/ Kiem Nieuws

RSS

Arbocatalogus grafimedia compleet

vrijdag 01 juli 2011 / Redactie / geen reacties

De Arbocatalogus grafimedia is compleet nu de laatste twee hoofdstukken, fysieke belasting en oplosmiddelenreductie in de zeefdruk, zijn afgerond en gepubliceerd.

Arbocatalogys referentie voor controles
Dat betekent dat de Arbocatalogus bij alle onderwerpen op dit gebied als referentie geldt voor controles door de Arbeidsinspectie. Bedrijven die de catalogus hebben toegepast, worden daarbij geacht aan de regelgeving op het gebied van de arbeidsomstandigheden te voldoen. Bedrijven die dit instrument niet gebruiken, moeten dat van geval tot geval aantonen.

Zeven onderwerpen
De Arbocatalogus grafimedia behandelt zeven onderwerpen, waarmee het één van de omvangrijkste is in de Nederlandse industrie. Die onderwerpen zijn: 

- Fysieke belasting 
- Oplosmiddelenreductie in de zeefdruk
- Werkdruk
- Machineveiligheid
- Geluid op de werkplek
- Gevaarlijke stoffen
- Oplosmiddelenreductie in de offset

Inhoud steeds aangepast
Voor al deze thema’s is een themadocument opgesteld met een uitgebreide toelichting en aanwijzingen voor de toepassing in de bedrijven. De Arbocatalogus is daarbij geen ‘voor altijd vaststaand’ instrument. De inhoud zal voortdurend worden  aangepast aan de technologische veranderingen in de bedrijfstak. Daarnaast wordt ook de RI&E Grafimedia, die nauw met de Arbocatalogus is verbonden, verder verbeterd en uitgebreid.

Opstellers
De Arbocatalogus grafimedia is overeengekomen tussen FNV KIEM,  KVGO, CNV Media, De Unie en ZSO en is tot stand gekomen in overleg met klankbordgroepen van werkgevers en werknemers uit de bedrijfstak.

Bron: KVGO

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _  _   ______       _  _   _____  __  __ 
| \ / || /_  _//  ____  | || | || / ___|| \ \\/ // 
| \/ ||  -| ||-  |  \\ | || | || | // __   \ ` // 
| . . ||  _| ||_  | [] || | \\_/ || | \\_\ ||  | ||  
|_|\/|_|| /_____// | __//  \____//  \____//   |_||  
`-` `-`  `-----`  |_|`-`   `---`   `---`   `-`'  
           `-`