Tot en met 31 december 2011 kunnen leerbedrijven en praktijkopleiders zich aanmelden of worden voorgedragen. Een deskundige jury wijst vervolgens de winnaars aan.

Erkenning voor leren in de creatieve industrie. Dat is de belangrijkste reden voor GOC om
de CreAwards te organiseren. Ze zijn een steun in de rug voor leerbedrijven en leermeesters die investeren in jong talent en daarmee in de toekomst van de creatieve industrie.

Voordragen
De aanmeldingsprocedure is dit jaar aangepast. Een complete voordracht bestaat uit drie deelvoordrachten, namelijk:
- Deelvoordracht bedrijf/praktijkopleider
- Deelvoordracht school/GOC/brancheorganisatie
- Deelvoordracht stagiair

Slechts een van de voordrachten hoeft te worden ingestuurd. Na ontvangst van de deelvoordracht neemt GOC contact op met het bedrijf of de school voor het invullen van de overige delen. Alle informatie over deze procedure en de beoordelingscriteria is te vinden op www.CreAwards.nl

Drie genomineerden
Een representatieve vertegenwoordiging van de creatieve industrie vormt de jury van de CreAwards. In februari beoordeelt deze jury alle aanmeldingen en stelt per categorie drie genomineerden en één winnaar vast. Aan het juryoordeel liggen objectieve criteria ten grondslag, eventueel aangevuld met interviews met direct betrokkenen, zoals medewerkers, stagiairs/leerlingen en stagebegeleiders van de scholen. Daarmee kan de jury zich een goed beeld vormen van hoe het leren in de praktijk plaatsvindt in het voorgedragen leerbedrijf en onder de voorgedragen praktijkopleider. De prijsuitreiking vindt plaats medio april tijdens het Creative Trends event.

Landelijke verkiezing
Ieder kenniscentrum organiseert voor zijn branche een eigen verkiezing. De winnaars uit iedere bedrijfstak zijn direct ook kandidaat voor de brancheoverkoepelende landelijke verkiezing, die georganiseerd wordt door het COLO. Op 5 maart 2012 wordt het Beste Leerbedrijf en de Beste Praktijkopleider van Nederland bekend gemaakt.

Meer informatie en het aanmeldformulier is te vinden op www.creawards.nl.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 __  __  _  _   ______   ___   _ _  __  __ 
 \ \\/ // | || | || /_  _//  / _ \\  | \| || \ \\/ // 
 \  // | || | ||  | ||  | / \ || | ' ||  \ ` // 
 / . \\ | \\_/ ||  _| ||  | \_/ || | . ||  | ||  
 /_//\_\\ \____//  /__//   \___//  |_|\_||  |_||  
 `-` --`  `---`  `--`    `---`  `-` -`   `-`'