/ Kiem Nieuws

RSS

Pensioenregeling Kartonnage en Flexibele Verpakkingen naar PGB

vrijdag 15 juli 2011 / Redactie / geen reacties

Een jaar geleden is het bestuur van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Kartonnage- en Flexibele Verpakkingsbedrijf (K&FV) gestart met een strategische toekomstverkenning. Uitgangspunten waren:
-    de sector wil haar eigen regeling kunnen behouden;
-    bestuurlijke continuïteit moet gewaarborgd zijn;
-    pensioenperspectief van alle deelnemers moet ten minst gelijk blijven. 

Intentieovereenkomst
Na een eerste verkenning bleven twee opties over: zelfstandig doorgaan of aansluiten bij het Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB). Het bestuur van K&FV is toen in gesprek gegaan met het bestuur van PGB. Na maanden van onderhandelen, informatie uitwisselen en rekenen is een intentieovereenkomst gesloten tussen K&FV en PGB waarin wordt uitgesproken dat de pensioenregeling Kartonnage en Flexibele Verpakkingen vanaf 1 januari 2012 uitgevoerd wordt door PGB en dat alle per 31 december 2011 opgebouwde rechten overgedragen worden aan PGB.

Sociale partners akkoord
De intentieovereenkomst is voorgelegd aan sociale partners in de sector Kartonnage en Flexibele Verpakkingen en deze zijn ermee akkoord gegaan. De volgende stappen zijn goedkeuring door De Nederlandse Bank en het Ministerie van SZW. Daarvoor zijn de eerste contacten al gelegd. 

Voordelen
Voor Kartonnage en Flexibele Verpakkingen biedt de overgang naar PGB belangrijke voordelen. De mogelijkheden om de pensioenen in de toekomst te indexeren zijn bij PGB groter dan bij K&FV. Omdat PGB andere grondslagen mag hanteren voor de bepaling van de pensioenverplichtingen, kan de pensioenpremie voor werkgevers en werknemers in de sector Kartonnage en Flexibele Verpakkingen verlaagd worden, zonder dat de pensioenregeling minder wordt. 

PGB streeft al een aantal jaren naar vergroting van het financiële draagvlak. Eerder brachten onder andere Wegener en PCM hun pensioenregelingen onder bij PGB.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
__  __  _____   ______  _____   _____  __  __ 
\ \\ / // | ___|| /_  _// | ___|| / ____|| \ \\/ // 
 \ \/ //  | ||__  `-| |,-  | ||__  / //---`'  \ ` // 
 \ //  | ||__   | ||  | ||__  \ \\___   | ||  
  \//   |_____||  |_||  |_____|| \_____||  |_||  
  `   `-----`   `-`'  `-----`  `----`   `-`'